fbpx

Podmínky použití

DATUM ÚČINNOSTI: DATUM: 1. ČERVNA 2023

Tyto Podmínky použití jsou uzavřeny mezi vámi, dále jen „vy“ nebo „vaše“ a Panaroma Finance (dále jen „Panaroma Finance Limited“), jak je definováno níže. Přístupem nebo používáním kteréhokoli z produktů nebo služeb poskytovaných společností Panaroma Finance souhlasíte a potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a přijali všechny podmínky stanovené v těchto podmínkách, dále jen „tyto podmínky“ nebo „podmínky“ . Navíc při používání některých funkcí Panaroma Finance se na vás mohou vztahovat zvláštní dodatečné podmínky vztahující se na tyto funkce. 

Odkazy na „vy“ a/nebo „vaše“ jsou odkazy na jakoukoli osobu, která používá tuto webovou stránku, přistupuje k ní nebo se ji pokouší používat nebo k ní přistupovat. Přečtěte si prosím pozorně podmínky, protože se jimi řídí vaše používání webových stránek Panaroma Finance a souvisejících produktů a služeb. 

Stejně jako u jakéhokoli aktiva může hodnota digitálních měn, jak je definována níže, výrazně kolísat a existuje značné riziko ekonomických ztrát při nákupu, prodeji, držení nebo investování do digitálních měn a jejich derivátů. 

 

Používáním služeb Panaroma Finance Services berete na vědomí, souhlasíte a potvrzujete, že: 

 • Stejně jako u jakéhokoli aktiva může hodnota digitálních měn, jak je definována níže, výrazně kolísat a existuje značné riziko ekonomických ztrát při nákupu, prodeji, držení nebo investování do digitálních měn a jejich derivátů; 
 • Převezmete všechna rizika související se službami Panaroma Finance Services a transakcemi digitálních měn a jejich derivátů; 
 • Panaroma Finance by neměla nést odpovědnost za žádná taková rizika nebo nepříznivé výsledky; 
 • Dobrovolně používáte produkty a služby Panaroma Finance; 
 • Rozumíte mechanismu a algoritmu decentralizovaných krypto burz, jako je Panaroma Swap. 

 

Posouzením, používáním nebo pokusem o použití Panaroma Finance Services v jakékoli funkci potvrzujete, že přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte, nepřistupujte k Panaroma Finance ani nevyužívejte služby Panaroma Finance. Používáním produktů, služeb a webových stránek společnosti Panaroma Finance automaticky souhlasíte s dodržováním těchto pravidel. 

Definice 

Panaroma Finance odkazuje na ekosystém sestávající z webových stránek Panaroma Finance a ekosystémové platformy (jejichž názvy domén zahrnují, ale nejsou omezeny na panaroma.finance a přídavná doménová jména), klienty nebo jiné aplikace nebo služby, které jsou vyvinuty za účelem nabídky Panaroma Finance Ecosystem. 

Panaroma Finance Ecosystem odkazuje na různé služby a produkty, které vám poskytuje Panaroma Finance a které jsou založeny na internetu a/nebo blockchainových technologiích nabízených webovými stránkami Panaroma Finance a jejich doménami ekosystémů nebo názvů přídavných domén. Panaroma Finance zahrnuje, ale není omezen na takové komponenty ekosystému Panaroma Finance, jako je platforma pro obchodování s digitálními aktivy, DeFi (decentralizované finance), nabídky pro zemědělství a sázky a nabídky obchodní soutěže a také program doporučení. 

Pravidla ekosystému Panaroma Finance odkazují na všechna pravidla, výklady, oznámení, prohlášení, dopisy o souhlasu a další obsah, které byly a budou následně vydány společností Panaroma Finance, stejně jako na předpisy, implementační pravidla, popisy procesů produktů a oznámení publikovaná prostřednictvím Panaroma. Finance Social Media Channel a na stránce s oznámeními na webu Panaroma Finance. 

Uživatelé označují všechny jednotlivce, instituce a/nebo organizace , které přistupují, používají nebo se pokoušejí používat Panaroma Finance Ecosystem. 

Digitální měny označují šifrované nebo digitální tokeny nebo kryptoměny s určitou hodnotou, které jsou založeny na blockchainu a kryptografických technologiích a jsou vydávány a spravovány decentralizovaným způsobem. 

Digitální aktiva se týkají digitálních měn , jejich derivátů nebo jiných typů digitalizovaných aktiv s určitou hodnotou. 

Crypto-to-crypto Trading označuje transakce, při kterých se jedna digitální měna směňuje za jinou digitální měnu. 

