fbpx

Wytyczne dotyczące znaków towarowych

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: DATA: 1 CZERWCA 2023 R

Panaroma Finance Limited, zwana dalej „Panaroma Finance Limited”, zgodnie z poniższą definicją, wymienia swoje Wytyczne dotyczące znaków towarowych 

Panaroma Finance dystrybuuje Panaroma Swap Protocol typu open source i dystrybuuje inne oprogramowanie. Chociaż nasz kod jest częściowo dostępny do pobrania, przeglądania i ulepszania w ramach licencji na oprogramowanie typu open source i dostępnych w kodzie źródłowym, żadna z naszych licencji nie obejmuje licencji na używanie naszych znaków towarowych. Właściwe korzystanie z naszych znaków towarowych jest niezbędne do informowania użytkowników, czy firma Panaroma Finance stoi za danym produktem lub usługą. Korzystając ze znaków towarowych Panaroma Finance, należy przestrzegać niniejszych Wytycznych dotyczących znaków towarowych Panaroma Finance. Podobnie jak w przypadku innych projektów rozwijających oprogramowanie typu open source, musimy egzekwować nasze prawa do znaków towarowych, aby chronić naszych użytkowników. 

Niniejsza polityka obejmuje wszystkie nasze znaki towarowe i usługowe, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie, w tym między innymi: 

 • Znaki towarowe i usługowe: Panaroma Finance, PANA i Panaroma Finance Labs („znaki słowne Panaroma Finance”). 
 • Logo firmy Panaroma Finance. 

Jeśli chcesz zgłosić nadużycie znaku towarowego Panaroma Finance, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] 

 

Dopuszczalne zastosowania 

Możesz wykonać następujące czynności bez uzyskania specjalnego pozwolenia od Panaroma Finance: 

 • Używaj znaków słownych Panaroma Finance w tekście, aby zgodnie z prawdą odnosić się do niezmodyfikowanych inteligentnych kontraktów, protokołów, interfejsów, programów, produktów, usług i technologii Panaroma Finance lub ekosystemów Panaroma Finance lub Panaroma Finance i/lub łączyć je z nimi („Aplikacje Panaroma Finance”). 
 • Używaj znaków słownych Panaroma Finance, aby zgodnie z prawdą opisywać zmodyfikowane wersje aplikacji Panaroma Finance, które możesz utworzyć lub udostępnić. Na przykład możesz powiedzieć „To oprogramowanie pochodzi od Panaroma Finance Applications”. lub „Ta usługa korzysta z aplikacji pochodzących z Panaroma Finance Applications”. 
 • Używaj logo Panaroma Finance w oprogramowaniu lub agregatorach, które integrują się z aplikacjami finansowymi Panaroma, aby zgodnie z prawdą odnosić się do odpowiednich aplikacji finansowych Panaroma hostowanych w łańcuchu blokowym i, jeśli to możliwe, łączyć je z nimi. 
 • Używaj znaków słownych Panaroma Finance, aby wyraźnie zasygnalizować użytkownikom, że Panaroma Finance nie jest powiązana ani popierana przez Panaroma Finance. 
 • Postępuj zgodnie z warunkami licencji open source dla oprogramowania Panaroma Finance. 

 

Kiedy jest to dozwolone, jak mogę używać znaku towarowego Panaroma Finance? 

 • Musisz umieścić informację o przypisaniu znaku towarowego przy pierwszej lub najbardziej widocznej wzmiance o znaku na stronie internetowej, w dokumencie lub dokumentacji, na przykład: „[Znak towarowy Panaroma Finance] jest znakiem towarowym firmy Panaroma Finance”. 
 • Nie wolno zmieniać logotypów Panaroma Finance, z wyjątkiem ich skalowania. Jeśli używasz logotypów Panaroma Finance, zapewnij im odpowiednią odległość od innych elementów strony internetowej lub dokumentu, aby zapewnić czytelność i zmniejszyć prawdopodobieństwo pomyłki. 
 • Musisz zawsze używać znaków słownych w ich dokładnej formie i z poprawną pisownią, bez skrótów, łączników ani łączonych z żadnym innym słowem lub słowami. 
 • Znaków słownych Panaroma Finance należy zawsze używać wyłącznie jako przymiotników, nigdy jako rzeczowników lub czasowników, ani w liczbie mnogiej, ani w formach dzierżawczych. 
 • Zamiast tego użyj ogólnego określenia produktu lub usługi Panaroma Finance po znaku towarowym.  
 • Na przykład: protokół Panaroma Finance, interfejs Panaroma Finance, Panaroma Swap, Panaroma Swap Protocol. 

