fbpx

Retningslinjer for risikoadvarsel

IKRAFTTREDELSESDATO: DATO: 1. JUNI 2023

Panaroma Finance (heretter referert til som «Panaroma Finance Limited») som definert nedenfor er forpliktet til å tilby en transparent og sikker handelsplattform. Det er imidlertid viktig for brukere å forstå og anerkjenne risikoene forbundet med å delta i handel og DeFi (Decentralised Finance) aktiviteter. Denne risikoadvarselspolicyen skisserer de potensielle risikoene som er involvert, og understreker behovet for brukere til å utvise forsiktighet og ta informerte beslutninger. 

Volatilitet for digitale eiendeler: 

 1. Digitale eiendeler, inkludert kryptovalutaer, er kjent for sin høye prisvolatilitet. Prisene kan svinge betydelig i løpet av korte perioder.
 2. Brukere bør være forberedt på potensielle tap og forstå at tidligere prisutvikling ikke er en indikasjon på fremtidige resultater.

Markedsrisiko: 

 1. DeFi-markedet er desentralisert og opererer 24/7, noe som kan resultere i raske og uforutsigbare markedsbevegelser.
 2. Brukere bør være klar over at markedsforhold, likviditet og handelsvolum kan påvirke gjennomføringen og prisingen av transaksjoner.

Smart kontraktsrisiko: 

 1. DeFi-plattformer er avhengige av smarte kontrakter for å lette transaksjoner og utføre protokoller.
 2. Smarte kontrakter er underlagt potensielle sårbarheter, feil eller kodefeil som kan føre til økonomisk tap.

Regulatoriske risikoer: 

 1. Reguleringslandskapet for digitale eiendeler og DeFi er i utvikling og varierer på tvers av jurisdiksjoner.
 2. Brukere bør vurdere og overholde gjeldende lover, forskrifter og skatteforpliktelser knyttet til deres deltakelse i DeFi-aktiviteter.

Motpartsrisiko: 

 1. DeFi-plattformer forenkler peer-to-peer-transaksjoner, som involverer interaksjon med andre brukere direkte.
 2. Brukere bør utvise forsiktighet når de handler med ukjente eller ubekreftede motparter, da det er en risiko for uredelig aktivitet eller svindel.

Personlige sikkerhetsrisikoer: 

 1. Brukere er ansvarlige for sikkerheten til personlig informasjon, påloggingsinformasjon og digitale lommebøker.
 2. Det er viktig å beskytte mot phishing-forsøk, uautorisert tilgang og andre cybersikkerhetstrusler.

Tredjepartsrisiko: 

 1. Panaroma Finance kan integreres med tredjeparts protokoller, plattformer eller tjenester.
 2. Brukere bør gjennomgå vilkårene, sikkerhetspraksisen og omdømmet til tredjepartsintegrasjoner før de tar kontakt med dem.

Utdannings- og forskningsansvar: 

 1. Brukere oppfordres til å utdanne seg om DeFi-konsepter, risikoer og beste praksis.
 2. Gjennomfør grundige undersøkelser, søk profesjonelle råd og forstå implikasjonene før du tar noen investerings- eller økonomiske beslutninger.

Panaroma Finance oppfordrer brukere til å vurdere disse risikoene nøye og utvise forsiktighet når de deltar i DeFi-aktiviteter. Brukere bør kun investere beløp de har råd til å tape og vurdere risikotoleranse og investeringsmål. 

Ved å få tilgang til og bruke Panaroma Finance-plattformen, erkjenner du at du har lest, forstått og akseptert risikoene forbundet med DeFi-aktiviteter som beskrevet i denne risikoadvarselspolicyen. Panaroma Finance skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår på grunn av brukerdeltagelse i DeFi-aktiviteter. 

For spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt oss på [email protected] . 

Merk: Denne risikoadvarselspolicyen er gjenstand for oppdateringer og revisjoner etter behov for å samsvare med regulatoriske krav og gjenspeile den utviklende naturen til DeFi-økosystemet.