fbpx

Acord de serviciu

DATA INTRARE ÎN VIGOARE: DATA: 1 IUNIE 2023

Înainte de a utiliza Panaroma Finance, vă rugăm să examinați cu atenție această documentație. Accesând această platformă, recunoașteți că înțelegeți operațiunile și protocoalele care stau la baza acesteia.

Panaroma Finance servește ca o interfață de aplicație web care facilitează utilizatorilor să interacționeze cu un protocol descentralizat folosind portofelul blockchain. Acest lucru le permite utilizatorilor să bată Panaroma Finance și să participe la furnizarea de lichidități. Este important de reținut că Panaroma Finance nu exercită control asupra seifurilor Panaroma individuale, a jetonului PANA sau a pool-urilor de lichidități disponibile pe aplicația web. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru evaluarea avantajelor și riscurilor asociate cu utilizarea Panaroma Finance.

Ratele de returnare proiectate și prețurile indicative furnizate sunt estimări și nu trebuie interpretate ca garanții.

Panaroma Finance nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de active suferite de utilizatori sau pentru orice discrepanță între profiturile proiectate și realizate rezultate din utilizarea acestuia.

Continuitatea serviciului Panaroma Finance și funcționalitățile acestuia nu sunt garantate.

Fiabilitatea oricărui blockchain utilizat de Panaroma Finance, precum și a oricăror servicii terțe, nu poate fi asigurată.

Dezvoltarea și actualizările Protocolului QiDao sunt destinate a fi guvernate de un sistem de vot descentralizat; cu toate acestea, nici dezvoltatorii, nici participanții la guvernare ai Protocolului QiDao nu își asumă nicio răspundere pentru niciun aspect al protocolului.

Codul de contract inteligent utilizat în Panaroma Finance poate fi susceptibil la vulnerabilități, expunând astfel utilizatorii la riscul de pierdere a activelor prin hack-uri și exploatări care exploatează aceste vulnerabilități.