fbpx

Dohoda o službách

DATUM ÚČINNOSTI: DATUM: 1. ČERVNA 2023

Před použitím Panaroma Finance si prosím důkladně prostudujte tuto dokumentaci. Vstupem na tuto platformu potvrzujete, že rozumíte jejím operacím a základním protokolům.

Panaroma Finance slouží jako rozhraní webové aplikace, které uživatelům usnadňuje interakci s decentralizovaným protokolem pomocí jejich blockchainové peněženky. To umožňuje uživatelům razit Panaroma Finance a podílet se na poskytování likvidity. Je důležité si uvědomit, že Panaroma Finance nevykonává kontrolu nad jednotlivými trezory Panaroma, tokenem PANA ani fondy likvidity dostupnými ve webové aplikaci. Uživatelé jsou výhradně odpovědní za posouzení výhod a rizik spojených s využíváním Panaroma Finance.

Předpokládané míry návratnosti a poskytnuté symbolické ceny jsou odhady a neměly by být vykládány jako záruky.

Panaroma Finance nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu aktiv vzniklých uživatelům nebo za jakýkoli nesoulad mezi předpokládanými a realizovanými zisky vyplývajícími z jejího používání.

Kontinuita služby Panaroma Finance a jejích funkcí není zaručena.

Spolehlivost jakéhokoli blockchainu využívaného společností Panaroma Finance, stejně jako jakýchkoli služeb třetích stran, nelze zaručit.

Vývoj a aktualizace protokolu QiDao mají být řízeny decentralizovaným hlasovacím systémem; avšak ani vývojáři, ani účastníci řízení protokolu QiDao nepřebírají žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt protokolu.

Kód inteligentních smluv využívaný v rámci Panaroma Finance může být náchylný k zranitelnostem, a tím vystavit uživatele riziku ztráty majetku prostřednictvím hacků a exploitů využívajících tyto zranitelnosti.