fbpx

Vilkår for bruk

IKRAFTTREDELSESDATO: DATO: 1. JUNI 2023

Disse bruksvilkårene inngås mellom deg, heretter referert til som «deg» eller «din» og Panaroma Finance (heretter referert til som «Panaroma Finance Limited») som definert nedenfor. Ved å få tilgang til eller bruke noen av produktene eller tjenestene som tilbys av Panaroma Finance, godtar og bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert alle vilkårene og betingelsene fastsatt i disse vilkårene, heretter referert til som «disse vilkårene» eller «vilkårene» . I tillegg, når du bruker noen funksjoner i Panaroma Finance, kan du være underlagt spesifikke tilleggsvilkår som gjelder for disse funksjonene. 

Referanser til «deg» og/eller «din» er referanser til enhver person som bruker, får tilgang til eller forsøker å bruke eller få tilgang til denne nettsiden. Vennligst les vilkårene nøye ettersom de styrer din bruk av Panaroma Finance-nettstedet og dets tilknyttede produkter samt tjenester. 

Som med alle eiendeler, kan verdien av digitale valutaer, som definert nedenfor, svinge betydelig og det er en betydelig risiko for økonomiske tap ved kjøp, salg, beholdning eller investering i digitale valutaer og deres derivater. 

 

Ved å bruke Panaroma Finance Services, erkjenner, godtar og bekrefter du at: 

 • Som med alle eiendeler, kan verdien av digitale valutaer, som definert nedenfor, svinge betydelig og det er en betydelig risiko for økonomiske tap ved kjøp, salg, beholdning eller investering i digitale valutaer og deres derivater; 
 • Du skal påta deg alle risikoer knyttet til Panaroma Finance Services og transaksjoner av digitale valutaer og deres derivater; 
 • Panaroma Finance skal ikke holdes ansvarlig for slike risikoer eller uheldige utfall; 
 • Du bruker frivillig Panaroma Finance-produkter og -tjenester; 
 • Du forstår mekanismen og algoritmen til desentraliserte kryptobørser som Panaroma Swap. 

 

Ved å vurdere, bruke eller forsøke å bruke Panaroma Finance Services i en hvilken som helst kapasitet, erkjenner du at du godtar og godtar å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke er enig, ikke gå inn på Panaroma Finance, eller bruk Panaroma Finance Services. Du samtykker automatisk i å overholde disse reglene ved å bruke Panaroma Finances produkter, tjenester og nettsiden. 

Definisjoner 

Panaroma Finance refererer til et økosystem som består av Panaroma Finance-nettstedet og økosystemplattformen (hvis domenenavn inkluderer, men ikke er begrenset til, panaroma.finance og tilleggsdomenenavn), klienter eller andre applikasjoner eller tjenester som er utviklet for å tilby Panaroma Finance Ecosystem. 

Panaroma Finance Ecosystem refererer til ulike tjenester og produkter levert til deg av Panaroma Finance som er basert på Internett og/eller blokkjedeteknologier som tilbys av Panaroma Finance-nettsteder og dets økosystemdomene- eller tilleggsdomenenavn. Panaroma Finance inkluderer, men er ikke begrenset til, slike Panaroma Finance-økosystemkomponenter som Digital Asset Trading Platform, DeFi (Decentralized Finance), landbruks- og innsatstilbud, og handelskonkurransetilbud, samt henvisningsprogram. 

Panaroma Finance Ecosystem Rules refererer til alle regler, tolkninger, kunngjøringer, uttalelser, samtykkebrev og annet innhold som har blitt og vil senere bli utgitt av Panaroma Finance, samt forskrifter, implementeringsregler, produktprosessbeskrivelser og kunngjøringer publisert via Panaroma Finance Social Media Channel og på Panaroma Finance-nettstedets kunngjøringsside. 

Brukere refererer til alle individer, institusjoner og/eller organisasjoner som har tilgang til, bruker eller forsøker å bruke Panaroma Finance Ecosystem. 

Digitale valutaer refererer til krypterte eller digitale tokens eller kryptovalutaer med en viss verdi som er basert på blokkjede- og kryptografiteknologier og utstedes og administreres på en desentralisert måte. 

Digitale eiendeler refererer til digitale valutaer , deres derivater eller andre typer digitaliserte eiendeler med en viss verdi. 

Krypto-til-krypto-handel refererer til transaksjoner der én digital valuta veksles mot en annen digital valuta. 

Desentralisert finans (DeFi) refererer til applikasjoner som bygger på distribuert reskontroteknologi (DLT) for å tilby tjenester som handel, utlån og investering uten å bruke en tradisjonell sentralisert mellommann. 

