fbpx

Sikkerhetspolicy

Overzicht:

Bij Panaroma Finance begrijpen we hoe belangrijk het is om een veilige omgeving binnen het Web3-ecosysteem te behouden. We zijn toegewijd aan het bouwen van veilige producten en geven prioriteit aan het belang van beveiliging. Onze toewijding drijft ons ertoe om onze producten en processen voortdurend te verbeteren. We moedigen de gemeenschap aan om onze code te onderzoeken en geïdentificeerde beveiligingsproblemen onder onze aandacht te brengen.

Een kwetsbaarheid melden:

Als u een mogelijk beveiligingsprobleem tegenkomt in een van onze producten of diensten, verzoeken we u vriendelijk dit aan ons te melden via ons Bug Bounty-programma. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]. We waarderen uw hulp bij het identificeren en oplossen van beveiligingsproblemen.

IKRAFTTRAKTSDATO: DATO: 1. JUNI 2023
 

Hos Panaroma Finance (heretter referert til som “Panaroma Finance Limited”) som definert nedenfor , prioriterer vi sikkerheten og beskyttelsen av brukernes informasjon og eiendeler. Vi har implementert robuste sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, datainnbrudd og andre potensielle trusler. Denne sikkerhetspolicyen beskriver vår forpliktelse til å opprettholde et sikkert miljø for brukerne våre og trinnene vi tar for å sikre deres beskyttelse. 

Data beskyttelse: 

 1. Vi bruker industristandard krypteringsprotokoller for å sikre brukerdataoverføring og lagring.
 2. Brukerdata lagres på sikre servere med begrenset tilgang og sterke autentiseringsmekanismer.
 3. Vi sikkerhetskopierer regelmessig brukerdata for å forhindre tap eller korrupsjon og sikre forretningskontinuitet.

Kontosikkerhet: 

 1. Vi oppfordrer brukere til å aktivere tofaktorautentisering (2FA) for et ekstra lag med sikkerhet på plattformen.
 2. Vi overvåker kontinuerlig brukerkontoer for mistenkelige aktiviteter eller uautoriserte tilgangsforsøk.
 3. Ved mistenkt sikkerhetsbrudd varsler vi omgående berørte brukere og reagerer på riktig måte for å redusere risikoen.

Systemsikkerhet: 

 1. Systemene våre gjennomgår regelmessige sikkerhetsvurderinger og sårbarhetstesting for å identifisere og adressere eventuelle svakheter.
 2. Vi opprettholder oppdaterte sikkerhetsoppdateringer og programvareoppdateringer for å beskytte mot kjente sårbarheter.
 3. Infrastrukturen vår er designet med redundans og failover-mekanismer for å sikre systemtilgjengelighet og motstandskraft.

Opplæring av ansatte: 

 1. Vi gjennomfører regelmessig opplæring i sikkerhetsbevissthet for våre ansatte for å fremme en kultur for sikkerhet og årvåkenhet.
 2. Våre ansatte er opplært til å følge strenge sikkerhetsprotokoller og opprettholde konfidensialiteten til brukerdata.

Tredjepartsintegrasjon: 

 1. Når vi integrerer med tredjepartstjenester eller plattformer, evaluerer vi nøye deres sikkerhetspraksis og sikrer at de oppfyller våre strenge sikkerhetsstandarder.
 2. Vi etablerer kontraktsmessige avtaler med tredjepartsleverandører for å beskytte brukerdata og sikre overholdelse av gjeldende personvern- og sikkerhetsforskrifter.

Hendelsesrespons: 

 1. Vi opprettholder en hendelsesresponsplan for å håndtere sikkerhetshendelser raskt og effektivt.
 2. I tilfelle et sikkerhetsbrudd følger vi etablerte prosedyrer for å undersøke, inneholde og redusere virkningen av hendelsen.

Overholdelse og revisjon: 

 1. Vi overholder gjeldende databeskyttelseslover og -forskrifter, inkludert håndtering av personopplysninger.
 2. Regelmessige interne og eksterne revisjoner utføres for å vurdere vår sikkerhetspraksis og sikre samsvar med industristandarder.

 

Vi er forpliktet til å kontinuerlig forbedre sikkerhetstiltakene våre og holde oss oppdatert på nye trusler og teknologier. Ved å implementere disse sikkerhetspraksisene streber vi etter å tilby et trygt og pålitelig miljø for brukerne våre til å engasjere seg i tjenestene våre. 

For eventuelle sikkerhetsproblemer eller spørsmål, vennligst kontakt vårt dedikerte sikkerhetsteam på [email protected] 

Merk: Denne sikkerhetspolicyen er gjenstand for oppdateringer og revisjoner etter behov for å tilpasse seg utviklende sikkerhetspraksis og regulatoriske krav. 

Merk: Denne risikoadvarselspolicyen er gjenstand for oppdateringer og revisjoner etter behov for å samsvare med regulatoriske krav og gjenspeile den utviklende naturen til DeFi-økosystemet.