fbpx

Servicevoorwaarden

INGANGSDATUM: DATUM: 1 JUNI 2023

Welkom bij Panaroma Finance (hierna “Panaroma Finance Limited” genoemd) zoals hieronder gedefinieerd en het ecosysteemplatform. Deze Servicevoorwaarden schetsen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website en producten die zijn gekoppeld aan ons ecosysteem. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van ons platform en bijbehorende producten en diensten in het ecosysteem, stemt u ermee in zich aan deze voorwaarden te houden. Lees ze alstublieft aandachtig door. 

 Platformgebruik: 

 1. Panaroma Finance biedt een gedecentraliseerd financieringsplatform (DeFi) waarmee gebruikers verschillende activiteiten kunnen ondernemen, waaronder handelen in en interactie met digitale activa.
 2. Door ons platform te gebruiken, erkent en begrijpt u de risico’s verbonden aan DeFi-activiteiten en neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor uw acties.

Geschiktheid: 

 1. U moet meerderjarig zijn en handelingsbekwaam zijn om contracten aan te gaan om ons platform te gebruiken.
 2. Door toegang te krijgen tot ons platform bevestigt u dat u aan deze geschiktheidsvereisten voldoet.

Accountregistratie: 

 1. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van ons platform, moet u mogelijk een account aanmaken of uw vereiste informatie verstrekken.
 2. U stemt ermee in om tijdens het proces nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken en de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens te behouden.

Verboden activiteiten: 

 1. U gaat ermee akkoord geen activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met toepasselijke wetten, voorschriften of deze Servicevoorwaarden.
 2. Verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ongeoorloofde toegang, frauduleuze acties, storend gedrag en inbreuk op intellectueel eigendom.

Intellectueel eigendom: 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ons platform, inclusief handelsmerken, logo’s en software, zijn eigendom van Panaroma Finance.
 2. U stemt ermee in ons intellectuele eigendom niet te kopiëren, wijzigen, distribueren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Diensten van derden: 

 1. Ons platform kan worden geïntegreerd met services, websites of applicaties van derden.
 2. Uw gebruik van services van derden is onderworpen aan hun respectievelijke voorwaarden en beleid.

Privacy: 

 1. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.
 2. Door ons platform te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

Beperking van aansprakelijkheid: 

 1. Panaroma Finance en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van ons platform.
 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door acties of gebeurtenissen van derden buiten onze macht.

Beëindiging: 

 1. We behouden ons het recht voor om uw toegang tot ons platform op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. U kunt uw account ook beëindigen door de instructies op ons platform te volgen.

Wijzigingen in voorwaarden: 

 1. We behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Alle wijzigingen worden van kracht na plaatsing op ons platform.
 2. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele updates of wijzigingen.

Door het Panaroma Finance- en ecosysteemplatform te gebruiken, erkent u dat u deze Servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u het niet eens bent met enige bepaling van deze voorwaarden, dient u af te zien van het gebruik van ons platform. 

Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via [email protected] . 

 

Opmerking: deze Servicevoorwaarden zijn onderhevig aan updates en herzieningen als dat nodig is om ze af te stemmen op wettelijke vereisten en platformverbeteringen.