fbpx

Gebruiksvoorwaarden

INGANGSDATUM: DATUM: 1 JUNI 2023

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan tussen u, hierna “u” of “uw” genoemd, en Panaroma Finance (hierna “Panaroma Finance Limited” genoemd), zoals hieronder gedefinieerd.¬†Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een van de producten of diensten van Panaroma Finance, stemt u ermee in en bevestigt u dat u alle voorwaarden en bepalingen in deze voorwaarden, hierna “deze voorwaarden” of “voorwaarden” genoemd, hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. .¬†Bovendien kunt u, wanneer u bepaalde functies van Panaroma Finance gebruikt, onderworpen zijn aan specifieke aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op die functies.¬†

Verwijzingen naar “u” en/of “uw” zijn verwijzingen naar elke persoon die deze website gebruikt, opent of probeert te gebruiken of er toegang toe krijgt.¬†Lees de voorwaarden aandachtig door aangezien ze uw gebruik van de Panaroma Finance-website en de bijbehorende producten en diensten regelen.¬†

Zoals met elk actief, kan de waarde van digitale valuta’s, zoals hieronder gedefinieerd, aanzienlijk fluctueren en is er een aanzienlijk risico op economische verliezen bij het kopen, verkopen, aanhouden of beleggen in digitale valuta’s en hun derivaten.¬†

 

Door gebruik te maken van Panaroma Finance Services erkent u, stemt u ermee in en bevestigt u dat: 

 • Zoals met elk actief, kan de waarde van digitale valuta’s, zoals hieronder gedefinieerd, aanzienlijk fluctueren en is er een aanzienlijk risico op economische verliezen bij het kopen, verkopen, aanhouden of beleggen in digitale valuta’s en hun derivaten;¬†
 • U neemt alle risico’s met betrekking tot Panaroma Finance Services en transacties van digitale valuta’s en hun derivaten;¬†
 • Panaroma Finance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke risico’s of nadelige resultaten;¬†
 • U vrijwillig producten en diensten van Panaroma Finance gebruikt;¬†
 • Je begrijpt het mechanisme en algoritme van gedecentraliseerde crypto exchanges zoals Panaroma Swap.¬†

 

Door Panaroma Finance Services in welke hoedanigheid dan ook te beoordelen, gebruiken of proberen te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden accepteert en ermee instemt gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat, ga dan niet naar Panaroma Finance of maak geen gebruik van Panaroma Finance Services. U stemt er automatisch mee in zich aan deze regels te houden door gebruik te maken van de producten, diensten en website van Panaroma Finance. 

Definities 

Panaroma Finance verwijst naar een ecosysteem dat bestaat uit de Panaroma Finance-website en het ecosysteemplatform (waarvan de domeinnamen onder andere panaroma.finance en add-on-domeinnamen omvatten), klanten of andere toepassingen of diensten die zijn ontwikkeld om Panaroma Finance Ecosystem aan te bieden. 

Panaroma Finance Ecosystem verwijst naar verschillende diensten en producten die door Panaroma Finance aan u worden geleverd en¬†die gebaseerd zijn op internet- en/of blockchain-technologie√ęn die worden aangeboden door Panaroma Finance-websites en diens ecosysteemdomein- of add-on-domeinnamen.¬†Panaroma Finance omvat, maar is niet beperkt tot, ecosysteemcomponenten van Panaroma Finance, zoals Digital Asset Trading Platform, DeFi (Decentralized Finance), farming- en staking-aanbiedingen en aanbiedingen voor handelsconcurrentie, evenals verwijzingsprogramma’s.¬†

Panaroma Finance Ecosystem Rules verwijzen naar alle regels, interpretaties, aankondigingen, verklaringen, instemmingsbrieven en andere inhoud die door Panaroma Finance is en zal worden vrijgegeven, evenals regelgeving, implementatieregels, beschrijvingen van productprocessen en aankondigingen die via Panaroma zijn gepubliceerd. Finance Social Media Channel en op de pagina met aankondigingen op de website van Panaroma Finance. 