Decentralizované finance (DeFi) se týkají aplikací založených na technologiích distribuované účetní knihy (DLT), které nabízejí služby jako obchodování, půjčování a investování bez použití tradičního centralizovaného zprostředkovatele. 

 

Obecná ustanovení 

 • Změny těchto Podmínek 

 

Panaroma Finance si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto Podmínky dle vlastního uvážení. Panaroma Finance bude o takových změnách informovat aktualizací podmínek na svých webových stránkách a úpravou data „poslední revize“ zobrazeného v záhlaví dokumentu. Všechny změny těchto Podmínek vstoupí v platnost zveřejněním na webu nebo uvolněním uživatelům. Vaše další používání Panaroma Finance Services tedy znamená, že automaticky přijímáte upravené Podmínky. 

 

Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli změnami těchto podmínek, musíte se okamžitě zdržet používání jakékoli Panaroma Finance Ecosystem a jejích služeb a produktů. Panaroma Finance vám důrazně doporučuje, abyste si tyto podmínky často prohlíželi, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám, které se vztahují na vaše používání služeb Panaroma Finance. 

 

 • O společnosti Panaroma Finance 

 

Přestože se společnost Panaroma Finance vždy zavázala udržovat přesnost informací poskytovaných pro její produkty a služby Ecosystem, společnost Panaroma Finance nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou být přímo či nepřímo způsobeny vaším používáním tohoto obsahu. Informace, Panaroma Finance a její ekosystémové produkty a služby se mohou bez upozornění změnit a hlavním účelem poskytování takových informací je pomoci uživatelům činit nezávislá rozhodnutí. 

 

Panaroma Finance neposkytuje investiční ani konzultační poradenství jakéhokoli druhu ani nenese odpovědnost za použití nebo interpretaci informací o Panaroma Finance nebo jakýchkoli komunikačních kanálech souvisejících s Panaroma Finance. Všichni uživatelé služeb Panaroma Finance Services musí rozumět rizikům spojeným s obchodováním s digitální měnou a jsou velmi povzbuzováni k opatrnosti a odpovědnému obchodování v rámci svých vlastních možností. 

 

 • Osobní bezpečnost 

 

Panaroma Finance byla vždy odhodlána udržovat bezpečnost uživatelů a implementovala nejlepší bezpečnostní standardy v oboru. Jednání jednotlivých uživatelů však může představovat určitá rizika. Souhlasíte s tím, že s přístupovými údaji vaší peněženky (jako jsou počáteční fráze, soukromé klíče a hesla) budete nakládat jako s důvěrnými informacemi a že takové informace neprozradíte žádné třetí straně. Souhlasíte také s tím, že budete výhradně odpovědní za přijetí nezbytných opatření k ochraně vašich osobních údajů. 

 

Zavazujete se, že budete s vaší dvoufaktorovou autentizací (jako je počáteční fráze a přístup k tokenu) nakládat jako s důvěrnými informacemi a že takové informace nesdělíte žádné třetí straně. Souhlasíte také s tím, že budete výhradně odpovědní za přijetí nezbytných opatření k ochraně vašeho přístupu na platformu. 

 

Měli byste být výhradně odpovědní za udržování svých peněženek v bezpečí, přístup na platformu, dvoufaktorový autentizační přístup a nést odpovědnost za všechny transakce ve vašich peněženkách. Za žádných okolností nebude společnost Panaroma Finance činit odpovědnou za jakoukoli ztrátu nebo následky způsobené autorizovaným nebo neoprávněným použitím finančních prostředků a/nebo pověření vašich peněženek, včetně, ale nikoli výhradně, ztráty osobních prostředků, zveřejnění informací, uvolnění informací, souhlasu nebo předložení různá pravidla a dohody kliknutím na webové stránky. 

 

Používáním kteréhokoli z produktů a služeb společnosti Panaroma Finance a jejích ekosystémových produktů a služeb souhlasíte s tím, že budete přísně dodržovat všechna bezpečnostní doporučení společnosti Panaroma Finance týkající se zabezpečení, obchodování, výběru atd. 

 

 • Panaroma Finance Services 

 

Panaroma Finance má právo podle vlastního uvážení poskytovat, upravovat nebo ukončit jakékoli služby Panaroma Finance a povolit nebo zakázat některým uživatelům používání jakýchkoli služeb Panaroma Finance v souladu s příslušnými pravidly platformy. 

 

Kontrola integrity peněženky a finančních prostředků je povinnou součástí, kterou musí uživatel dosáhnout pro přístup k platformě a používání služeb. Uživatelé jsou povinni zajistit, aby byla integrita jejich peněženky a finančních prostředků shromažďována a používána k udržování bezpečnosti a dodržování předpisů pro kryptopodniky. 

