fbpx

Retningslinjer for varemerker

IKRAFTTREDELSESDATO: DATO: 1. JUNI 2023

Panaroma Finance Limited, heretter referert til som «Panaroma Finance Limited» som definert nedenfor, nevner sine retningslinjer for varemerker 

Panaroma Finance distribuerte åpen kildekode Panaroma Swap Protocol og distribuerer annen programvare. Selv om koden vår delvis er tilgjengelig for nedlasting, gjennomgang og forbedring under åpen kildekode og kildetilgjengelige programvarelisenser, inkluderer ingen av våre lisenser en lisens til å bruke våre varemerker. Riktig bruk av våre varemerker er avgjørende for å informere brukerne om Panaroma Finance står bak et produkt eller en tjeneste. Når du bruker Panaroma Finance-varemerker, må du overholde disse Panaroma Finance-varemerkeretningslinjene. Akkurat som andre prosjekter som utvikler åpen kildekode-programvare, må vi håndheve våre varemerkerettigheter for å beskytte brukerne våre. 

Denne policyen dekker alle våre varemerker og tjenestemerker, enten de er registrerte eller ikke, inkludert blant annet: 

 • Varemerkene og tjenestemerkene: Panaroma Finance, PANA og Panaroma Finance Labs («Panaroma Finance-ordmerker»). 
 • Panaroma Finance-logoer. 

Hvis du vil rapportere misbruk av et Panaroma Finance-varemerke, vennligst kontakt oss på [email protected] 

 

Akseptabel bruk 

Du kan gjøre følgende uten å motta spesifikk tillatelse fra Panaroma Finance: 

 • Bruk Panaroma Finance-ordmerker i teksten for å vise til og/eller koble til umodifiserte Panaroma Finance- eller Panaroma Finance-økosystemprodukter, smarte kontrakter, protokoller, grensesnitt, programmer, produkter, tjenester og teknologier («Panaroma Finance-applikasjoner»). 
 • Bruk Panaroma Finance-ordmerkene til å beskrive modifiserte versjoner av Panaroma Finance-applikasjoner som du kan opprette eller gjøre tilgjengelig. For eksempel kan du si «Denne programvaren er avledet fra Panaroma Finance Applications.» eller «Denne tjenesten bruker applikasjoner avledet fra Panaroma Finance Applications.» 
 • Bruk Panaroma Finance-logoene i programvare eller aggregatorer som integreres med Panaroma Finance Applications for å vise sannferdig til, og, der det er mulig, koble til de aktuelle Panaroma Finance-applikasjonene som er vert på blokkjeden. 
 • Bruk Panaroma Finance-ordmerker for å tydelig signalisere til brukerne at det ikke er noen tilknytning til eller godkjenning fra Panaroma Finance. 
 • Følg vilkårene for åpen kildekode-lisensene for Panaroma Finance-programvare. 

 

Når tillatt, hvordan kan jeg bruke et Panaroma Finance-varemerke? 

 • Du må inkludere et varemerkeattribusjonsmerknad ved den første eller mest fremtredende omtalen av merket på en nettside, et dokument eller en dokumentasjon, for eksempel: «[Panaroma Finance-varemerke] er et varemerke for Panaroma Finance.» 
 • Du kan ikke endre Panaroma Finance-logoene bortsett fra å skalere dem. Hvis du bruker Panaroma Finance-logoene, gi dem tilstrekkelig avstand fra de andre elementene på nettsiden eller dokumentet for å sikre lesbarhet og redusere sannsynligheten for forvirring. 
 • Du må alltid bruke ordmerkene i nøyaktig form og med riktig stavemåte, verken forkortet, bindestrek eller kombinert med andre ord eller ord. 
 • Du må alltid bruke Panaroma Finance-ordmerkene bare som et adjektiv, aldri som et substantiv eller verb, eller i flertall eller besittende former. 
 • Bruk i stedet den generiske betegnelsen for Panaroma Finance-produktet eller -tjenesten etter varemerket.  
 • For eksempel: Panaroma Finance-protokoll, Panaroma Finance-grensesnitt, Panaroma Swap, Panaroma Swap Protocol. 