Gebruikers verwijzen naar alle personen, instellingen en/of organisaties die toegang hebben tot Panaroma Finance Ecosystem, deze gebruiken of proberen te gebruiken. 

Digitale valuta’s verwijzen naar versleutelde of digitale tokens of cryptovaluta’s¬†met een bepaalde waarde die zijn gebaseerd op blockchain- en cryptografietechnologie√ęn en die op een decentrale manier worden uitgegeven en beheerd.¬†

Digitale activa verwijzen naar digitale valuta’s¬†, hun derivaten of andere soorten gedigitaliseerde activa met een bepaalde waarde.¬†

Crypto-to-crypto Trading verwijst naar transacties waarbij de ene digitale valuta wordt ingewisseld voor een andere digitale valuta. 

Gedecentraliseerde financiering (DeFi) verwijst naar toepassingen die zijn gebaseerd op gedistribueerde grootboektechnologie√ęn (DLT) om diensten aan te bieden zoals handelen, lenen en beleggen zonder gebruik te maken van een traditionele gecentraliseerde tussenpersoon.¬†

 

Algemene bepalingen 

 • Wijzigingen in deze Voorwaarden¬†

 

Panaroma Finance behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen.¬†Panaroma Finance zal dergelijke wijzigingen melden door de voorwaarden op haar website bij te werken en de “laatst herziene” datum in de kop van het document te wijzigen.¬†Alle wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht na publicatie op de website of vrijgave aan gebruikers.¬†Daarom impliceert uw voortgezette gebruik van Panaroma Finance Services dat u automatisch akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.¬†

 

Als u niet akkoord gaat met enige wijziging van deze Voorwaarden, dient u onmiddellijk af te zien van het gebruik van Panaroma Finance Ecosystem en zijn diensten en producten. Panaroma Finance raadt u ten zeerste aan deze voorwaarden regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op uw gebruik van Panaroma Finance-diensten. 

 

 • Over Panaroma Finance¬†

 

Hoewel Panaroma Finance er altijd naar heeft gestreefd de juistheid van de verstrekte informatie voor haar Ecosystem-producten en -diensten te behouden, is Panaroma Finance niet aansprakelijk voor verlies of schade die direct of indirect kan worden veroorzaakt door uw gebruik van deze inhoud. De informatie, Panaroma Finance en haar ecosysteemproducten en -diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, en het belangrijkste doel van het verstrekken van dergelijke informatie is om gebruikers te helpen onafhankelijke beslissingen te nemen. 

 

Panaroma Finance geeft geen beleggings- of adviesadvies van welke aard dan ook, en is ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of de interpretatie van informatie op Panaroma Finance of andere aan Panaroma Finance gerelateerde communicatiekanalen.¬†Alle gebruikers van Panaroma Finance Services moeten de risico’s van digitale valutahandel begrijpen en worden sterk aangemoedigd om voorzichtig te zijn en verantwoord te handelen binnen hun eigen mogelijkheden.¬†

 

 • Persoonlijke beveiliging¬†

 

Panaroma Finance heeft zich altijd ingezet voor het handhaven van de veiligheid van gebruikers en heeft de beste beveiligingsstandaarden in de branche ge√Įmplementeerd.¬†De acties van individuele gebruikers kunnen echter bepaalde risico’s met zich meebrengen.¬†U stemt ermee in de toegangsgegevens van uw portemonnee (zoals startzinnen, priv√©sleutels en wachtwoorden) als vertrouwelijke informatie te behandelen en dergelijke informatie niet aan derden bekend te maken.¬†U stemt er ook mee in als enige verantwoordelijk te zijn voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen.¬†

 

U stemt ermee in uw tweefactorauthenticatie (zoals seed-zin en toegang voor het token) als vertrouwelijke informatie te behandelen en dergelijke informatie niet aan derden bekend te maken. U stemt er ook mee in als enige verantwoordelijk te zijn voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uw toegang tot het platform te beschermen. 

