fbpx

Privacy Policy

DATUM ÚČINNOSTI: DATUM: 1. ČERVNA 2023
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak společnost Panaroma Finance Limited a její přidružené společnosti (dále jen „ekosystém Panaroma Finance“, „my“, „nás“ nebo „náš“) mohou shromažďovat, používat a zveřejňovat informace a vaše volby týkající se těchto informací. . Vaše používání služeb podléhá těmto zásadám a našim smluvním podmínkám.

Panaroma Finance Limited je zde označována jako Panaroma Finance.

Tento dokument je důležitý, proto si jej prosím pečlivě přečtěte. Pomůže vám činit informovaná rozhodnutí ohledně osobních údajů, které s námi sdílíte, a vašeho soukromí. Přestaňte prosím používat naše stránky a služby, pokud na nich najdete něco, co se vám nelíbí nebo s čím nesouhlasíte. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete vysvětlení, kontaktujte nás na  [email protected] .
Ve společnosti Panaroma Finance jsme odhodláni chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme a zveřejňujeme vaše informace, když používáte naše služby. Používáním Panaroma Finance souhlasíte s postupy popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
  1. Informace, které shromažďujeme:
1.1 Osobní údaje: Můžeme shromažďovat osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a kontaktní údaje, když nám je dobrovolně poskytnete. Tyto informace jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby a abychom s vámi mohli efektivně komunikovat.
1.2 Údaje o transakcích: Když používáte naši platformu, můžeme shromažďovat údaje o transakcích, včetně adres peněženek, převodů tokenů a dalších relevantních podrobností. Tyto informace jsou nezbytné pro správné fungování a zabezpečení našich služeb.
  1. Použití informací:
2.1 Poskytování služeb: Shromážděné informace používáme k poskytování a zlepšování našich služeb, přizpůsobení vaší uživatelské zkušenosti a odpovídání na vaše dotazy nebo požadavky.
2.2 Dodržování zákonných povinností: Můžeme zpracovávat vaše údaje, abychom dodrželi platné zákony, předpisy nebo právní povinnosti, včetně boje proti praní špinavých peněz (AML) a abychom znali požadavky vašich zákazníků (KYC).
2.3 Zabezpečení a prevence podvodů: Vaše údaje využíváme k udržování bezpečnosti naší platformy, odhalování a prevenci podvodných aktivit a zajištění souladu s našimi podmínkami služby.
  1. Uchovávání dat:
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání.
  1. Sdílení informací:
4.1 Poskytovatelé služeb třetích stran: Můžeme najmout poskytovatele služeb třetí strany, aby prováděli určité funkce naším jménem, ​​jako je ukládání dat, zákaznická podpora nebo technická pomoc. Tito poskytovatelé mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejich povinností a jsou povinni zachovávat jejich mlčenlivost.
4.2 Dodržování právních předpisů a ochrana: Můžeme zveřejnit vaše údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné právní požadavky, včetně vládních nebo regulačních orgánů, abychom chránili naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek nebo abychom zabránili nezákonným činnostem nebo podvod.
  1. Soubory cookie:
Cookies jsou malé soubory, které jsou s vaším souhlasem přenášeny na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho webového prohlížeče. Tyto soubory cookie umožňují našemu webu rozpoznat váš prohlížeč, a pokud máte registrovaný účet, přiřadit jej k vašemu registrovanému účtu.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a zlepšení našich webových stránek. Tyto soubory cookie nám umožňují porozumět a zapamatovat si vaše preference pro budoucí návštěvy a také shromažďovat souhrnná data o návštěvnosti webu a interakcích uživatelů. Tyto informace nám pomáhají analyzovat a optimalizovat naše webové stránky, což nám umožňuje poskytovat vám personalizovanější a efektivnější procházení.
V některých případech můžeme zapojit poskytovatele služeb třetích stran, aby nám pomohli analyzovat a porozumět návštěvníkům našich webových stránek. Tito poskytovatelé služeb však mají zakázáno používat shromážděné informace k jakémukoli jinému účelu, než je pomoc při provádění a zlepšování našich obchodních operací.
Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Máte možnost zakázat cookies prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče; mějte však prosím na paměti, že tak může dojít k omezení určitých funkcí a funkcí našich webových stránek.
  1. Odkazy a weby třetích stran:
Do určitých aspektů našich Služeb můžeme začlenit technologie poskytované třetími stranami. To může zahrnovat odkazy v rámci Služeb, které vás nasměrují na externí webové stránky, platformy nebo jiné služby, které neprovozujeme ani neřídíme. Je důležité si uvědomit, že když jednáte s těmito třetími stranami, například když opustíte naše stránky, mohou od vás nezávisle shromažďovat informace a vyžadovat od vás informace. Abyste lépe porozuměli tomu, jak tyto strany shromažďují a používají vaše údaje, doporučujeme prostudovat si jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů a podmínky.
  1. Bezpečnost dat:
Zavádíme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, změnou nebo zveřejněním. Žádný přenos dat přes internet nebo elektronický úložný systém však není zcela bezpečný a nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost.
  1. Vaše práva:
Máte právo na přístup, aktualizaci, opravu a vymazání svých osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí informací uvedených níže v části „Kontaktujte nás“. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom na vaše požadavky reagovali rychle a v souladu s platnými zákony.
  1. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů:
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, aby odrážely změny v našich postupech nebo právních požadavcích. Revidovanou verzi s novým datem účinnosti zveřejníme na našich webových stránkách. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným aktualizacím.
  1. Kontaktujte nás:
Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo požadavky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese  [email protected]

Používáním Panaroma Finance potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto Zásadám ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.