 

Wszelkie inne zastosowania znaku towarowego Panaroma Finance wymagają naszej uprzedniej pisemnej zgody. 

Skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] , aby uzyskać więcej informacji. 

 

Niedopuszczalne zastosowania 

Niektóre konkretne rzeczy, których nie powinieneś robić, obejmują: 

 • Nie używaj naszych znaków towarowych w sposób nieuczciwy lub oszukańczy. 
 • Nasze imię nie jest twoim imieniem. Nie używaj znaków towarowych Panaroma Finance w imieniu swojej inteligentnej umowy, interfejsu, firmy, produktu, usługi, aplikacji, nazwy domeny, publikacji lub innej oferty. 
 • Nie używaj naszej nazwy dla swoich produktów. Nie stosuj znaków towarowych Panaroma Finance do żadnego produktu (np. aplikacji mobilnej), chyba że takie użycie jest ograniczone do zgodnego z prawdą i opisowego odniesienia (np. „Aplikacja mobilna do handlu w interfejsie Panaroma Finance”). 
 • Nie przesadzaj z naszym znakiem. Nie umieszczaj znaków towarowych Panaroma Finance w większym stopniu niż nazwa produktu, usługi lub firmy. 
 • Nie twórz ani nie używaj łudząco podobnych nazw. Nie używaj znaków towarowych Panaroma Finance, nazw firm, sloganów, nazw domen ani projektów, które są łudząco podobne lub podobne do znaków towarowych Panaroma Finance, w szczególności w nazwie inteligentnej umowy, interfejsu, firmy, produktu, usługi, aplikacji, nazwy domeny, publikacja lub inna oferta. 
 • Nie sugeruj, że sponsorujemy Twoje produkty. Nie używaj znaków towarowych Panaroma Finance w sposób, który błędnie sugeruje przynależność, sponsorowanie, popieranie lub zatwierdzanie Twoich produktów lub usług przez Panaroma Finance. Na przykład, nie nazywaj swojego projektu zgodnym z protokołem wymiany Panaroma Finance, zamianą PANA-[coś] lub [coś]-swap. 
 • Nie sugeruj, że sponsorujemy Twoje działania. Nie używaj znaków towarowych Panaroma Finance ani łudząco podobnych znaków towarowych na kontach w mediach społecznościowych w sposób, który mógłby sugerować powiązania z produktami Panaroma Finance lub Panaroma Finance Ecosystem; chyba że otrzymałeś uprzednią zgodę od Panaroma Finance. Na przykład nie możesz nazwać swojego konta, strony lub społeczności „Panaroma Finance” lub „Panaroma Finance Swap” lub „Panaroma Finance Protocol” „Panaroma Finance Team”. Dopuszczalne byłoby jednak nazwanie konta, strony lub społeczności „Fani Panaroma Finance” lub „Informacje o Panaroma Finance”. 
 • Nie twórz łupu z naszymi znakami. Nie używaj znaków towarowych Panaroma Finance na sprzedawanych towarach (np. przy sprzedaży koszulek, kubków itp.), chyba że masz pozwolenie od Panaroma Finance. 
 • Nie zmieniaj ani nie łącz naszych znaków. Nie modyfikuj znaków towarowych Panaroma Finance, nie skracaj ich ani nie łącz z innymi symbolami, słowami lub obrazami ani nie włączaj ich do sloganów lub sloganów. 

 

Znaki towarowe innych osób 

Uwaga dotycząca znaków towarowych innych osób: Panaroma Finance zarządza jednym produktem (spośród wielu) umożliwiającym dostęp do ekosystemu Panaroma Finance oraz jego produktów i usług, których NIE kontroluje. Bez udziału Panaroma Finance zewnętrzny programista może użyć protokołu Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism Protocol, aby utworzyć token, który może wiązać się ze znakami towarowymi innych osób lub innymi prawami, i dodać ten token do protokołu Panaroma Finance Swap Protocol. Panaroma Finance Labs nie może zapobiegać ani blokować żadnych działań związanych z Protokołem wymiany Panaroma Finance, jednak jeśli Panaroma Finance dowie się o zarzutach dotyczących nadużycia znaku towarowego, będziemy współpracować z właścicielami znaku towarowego w celu przeglądu zarzutów i możemy usunąć treści z ekosystemu Panaroma Finance i jego produkty i usługi.