 

Generelle bestemmelser 

 • Endringer i disse vilkårene 

 

Panaroma Finance forbeholder seg retten til å endre eller endre disse vilkårene etter eget skjønn. Panaroma Finance vil varsle om slike endringer ved å oppdatere vilkårene på nettstedet og endre «sist revidert» dato som vises i overskriften på dokumentet. Alle endringer i disse vilkårene trer i kraft ved publisering på nettstedet eller utgivelse til brukere. Din fortsatte bruk av Panaroma Finance Services innebærer derfor din automatiske aksept av de endrede vilkårene. 

 

Hvis du ikke godtar noen endringer i disse vilkårene, må du avstå fra å bruke noen av Panaroma Finance Ecosystem og dets tjenester og produkter umiddelbart. Panaroma Finance anbefaler deg på det sterkeste å gjennomgå disse vilkårene ofte for å sikre at du forstår vilkårene som gjelder for din bruk av Panaroma Finance Services. 

 

 • Om Panaroma Finance 

 

Selv om Panaroma Finance alltid har vært forpliktet til å opprettholde nøyaktigheten av informasjonen som er gitt for sine økosystemprodukter og -tjenester, skal Panaroma Finance ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som kan være forårsaket direkte eller indirekte av din bruk av dette innholdet. Informasjonen, Panaroma Finance og dets økosystemprodukter og tjenester kan endres uten varsel, og hovedformålet med å gi slik informasjon er å hjelpe brukere med å ta uavhengige beslutninger. 

 

Panaroma Finance gir ikke investerings- eller konsulentråd av noe slag, og skal heller ikke være ansvarlig for bruk eller tolkning av informasjon om Panaroma Finance eller noen Panaroma Finance-relaterte kommunikasjonskanaler. Alle brukere av Panaroma Finance Services må forstå risikoene forbundet med digital valutahandel og oppfordres sterkt til å utvise forsiktighet og handle ansvarlig innenfor sine egne evner. 

 

 • Personlig sikkerhet 

 

Panaroma Finance har alltid vært forpliktet til å opprettholde sikkerheten til brukere og har implementert bransjens beste sikkerhetsstandarder. Imidlertid kan handlingene til individuelle brukere utgjøre visse risikoer. Du skal godta å behandle lommebokens tilgangslegitimasjon (som startfraser, private nøkler og passord) som konfidensiell informasjon, og ikke å avsløre slik informasjon til noen tredjepart. Du godtar også å være eneansvarlig for å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte din personlige informasjon. 

 

Du skal godta å behandle din tofaktorautentisering (som frøfrase og tilgang til tokenet) som konfidensiell informasjon, og ikke å avsløre slik informasjon til noen tredjepart. Du godtar også å være eneansvarlig for å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte tilgangen din til plattformen. 

 

Du bør være eneansvarlig for å holde lommebøkene dine trygge, tilgang på plattformen, tofaktorautentiseringstilgang, og være ansvarlig for alle transaksjoner under lommebøkene dine. Panaroma Finance skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap eller konsekvenser forårsaket av autorisert eller uautorisert bruk av lommebokens midler og/eller legitimasjon, inkludert men ikke begrenset til tap av personlige midler, avsløring av informasjon, utgivelse av informasjon, samtykke eller innsending av ulike regler og avtaler ved å klikke på nettsiden. 

 

Ved å bruke noen av Panaroma Finance og dets økosystemprodukter og tjenester godtar du herved at du strengt følger alle sikkerhetsanbefalinger fra Panaroma Finance angående sikkerhet, handel, uttak osv. 

 

 • Panaroma Finanstjenester 

 

Panaroma Finance har rett til å tilby, modifisere eller avslutte, etter eget skjønn, enhver Panaroma Finance Services og tillate eller forby noen brukers bruk av Panaroma Finance Services i samsvar med relevante plattformregler. 

 

Lommebok og midlers integritetssjekk er en obligatorisk del av en bruker å oppnå for å få tilgang til plattformen og bruke tjenestene. Brukere er ansvarlige for å sørge for at integriteten til deres lommebok og midler samles inn og brukes til å opprettholde sikkerhet og samsvar for kryptobedrifter. 

 

Panaroma Finance har enerett til å bestemme de digitale valutaene som skal inkluderes i hvitelisten og kan legge til eller fjerne digitale eiendeler fra plattformens hviteliste etter eget skjønn. I tilfelle slike tillegg, fjerninger eller endringer, kan Panaroma Finance, men er ikke forpliktet til å, varsle brukere på forhånd, og Panaroma Finance skal ikke påta seg noe ansvar overfor brukere i forhold til slike tillegg, fjerninger eller endringer. 

