fbpx

Pokyny pro ochranné známky

DATUM ÚČINNOSTI: DATUM: 1. ČERVNA 2023

Panaroma Finance Limited, dále jen „Panaroma Finance Limited“, jak je definováno níže, zmiňuje své zásady pro ochranné známky 

Panaroma Finance distribuovala open source Panaroma Swap Protocol a distribuuje další software. I když je náš kód částečně k dispozici ke stažení, kontrole a vylepšení v rámci licencí na software s otevřeným zdrojovým kódem a dostupným zdrojem, žádná z našich licencí nezahrnuje licenci k používání našich ochranných známek. Správné používání našich ochranných známek je nezbytné pro informování uživatelů o tom, zda společnost Panaroma Finance stojí za produktem nebo službou. Při používání ochranných známek Panaroma Finance musíte dodržovat tyto pokyny pro ochranné známky Panaroma Finance. Stejně jako jiné projekty, které vyvíjejí software s otevřeným zdrojovým kódem, musíme pro ochranu našich uživatelů prosazovat svá práva na ochranné známky. 

Tyto zásady pokrývají všechny naše ochranné známky a značky služeb, ať už jsou registrované nebo ne, včetně, mimo jiné: 

 • Ochranné známky a servisní značky: Panaroma Finance, PANA a Panaroma Finance Labs (“slovní značky Panaroma Finance”). 
 • Loga Panaroma Finance. 

Pokud chcete nahlásit zneužití ochranné známky Panaroma Finance, kontaktujte nás na [email protected] 

 

Přijatelné použití 

Bez zvláštního povolení od společnosti Panaroma Finance můžete provádět následující akce: 

 • Používejte slovní značky Panaroma Finance v textu, abyste pravdivě odkazovali a/nebo odkazovali na neupravené inteligentní smlouvy, protokoly, rozhraní, programy, produkty, služby a technologie (“aplikace Panaroma Finance Applications”) ekosystémových produktů Panaroma Finance nebo Panaroma Finance. 
 • Použijte slova Panaroma Finance k pravdivému popisu upravených verzí aplikací Panaroma Finance, které můžete vytvořit nebo zpřístupnit. Můžete například říci „Tento software je odvozen od Panaroma Finance Applications.“ nebo „Tato služba používá aplikace odvozené od Panaroma Finance Applications.“ 
 • Použijte loga Panaroma Finance v softwaru nebo agregátorech, které se integrují s aplikacemi Panaroma Finance, abyste pravdivě odkazovali na příslušné aplikace Panaroma Finance hostované na blockchainu a tam, kde je to možné, odkazovali na ně. 
 • Použijte slova Panaroma Finance, abyste uživatelům jasně signalizovali, že neexistuje žádné přidružení ani podpora ze strany Panaroma Finance. 
 • Dodržujte podmínky licencí open source pro software Panaroma Finance. 

 

Jak mohu používat ochrannou známku Panaroma Finance, když je to povoleno? 

 • Při první nebo nejvýraznější zmínce o značce na webové stránce, dokumentu nebo dokumentaci musíte zahrnout upozornění na uvedení ochranné známky, například: „[ochranná známka Panaroma Finance] je ochranná známka společnosti Panaroma Finance.“ 
 • Loga Panaroma Finance nesmíte měnit, s výjimkou jejich škálování. Pokud používáte loga Panaroma Finance, dejte jim dostatečný odstup od ostatních prvků na webové stránce nebo dokumentu, abyste zajistili čitelnost a snížili pravděpodobnost záměny. 
 • Slovní značky musíte vždy používat v jejich přesné podobě a se správným pravopisem, ne zkrácené, pomlčené ani kombinované s jakýmkoli jiným slovem či slovy. 
 • Slovní známky Panaroma Finance musíte vždy používat pouze jako přídavné jméno, nikdy jako podstatné jméno nebo sloveso, ani v množném čísle nebo přivlastňovacím tvaru. 
 • Místo toho použijte obecný výraz pro produkt nebo službu Panaroma Finance za ochrannou známkou.  
 • Například: protokol Panaroma Finance, rozhraní Panaroma Finance, Panaroma Swap, Panaroma Swap Protocol. 