 

Panaroma Finance má výhradní právo určovat digitální měny, které by měly být zahrnuty do bílé listiny, a může přidávat nebo odstraňovat digitální aktiva z bílé listiny platformy podle vlastního uvážení. V případě takových přidání, odstranění nebo změn může společnost Panaroma Finance, ale není povinna, upozornit uživatele předem a společnost Panaroma Finance nepřebírá vůči uživatelům žádnou odpovědnost ve vztahu k těmto přidáním, odstraněním nebo změnám. 

 

 • Stakingové programy 

 

Panaroma Finance může, ale není povinna, poskytovat sázkové programy pro konkrétní digitální měny, aby za určitých podmínek odměnila uživatele, kteří mají takové digitální měny ve svých osobních peněženkách. Při používání takových sázkových programů byste si měli uvědomit, že: 

 

Pokud Panaroma Finance nestanoví jinak, jsou Staking Services bezplatné; 

 

 • Panaroma Finance neručí za výnosy uživatelů v rámci žádného programu sázek; 
 • Panaroma Finance má právo zahájit nebo ukončit sázkový program pro jakékoli digitální měny nebo upravit pravidla takových programů podle vlastního uvážení; 
 • V důsledku zpoždění sítě, selhání počítačového systému nebo jiné vyšší moci, která může potenciálně vést ke zpoždění provádění programů sázek Panaroma Finance, Panaroma Finance vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že program Panaroma Finance Staking Program poběží stabilně a efektivně; 
 • Locked Staking Liquidity je výhradním rozhodnutím uživatele a za jakýchkoliv situací ponese společnost Panaroma Finance odpovědnost nebo povinnost za nepředvídané scénáře.  
 • Souhlasíte s tím, že veškeré investiční operace prováděné na Panaroma Finance představují vaše skutečné investiční záměry a že bezpodmínečně přijímáte potenciální rizika a výhody svého investičního rozhodnutí; 
 • Při používání programu Panaroma Finance Staking Program byste měli plně rozpoznat rizika investování do digitálních aktiv a jednat obezřetně; 
 • Panaroma Finance neručí za výnosy uživatelů v rámci žádného programu sázek; 
 • Panaroma Finance přebírá veškerou odpovědnost a ručení za finanční prostředky vložené uživateli smluv o sázkových programech. 

 

Oznámení 

Uvědomte si, že všechna oficiální oznámení, novinky, propagační akce, soutěže a výsadky budou zveřejněny na stránce oznámení na webu Panaroma Finance a na oficiálních kanálech sociálních médií. Uživatelé se zavazují, že na tyto materiály budou rychle a pravidelně odkazovat. Společnost Panaroma Finance neponese žádnou odpovědnost za jakoukoli kompenzaci v případě, že uživatelé utrpí osobní ztráty vyplývající z nedbalosti nebo neznalosti oznámení. Jakékoli spoléhání se na informace poskytované neoficiálními kanály Panaroma Finance je proto výhradně na vaše vlastní riziko. 

 

Žádné osobní a/nebo finanční poradenství 

Panaroma Finance není vaším poradcem, makléřem ani zprostředkovatelem a nemá vůči vám žádný svěřenecký vztah ani závazek v souvislosti s jakýmikoli obchody nebo jinými aktivitami nebo rozhodnutími, kterých se týká používání Panaroma Finance Services. Panaroma Finance neposkytuje osobní poradenství ve vztahu k našim produktům a službám. Žádná komunikace ani informace, které vám společnost Panaroma Finance poskytne, nejsou zamýšleny jako investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství, doporučení k transakci v jakékoli investici nebo žádost o zapojení do jakékoli investiční aktivity, ani za ně nebudou vykládány. 

Všechny obchody jsou prováděny automaticky pomocí technologie inteligentních smluv na základě parametrů vašich pokynů k příkazu a vy jste výhradně odpovědní za rozhodnutí, zda je pro vás jakákoli investice, investiční strategie nebo související transakce vhodná podle vašich osobních investičních cílů, finančních okolností a tolerance rizika a budete výhradně odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo odpovědnost z toho vyplývající. Musíte zajistit, aby obsah smart contractu odpovídal vašim cílům a zájmům a plně rozumět jeho obsahu. 

Nesledujeme, zda je vaše používání služeb Panaroma Finance v souladu s vašimi finančními cíli a záměry. Je na vás, abyste posoudili, zda jsou vaše finanční zdroje dostatečné pro vaši finanční aktivitu u nás, a podle vaší chuti riskovat u produktů a služeb, které používáte. 