 

 • Utsettingsprogrammer 

 

Panaroma Finance kan, men er ikke forpliktet til, å tilby innsatsprogrammer for spesifikke digitale valutaer for å belønne, i henhold til visse betingelser, brukere som har slike digitale valutaer i sin personlige lommebok. Når du bruker slike innsatsprogrammer, bør du være oppmerksom på at: 

 

Med mindre annet er fastsatt av Panaroma Finance, er Staking Services gratis; 

 

 • Panaroma Finance garanterer ikke brukernes inntekter under noen innsatsprogram; 
 • Panaroma Finance har rett til å starte eller avslutte innsatsprogram for alle digitale valutaer eller endre reglene for slike programmer etter eget skjønn; 
 • På grunn av nettverksforsinkelser, datasystemfeil eller annen force majeure, som potensielt kan føre til forsinkelse av utførelse av Panaroma Finance Staking-programmer, vil Panaroma Finance bruke rimelig innsats for å sikre at Panaroma Finance Staking Program kjører stabilt og effektivt; 
 • Låst likviditet er brukerens eneste avgjørelse, og i alle situasjoner skal Panaroma Finance holdes ansvarlig eller forpliktet til uforutsette scenarier.  
 • Du godtar at all investeringsoperasjon utført på Panaroma Finance representerer dine sanne investeringsintensjoner og at du betingelsesløst aksepterer de potensielle risikoene og fordelene ved investeringsbeslutningen din; 
 • Når du bruker Panaroma Finance Staking Program, bør du fullt ut erkjenne risikoen ved å investere i digitale eiendeler og arbeide forsiktig; 
 • Panaroma Finance garanterer ikke brukernes inntekter under noen innsatsprogram; 
 • Panaroma Finance påtar seg alt ansvar og ansvar for midlene som er satt inn av brukere av innsatsprogramkontraktene. 

 

Kunngjøringer 

Vær oppmerksom på at alle offisielle kunngjøringer, nyheter, kampanjer, konkurranser og airdrops vil bli publisert på Panaroma Finance-nettstedets kunngjøringsside og offisielle sosiale mediekanaler. Brukere forplikter seg til å referere til disse materialene umiddelbart og regelmessig. Panaroma Finance vil ikke holdes ansvarlig eller ansvarlig for noen form for kompensasjon dersom brukere pådrar seg personlige tap som følge av uaktsomhet eller uvitenhet om kunngjøringene. Enhver avhengighet du setter deg på informasjonen gitt av uoffisielle Panaroma Finances kanaler er derfor strengt tatt på egen risiko. 

 

Ingen personlig og/eller økonomisk rådgivning 

Panaroma Finance er ikke din rådgiver, megler eller mellommann, og har ingen tillitsforhold eller forpliktelser til deg i forbindelse med noen handler eller andre aktiviteter eller beslutninger som påvirkes av at du bruker Panaroma Finance Services. Panaroma Finance gir ikke personlig rådgivning i forhold til våre produkter og tjenester. Ingen kommunikasjon eller informasjon gitt til deg av Panaroma Finance er ment som, eller skal tolkes som, investeringsråd, finansiell rådgivning, handelsråd, anbefaling om å foreta en investering eller oppfordring til å delta i investeringsaktivitet. 

Alle handler utføres automatisk ved hjelp av smart kontraktsteknologi, basert på parametrene i ordreinstruksjonene dine, og du er eneansvarlig for å avgjøre om enhver investering, investeringsstrategi eller relatert transaksjon er passende for deg i henhold til dine personlige investeringsmål, økonomiske forhold og risikotoleranse, og du skal være eneansvarlig for ethvert tap eller ansvar som følge av dette. Du må sørge for at innholdet i den smarte kontrakten oppfyller dine mål og interesser og fullt ut forstå innholdet. 

Vi overvåker ikke om din bruk av Panaroma Finance Services er i samsvar med dine økonomiske mål og mål. Det er opp til deg å vurdere om dine økonomiske ressurser er tilstrekkelige for din økonomiske aktivitet hos oss, og for din risikoappetitt for produktene og tjenestene du bruker. 

Før du bestemmer deg for å kjøpe, selge eller holde et digitalt aktivum, bør du gjennomføre din egen due diligence og/eller konsultere dine finansielle rådgivere før du tar en investeringsbeslutning. Panaroma Finance vil ikke holdes ansvarlig for beslutningene du tar om å kjøpe, selge eller holde Digital Asset basert på informasjonen gitt av Panaroma Finance. 