 

Všechna ostatní použití ochranné známky Panaroma Finance vyžadují naše předchozí písemné povolení. 

Pro více informací nás kontaktujte na [email protected] . 

 

Nepřijatelná použití 

Některé konkrétní věci, které byste neměli dělat, zahrnují: 

 • Nepoužívejte naše ochranné známky k ničemu nečestnému nebo podvodnému. 
 • Naše jméno není vaše jméno. Nepoužívejte ochranné známky Panaroma Finance v názvu vaší chytré smlouvy, rozhraní, obchodu, produktu, služby, aplikace, názvu domény, publikace nebo jiné nabídky. 
 • Nepoužívejte naše jméno pro své produkty. Neaplikujte ochranné známky Panaroma Finance na žádný produkt (např. mobilní aplikaci), pokud takové použití není omezeno na pravdivý a popisný odkaz (např. „Mobilní aplikace pro obchodování na rozhraní Panaroma Finance“). 
 • Nepříliš zdůrazňujte naši známku. Nezobrazujte ochranné známky Panaroma Finance výrazněji než váš produkt, službu nebo název společnosti. 
 • Nevytvářejte ani nepoužívejte zmateně podobná jména. Nepoužívejte ochranné známky Panaroma Finance, názvy společností, slogany, názvy domén nebo návrhy, které jsou matoucím způsobem podobné nebo podobné ochranným známkám Panaroma Finance, zejména v názvu vaší chytré smlouvy, rozhraní, obchodu, produktu, služby, aplikace, názvu domény, publikaci nebo jinou nabídku. 
 • Nenaznačujte naše sponzorství vašich produktů. Nepoužívejte ochranné známky Panaroma Finance způsobem, který nesprávně naznačuje spojení s vašimi produkty nebo službami, sponzorství, podporu nebo schválení společností Panaroma Finance. Neuvádějte například název svého projektu kompatibilního s Panaroma Finance Swap Protocol, PANA-[Something] nebo [Something]-swap. 
 • Nenaznačujte, že sponzorujeme vaše aktivity. Nepoužívejte ochranné známky Panaroma Finance nebo zaměnitelné podobné ochranné známky na účtech sociálních médií způsobem, který by mohl naznačovat spojení s produkty Panaroma Finance nebo Panaroma Finance Ecosystem; s výjimkou případů, kdy jste obdrželi předchozí povolení od společnosti Panaroma Finance. Svůj účet, stránku nebo komunitu například nemůžete pojmenovat „Panaroma Finance“ nebo „Panaroma Finance Swap“ nebo „Panaroma Finance Protocol“ „Panaroma Finance Team“. Bylo by však přijatelné pojmenovat svůj účet, stránku nebo komunitu „Fanoušci Panaroma Finance“ nebo „Informace o Panaroma Finance“. 
 • Nevytvářejte swag s našimi značkami. Nepoužívejte ochranné známky Panaroma Finance na zboží určeném k prodeji (např. prodej triček, hrnků atd.), pokud k tomu nemáte povolení od společnosti Panaroma Finance. 
 • Neměňte ani nekombinujte naše značky. Neupravujte ochranné známky Panaroma Finance, nezkracujte je ani je nekombinujte s jinými symboly, slovy nebo obrázky, ani je nezačleňujte do sloganu nebo sloganu. 

 

Ochranné známky ostatních 

Poznámka k ochranným známkám ostatních: Panaroma Finance spravuje jeden produkt (mezi mnoha) pro přístup k ekosystému Panaroma Finance a jeho produktům a službám, který NENÍ pod kontrolou. Bez zapojení společnosti Panaroma Finance může vývojář třetí strany použít protokol Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism Protocol k vytvoření tokenu, který může implikovat ochranné známky nebo jiná práva jiných, a přidat tento token do Panaroma Finance Swap Protocol. Panaroma Finance Labs nemůže zabránit ani blokovat žádné akce související s Panaroma Finance Swap Protocol, pokud se však společnost Panaroma Finance dozví o obviněních ze zneužití ochranné známky, budeme spolupracovat s vlastníky ochranných známek na přezkoumání těchto obvinění a můžeme odstranit obsah z ekosystému Panaroma Finance a jeho produkty a služby.