 

U dient als enige verantwoordelijk te zijn voor het veilig houden van uw portemonnee, toegang op het platform, toegang met tweefactorauthenticatie en verantwoordelijk zijn voor alle transacties onder uw portemonnee. In geen geval kan Panaroma Finance aansprakelijk worden gesteld voor verlies of gevolgen veroorzaakt door geautoriseerd of ongeautoriseerd gebruik van de fondsen en/of inloggegevens van uw portemonnee, inclusief maar niet beperkt tot verlies van persoonlijke fondsen, openbaarmaking van informatie, vrijgave van informatie, toestemming of indiening van diverse regels en afspraken door op de website te klikken. 

 

Door Panaroma Finance en zijn ecosysteemproducten en -diensten te gebruiken, stemt u er hierbij mee in dat u alle veiligheidsaanbevelingen van Panaroma Finance met betrekking tot beveiliging, handelen, terugtrekken, enz. strikt zult opvolgen. 

 

 • Panaroma financi√ęle diensten¬†

 

Panaroma Finance heeft het recht om naar eigen goeddunken alle Panaroma Finance-diensten aan te bieden, te wijzigen of te be√ęindigen en het gebruik door een gebruiker van Panaroma Finance-diensten toe te staan ‚Äč‚Äčof te verbieden in overeenstemming met de relevante platformregels.¬†

 

De integriteitscontrole van portemonnee en fondsen is een verplicht onderdeel van een gebruiker om toegang te krijgen tot het platform en de services te gebruiken. Gebruikers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de integriteit van hun portemonnee en fondsen worden verzameld en gebruikt om de beveiliging en naleving voor cryptobedrijven te handhaven. 

 

Panaroma Finance heeft het exclusieve recht om de digitale valuta’s te bepalen die op de witte lijst moeten worden opgenomen en kan naar eigen goeddunken digitale activa toevoegen aan of verwijderen van de witte lijst van het platform.¬†In het geval van dergelijke toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen kan Panaroma Finance, maar is niet verplicht, gebruikers vooraf op de hoogte stellen en Panaroma Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens gebruikers met betrekking tot dergelijke toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen.¬†

 

 • Uitzetprogramma’s¬†

 

Panaroma Finance kan, maar is niet verplicht, Staking-programma’s voor specifieke digitale valuta’s aan te bieden om, onder bepaalde voorwaarden, gebruikers te belonen die dergelijke digitale valuta’s in hun persoonlijke portemonnee hebben.¬†Wanneer u dergelijke uitzetprogramma’s gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat:¬†

 

Tenzij anders bepaald door Panaroma Finance, zijn Staking Services gratis; 

 

 • Panaroma Finance garandeert de opbrengsten van gebruikers onder geen enkel Staking-programma;¬†
 • Panaroma Finance heeft het recht om naar eigen goeddunken het Staking-programma voor digitale valuta’s te starten of te be√ęindigen of de regels van dergelijke programma’s te wijzigen;¬†
 • Als gevolg van netwerkvertragingen, computersysteemstoringen of andere vormen van overmacht, die mogelijk kunnen leiden tot vertraging van de uitvoering van Panaroma Finance Staking-programma’s, zal Panaroma Finance redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat het Panaroma Finance Staking-programma stabiel en effectief werkt;¬†
 • Locked Staking Liquidity is de enige beslissing van de gebruiker en in alle situaties zal Panaroma Finance verantwoordelijk of verplicht worden gehouden voor de onvoorziene scenario’s.¬†¬†
 • U stemt ermee in dat alle investeringstransacties die worden uitgevoerd op Panaroma Finance uw ware investeringsintenties vertegenwoordigen en dat u de potenti√ęle risico’s en voordelen van uw investeringsbeslissing onvoorwaardelijk aanvaardt;¬†
 • Wanneer u het Panaroma Finance Staking Program gebruikt, dient u de risico’s van beleggen in Digital Assets volledig te erkennen en voorzichtig te werk te gaan;¬†
 • Panaroma Finance garandeert de opbrengsten van gebruikers onder geen enkel Staking-programma;¬†
 • Panaroma Finance neemt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich voor de fondsen die zijn gestort door gebruikers van de Staking Programs-contracten.¬†