 

All annen bruk av et Panaroma Finance-varemerke krever vår skriftlige forhåndstillatelse. 

Kontakt oss på [email protected] for mer informasjon. 

 

Uakseptabel bruk 

Noen spesifikke ting du ikke bør gjøre inkluderer: 

 • Ikke bruk våre varemerker i noe uærlig eller uredelig. 
 • Vårt navn er ikke ditt navn. Ikke bruk Panaroma Finance-varemerker i navnet til din smarte kontrakt, grensesnitt, virksomhet, produkt, tjeneste, app, domenenavn, publikasjon eller andre tilbud. 
 • Ikke bruk navnet vårt for produktene dine. Ikke bruk Panaroma Finance-varemerker på noe produkt (f.eks. en mobilapp), med mindre slik bruk er begrenset til en sannferdig og beskrivende referanse (f.eks. «Mobilapp for handel på Panaroma Finance-grensesnitt»). 
 • Ikke overbetoner vårt preg. Ikke vis Panaroma Finance-varemerker mer fremtredende enn produktet, tjenesten eller firmanavnet ditt. 
 • Ikke lag eller bruk forvirrende like navn. Ikke bruk Panaroma Finance-varemerker, firmanavn, slagord, domenenavn eller design som er til forveksling lik eller lik Panaroma Finance-varemerker, spesielt i navnet til din smarte kontrakt, grensesnitt, virksomhet, produkt, tjeneste, app, domenenavn, publikasjon eller annet tilbud. 
 • Ikke antyd vår sponsing av produktene dine. Ikke bruk Panaroma Finance-varemerker på en måte som feilaktig antyder tilknytning til, sponsing, godkjenning eller godkjenning av Panaroma Finance av dine produkter eller tjenester. For eksempel, vennligst ikke navngi prosjektet ditt kompatibelt med Panaroma Finance Swap Protocol, PANA-[Noe] eller [Noe]-bytte. 
 • Ikke antyd vår sponsing av aktivitetene dine. Ikke bruk Panaroma Finance-varemerker, eller til forveksling lignende varemerker på sosiale mediekontoer på en måte som kan antyde tilknytning til Panaroma Finance- eller Panaroma Finance Ecosystem-produkter; unntatt hvis du har fått forhåndstillatelse fra Panaroma Finance. Du kan for eksempel ikke gi kontoen din, siden eller fellesskapet navnet «Panaroma Finance» eller «Panaroma Finance Swap» eller «Panaroma Finance Protocol» «Panaroma Finance Team». Det vil imidlertid være akseptabelt å navngi kontoen din, siden eller fellesskapet «Fans av Panaroma Finance» eller «Informasjon om Panaroma Finance». 
 • Ikke lag swag med våre merker. Ikke bruk Panaroma Finance-varemerker på varer for salg (f.eks. salg av t-skjorter, krus osv.) med mindre du har tillatelse fra Panaroma Finance. 
 • Ikke endre eller kombiner våre merker. Ikke modifiser Panaroma Finance-varemerker, forkort dem eller kombiner dem med andre symboler, ord eller bilder, eller inkorporer dem i en slagord eller et slagord. 

 

Andres varemerker 

En merknad om andres varemerker: Panaroma Finance administrerer ett produkt (blant mange) for å få tilgang til Panaroma Finance-økosystemet og dets produkter og tjenester, som det IKKE kontrollerer. Uten involvering av Panaroma Finance, kan en tredjepartsutvikler bruke Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism Protocol for å lage et token som kan implisere andres varemerker eller andre rettigheter og legge det tokenet til Panaroma Finance Swap Protocol. Panaroma Finance Labs kan ikke forhindre eller blokkere handlinger relatert til Panaroma Finance Swap Protocol, men hvis Panaroma Finance blir oppmerksom på påstander om misbruk av varemerke, vil vi samarbeide med varemerkeeiere for å gjennomgå påstandene og kan fjerne innhold fra Panaroma Finance-økosystemet og dets produkter og tjenester.