Před rozhodnutím o koupi, prodeji nebo držení jakéhokoli digitálního aktiva byste měli provést vlastní due diligence a/nebo se před jakýmkoli investičním rozhodnutím poradit se svými finančními poradci. Panaroma Finance nenese odpovědnost za rozhodnutí, která učiníte při nákupu, prodeji nebo držení Digital Asset na základě informací poskytnutých společností Panaroma Finance. 

 

 

 

Žádné daňové, regulační ani právní poradenství 

Zdanění digitálních aktiv je nejisté a vy jste odpovědní za určení, jaké daně byste mohli podléhat a jak se uplatňují při transakcích prostřednictvím Panaroma Finance Services. Je vaší odpovědností nahlásit a zaplatit jakékoli daně z transakcí v rámci služeb Panaroma Finance Services (pokud takové existují) a berete na vědomí, že společnost Panaroma Finance neposkytuje právní ani daňový status nebo povinnosti související s těmito transakcemi. 

Máte-li jakékoli pochybnosti o svém daňovém statusu nebo povinnostech při používání služeb Panaroma Finance Services nebo s ohledem na digitální aktiva držená ve vašich peněženkách, možná budete chtít požádat o nezávislou radu. Doporučujeme vám vyhledat profesionální a osobní daňové poradenství ohledně jakékoli transakce s digitálními aktivy. 

 

Tržní rizika 

Obchodování s digitálními aktivy podléhá vysokému riziku a kolísání cen. Změny hodnoty mohou být významné a mohou nastat rychle a bez varování. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice a případné výnosy mohou stoupat nebo klesat a nemusíte dostat zpět částku, kterou jste investovali. 

Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že vstupujete do jakékoli investice nebo obchodu na vlastní pěst a provádíte vlastní náležitou péči. 

Neměli byste provádět žádné investice ani obchodovat, pokud nejste připraveni utrpět úplnou ztrátu hlavního kapitálu. Měli byste si být vědomi toho, že určité typy produktů mohou nést větší rizika a neodborníci je nemusí snadno pochopit. Máte-li jakékoli pochybnosti o používání kterékoli ze služeb nabízených společností Panaroma Finance, měli byste buď požádat o radu nezávislého finančního poradce, nebo se jí zdržet. Panaroma Finance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám vzniknou v důsledku vaší investice nebo obchodu. 

 

Rizika likvidity 

Digitální aktiva mohou mít omezenou likviditu, což vám může ztížit nebo znemožnit prodej nebo opuštění pozice, když si to přejete. K tomu může dojít kdykoli, včetně období rychlých cenových pohybů. Doporučujeme vám sledovat likviditu každého digitálního aktiva před uskutečněním jakéhokoli obchodu. 

 

Poplatky a poplatky 

Poplatky a poplatky podléhají zobrazení stránky v daný den. Panaroma Finance může dle vlastního uvážení čas od času aktualizovat poplatky. Tyto změny vám budou odpovídajícím způsobem sděleny. Buďte si vědomi všech nákladů a poplatků, které se vás týkají, protože takové náklady a poplatky ovlivní zisky, které získáte z používání služeb Panaroma Finance Services. 

 

Netrvalá ztráta 

Před přidáním likvidity do některého z likviditních fondů dostupných na Panaroma Finance si prosím uvědomte a dobře poučte se o důsledcích nestálé ztráty. Pool, který obsahuje aktiva, která zůstávají v malém cenovém rozpětí, budou méně vystaveny nestálé ztrátě. Například stabilní mince nebo různé balené verze mince zůstanou v relativně omezeném cenovém rozpětí. V tomto případě existuje menší riziko dočasné ztráty pro poskytovatele likvidity (LP). Netrvalá ztráta je jedním ze základních konceptů, kterým by měl rozumět každý, kdo chce AMM poskytovat likviditu. 

 

Rizika dostupnosti 

Panaroma Finance nezaručuje, že produkty a služby Panaroma Finance Ecosystem budou dostupné v kteroukoli konkrétní dobu nebo že produkty a služby Panaroma Finance Ecosystem nebudou vystaveny neplánovaným výpadkům služeb nebo přetížení sítě. Pokud si to budete přát, nemusí být možné nakupovat, prodávat, vkládat/zrušit sázky nebo přidávat tokeny do fondů likvidity. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Potvrzujete, že jste obeznámeni s těmito Podmínkami a že jim plně rozumíte. Panaroma Finance nenese odpovědnost za žádná rizika spojená s vaším používáním produktů a služeb Panaroma Finance Ecosystem a jeho webových stránek. Tyto podmínky jsou povinné pro každého, kdo používá produkty, služby a webové stránky Panaroma Finance Ecosystem.