 

 

 

Ingen skatter, forskrifter eller juridiske råd 

Beskatningen av digitale eiendeler er usikker, og du er ansvarlig for å bestemme hvilke skatter du kan være ansvarlig for, og hvordan de gjelder, når du handler gjennom Panaroma Finance Services. Det er ditt ansvar å rapportere og betale eventuelle skatter fra transaksjoner på Panaroma Finance Services (hvis slike finnes), og du erkjenner at Panaroma Finance ikke gir juridisk eller skattemessig status eller forpliktelser i forhold til disse transaksjonene. 

Hvis du er i tvil om din skattestatus eller forpliktelser når du bruker Panaroma Finance Services, eller med hensyn til de digitale eiendelene som holdes på lommeboken din, kan det være lurt å søke uavhengig råd. Du oppfordres til å søke profesjonell og personlig skatterådgivning angående enhver transaksjon med digitale eiendeler. 

 

Markedsrisiko 

Handel med digitale aktiva er utsatt for høy risiko og prisvolatilitet. Verdiendringer kan være betydelige og kan skje raskt og uten forvarsel. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av en investering og eventuell avkastning kan gå opp eller ned, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. 

Ved å akseptere disse vilkårene, erkjenner du at du inngår enhver investering eller handler på egen hånd etter å ha gjort din egen due diligence. 

Du bør ikke foreta noen investering eller handle med mindre du er forberedt på å tåle et totalt tap av hovedkapitalen din. Du bør være klar over at visse typer produkter kan ha større risiko og kanskje ikke lett forstås av ikke-eksperter. Hvis du er i tvil om å bruke noen av tjenestene som tilbys av Panaroma Finance, bør du enten søke råd fra en uavhengig finansiell rådgiver eller avstå fra å delta i det. Panaroma Finance vil ikke være ansvarlig for tap du pådrar deg på grunn av din investering eller handel. 

 

Likviditetsrisiko 

Digitale eiendeler kan ha begrenset likviditet som kan gjøre det vanskelig eller umulig for deg å selge eller gå ut av en posisjon når du ønsker å gjøre det. Dette kan skje når som helst, inkludert i tider med raske prisbevegelser. Vi oppfordrer deg til å overvåke likviditeten til alle digitale eiendeler før du handler. 

 

Gebyrer og gebyrer 

Gebyrer og gebyrer er underlagt sidevisningen på dagen. Panaroma Finance kan, etter eget skjønn, oppdatere gebyrene og gebyrene fra tid til annen. Slike endringer vil bli kommunisert til deg i henhold til dette. Vær oppmerksom på alle kostnader og gebyrer som gjelder deg fordi slike kostnader og gebyrer vil påvirke gevinsten du genererer ved å bruke Panaroma Finance Services. 

 

Varig tap 

Vær oppmerksom på og godt utdannet om konsekvensene av permanent tap før du legger likviditet til noen av likviditetspoolene som er tilgjengelige på Panaroma Finance. Pooler som inneholder eiendeler som forblir i en liten prisklasse, vil være mindre utsatt for varig tap. Stabile mynter eller forskjellige innpakkede versjoner av en mynt, for eksempel, vil holde seg i en relativt begrenset prisklasse. I dette tilfellet er det mindre risiko for varig tap for likviditetstilbydere (LP-er). Varig tap er et av de grunnleggende konseptene som alle som ønsker å gi likviditet til AMM-er bør forstå. 

 

Tilgjengelighetsrisikoer 

Panaroma Finance garanterer ikke at Panaroma Finance Ecosystem-produkter og -tjenester vil være tilgjengelige til enhver tid, eller at Panaroma Finance Ecosystem-produkter og -tjenester ikke vil være gjenstand for uplanlagte tjenesteavbrudd eller overbelastning av nettverket. Det er kanskje ikke mulig å kjøpe, selge, sette inn/avspille eller legge til tokens i likviditetspuljer når du ønsker å gjøre det. 

 

Sluttbestemmelser 

 

Du bekrefter at du er kjent med disse vilkårene og at du forstår dem fullt ut. Panaroma Finance er ikke ansvarlig for noen risiko forbundet med din bruk av Panaroma Finance Ecosystem-produktene og -tjenestene og nettstedet. Disse vilkårene er obligatoriske for alle som bruker Panaroma Finance Ecosystem-produkter, tjenester og nettstedet.