 

Aankondigingen 

Houd er rekening mee dat alle offici√ęle aankondigingen, nieuws, promoties, wedstrijden en airdrops zullen worden gepubliceerd op de Panaroma Finance website-aankondigingspagina en offici√ęle socialemediakanalen.¬†Gebruikers verbinden zich ertoe deze materialen snel en regelmatig te raadplegen.¬†Panaroma Finance kan op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor compensatie als gebruikers persoonlijk verlies lijden als gevolg van nalatigheid of onwetendheid over de aankondigingen.¬†Elk vertrouwen dat u stelt in de informatie die wordt verstrekt door niet-offici√ęle kanalen van Panaroma Finance, is daarom strikt op eigen risico.¬†

 

Geen persoonlijk en/of financieel advies 

Panaroma Finance is niet uw adviseur, makelaar of tussenpersoon, en heeft geen fiduciaire relatie of verplichting jegens u in verband met transacties of andere activiteiten of beslissingen die door u worden be√Įnvloed door het gebruik van Panaroma Finance Services.¬†Panaroma Finance geeft geen persoonlijk advies met betrekking tot onze producten en diensten.¬†Geen enkele mededeling of informatie die door Panaroma Finance aan u wordt verstrekt, is bedoeld als, of zal worden opgevat als, beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies, aanbeveling om een ‚Äč‚Äčinvestering te doen of een uitnodiging om deel te nemen aan een investeringsactiviteit.¬†

Alle transacties worden automatisch uitgevoerd met behulp van slimme contracttechnologie, op basis van de parameters van uw orderinstructies, en u bent als enige verantwoordelijk om te bepalen of een investering, investeringsstrategie of gerelateerde transactie geschikt is voor u op basis van uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen, financi√ęle omstandigheden en risicotolerantie, en u bent als enige verantwoordelijk voor enig verlies of aansprakelijkheid hieruit.¬†U moet ervoor zorgen dat de inhoud van het slimme contract aansluit bij uw doelen en interesses en de inhoud ervan volledig begrijpen.¬†

We controleren niet of uw gebruik van Panaroma Finance Services in overeenstemming is met uw financi√ęle doelen en doelstellingen.¬†Het is aan u om te beoordelen of uw financi√ęle middelen toereikend zijn voor uw financi√ęle activiteiten bij ons en voor uw risicobereidheid voor de producten en diensten die u gebruikt.¬†

Voordat u de beslissing neemt om digitale activa te kopen, verkopen of aan te houden, dient u uw eigen due diligence uit te voeren en/of uw financi√ęle adviseurs te raadplegen voordat u een investeringsbeslissing neemt.¬†Panaroma Finance kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beslissingen die u neemt om Digital Asset te kopen, verkopen of houden op basis van de door Panaroma Finance verstrekte informatie.¬†

 

 

 

Geen fiscaal, regelgevend of juridisch advies 

De belastingheffing op digitale activa is onzeker en u bent verantwoordelijk voor het bepalen aan welke belastingen u mogelijk onderworpen bent en hoe deze van toepassing zijn bij transacties via Panaroma Finance Services. Het is uw verantwoordelijkheid om eventuele belastingen op transacties op Panaroma Finance Services (indien aanwezig) te melden en te betalen, en u erkent dat Panaroma Finance geen juridische of fiscale status of verplichtingen biedt met betrekking tot deze transacties. 

Als u twijfelt over uw belastingstatus of verplichtingen bij het gebruik van Panaroma Finance Services, of met betrekking tot de digitale activa die op uw portemonnee worden bewaard, kunt u onafhankelijk advies inwinnen. U wordt aangemoedigd om professioneel en persoonlijk belastingadvies in te winnen met betrekking tot elke transactie met digitale activa. 

