fbpx

Risicowaarschuwingsbeleid

INGANGSDATUM: DATUM: 1 JUNI 2023

Panaroma Finance (hierna “Panaroma Finance Limited” genoemd), zoals hieronder gedefinieerd, zet zich in voor het bieden van een transparant en veilig handelsplatform. Het is echter belangrijk voor gebruikers om de risico’s te begrijpen en te erkennen die gepaard gaan met deelname aan handels- en DeFi-activiteiten (Decentralised Finance). Dit risicowaarschuwingsbeleid schetst de potentiële risico’s en benadrukt de noodzaak voor gebruikers om voorzichtig te zijn en weloverwogen beslissingen te nemen. 

Volatiliteit van digitale activa: 

 1. Digitale activa, waaronder cryptocurrencies, staan ​​bekend om hun hoge prijsvolatiliteit. Prijzen kunnen in korte periodes aanzienlijk fluctueren.
 2. Gebruikers moeten voorbereid zijn op mogelijke verliezen en begrijpen dat koersprestaties uit het verleden geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten.

Marktrisico’s: 

 1. De DeFi-markt is gedecentraliseerd en werkt 24/7, wat kan resulteren in snelle en onvoorspelbare marktbewegingen.
 2. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat marktomstandigheden, liquiditeit en handelsvolumes van invloed kunnen zijn op de uitvoering en prijsstelling van transacties.

Slimme contractrisico’s: 

 1. DeFi-platforms vertrouwen op slimme contracten om transacties te vergemakkelijken en protocollen uit te voeren.
 2. Slimme contracten zijn onderhevig aan potentiële kwetsbaarheden, bugs of coderingsfouten die kunnen leiden tot financiële verliezen.

Regelgevende risico’s: 

 1. Het regelgevingslandschap voor digitale activa en DeFi evolueert en varieert per rechtsgebied.
 2. Gebruikers moeten rekening houden met en zich houden aan toepasselijke wetten, voorschriften en belastingverplichtingen met betrekking tot hun deelname aan DeFi-activiteiten.

Tegenpartijrisico’s: 

 1. DeFi-platforms maken peer-to-peer-transacties mogelijk, waarbij rechtstreeks met andere gebruikers wordt gecommuniceerd.
 2. Gebruikers moeten voorzichtig zijn bij transacties met onbekende of niet-geverifieerde tegenpartijen, aangezien er een risico bestaat op frauduleuze activiteiten of oplichting.

Persoonlijke veiligheidsrisico’s: 

 1. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun persoonlijke gegevens, inloggegevens en digitale portefeuilles.
 2. Het is essentieel om u te beschermen tegen phishing-pogingen, ongeoorloofde toegang en andere cyberbeveiligingsbedreigingen.

Risico’s van derden: 

 1. Panaroma Finance kan worden geïntegreerd met protocollen, platforms of services van derden.
 2. Gebruikers moeten de voorwaarden, beveiligingspraktijken en reputaties van integraties van derden bekijken voordat ze ermee in zee gaan.

Onderwijs- en onderzoeksverantwoordelijkheid: 

 1. Gebruikers worden aangemoedigd om zichzelf te informeren over DeFi-concepten, risico’s en best practices.
 2. Voer grondig onderzoek uit, win professioneel advies in en begrijp de implicaties voordat u investerings- of financiële beslissingen neemt.

Panaroma Finance moedigt gebruikers aan om deze risico’s zorgvuldig te overwegen en voorzichtig te zijn bij deelname aan DeFi-activiteiten. Gebruikers moeten alleen bedragen beleggen die ze zich kunnen veroorloven te verliezen en rekening houden met hun risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen. 

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Panaroma Finance-platform, erkent u dat u de risico’s in verband met DeFi-activiteiten zoals uiteengezet in dit risicowaarschuwingsbeleid hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Panaroma Finance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van gebruikersdeelname aan DeFi-activiteiten. 

Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via [email protected] . 

Opmerking: dit risicowaarschuwingsbeleid is onderhevig aan updates en herzieningen als dat nodig is om in overeenstemming te zijn met wettelijke vereisten en om de evoluerende aard van het DeFi-ecosysteem te weerspiegelen.