 

Marktrisico’s¬†

De handel in digitale activa is onderhevig aan hoge risico’s en prijsvolatiliteit.¬†Waardeveranderingen kunnen aanzienlijk zijn en kunnen snel en zonder waarschuwing optreden.¬†Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.¬†De waarde van een belegging en eventuele opbrengsten kunnen stijgen of dalen en het is mogelijk dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt.¬†

Door deze voorwaarden te accepteren, erkent u dat u uit eigen beweging een investering of transactie aangaat nadat u uw eigen due diligence hebt gedaan. 

U mag niet beleggen of handelen tenzij u bereid bent een totaal verlies van uw hoofdkapitaal te lijden.¬†U dient zich ervan bewust te zijn dat bepaalde soorten producten grotere risico’s met zich mee kunnen brengen en niet gemakkelijk begrepen kunnen worden door niet-experts.¬†Als u enige twijfel heeft over het gebruik van een van de diensten die worden aangeboden door Panaroma Finance, dient u advies in te winnen bij een onafhankelijk financieel adviseur of u ervan te onthouden hieraan deel te nemen.¬†Panaroma Finance is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van uw investering of handel.¬†

 

Liquiditeitsrisico’s¬†

Digitale activa kunnen een beperkte liquiditeit hebben, waardoor het voor u moeilijk of onmogelijk kan zijn om een ‚Äč‚Äčpositie te verkopen of te be√ęindigen wanneer u dat wilt.¬†Dit kan op elk moment gebeuren, ook in tijden van snelle prijsbewegingen.¬†We raden u aan om de liquiditeit van elk digitaal activum te controleren voordat u handelt.¬†

 

Vergoedingen en kosten 

Vergoedingen en toeslagen zijn afhankelijk van de paginaweergave op de dag. Panaroma Finance kan naar eigen goeddunken de vergoedingen en kosten van tijd tot tijd bijwerken. Dergelijke wijzigingen zullen dienovereenkomstig aan u worden meegedeeld. Wees u bewust van alle kosten en lasten die op u van toepassing zijn, omdat dergelijke kosten en lasten van invloed zijn op de winst die u genereert door het gebruik van Panaroma Finance Services. 

 

Tijdelijk verlies 

Wees u bewust van en goed ge√Įnformeerd over de gevolgen van vergankelijk verlies voordat u liquiditeit toevoegt aan een van de liquiditeitspools die beschikbaar zijn op Panaroma Finance.¬†Pools die activa bevatten die in een kleine prijsklasse blijven, zullen minder worden blootgesteld aan vergankelijk verlies.¬†Stabiele munten of verschillend verpakte versies van een munt blijven bijvoorbeeld binnen een relatief beperkte prijsklasse.¬†In dit geval is er een kleiner risico op vergankelijk verlies voor liquiditeitsverschaffers (LP’s).¬†Vergankelijk verlies is een van de fundamentele concepten die iedereen die AMM’s van liquiditeit wil voorzien, moet begrijpen.¬†

 

Beschikbaarheidsrisico’s¬†

Panaroma Finance garandeert niet dat producten en diensten van Panaroma Finance Ecosystem op een bepaald moment beschikbaar zullen zijn of dat producten en diensten van Panaroma Finance Ecosystem niet onderhevig zullen zijn aan ongeplande servicestoringen of netwerkcongestie. Het is misschien niet mogelijk om tokens te kopen, verkopen, in- of uitzetten of tokens toe te voegen aan liquiditeitspools wanneer u dat wenst. 

 

Slotbepalingen 

 

U bevestigt dat u bekend bent met deze Voorwaarden en dat u ze volledig begrijpt.¬†Panaroma Finance is niet verantwoordelijk voor eventuele risico’s die verband houden met uw gebruik van de Panaroma Finance Ecosystem-producten en -diensten en zijn website.¬†Deze voorwaarden zijn verplicht voor iedereen die de producten, diensten en de website van Panaroma Finance Ecosystem gebruikt.¬†