fbpx

Sikkerhedspolitik

Oversigt:

Hos Panaroma Finance forstår vi betydningen af at opretholde et sikkert miljø i Web3-økosystemet. Vi er dedikerede til at konstruere sikre produkter og prioriterer vigtigheden af sikkerhed. Vores engagement driver os til løbende at forbedre vores produkter og processer. Vi opfordrer fællesskabet til at undersøge vores kode og gøre os opmærksomme på alle identificerede sikkerhedsproblemer.

Rapportering af en sårbarhed:

Hvis du støder på en potentiel sikkerhedssårbarhed i nogle af vores produkter eller tjenester, beder vi dig venligst rapportere det til os gennem vores Bug Bounty-program. Alternativt kan du kontakte os direkte via e-mail på [email protected]. Vi sætter pris på din hjælp til at hjælpe os med at identificere og løse eventuelle sikkerhedsproblemer.

IKRAFTTRÆDELSESDATO: DATO: 1. JUNI 2023
 

Hos Panaroma Finance (herefter benævnt “Panaroma Finance Limited”) som defineret nedenfor prioriterer vi sikkerheden og beskyttelsen af ​​vores brugeres oplysninger og aktiver. Vi har implementeret robuste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang, databrud og andre potentielle trusler. Denne sikkerhedspolitik beskriver vores forpligtelse til at opretholde et sikkert miljø for vores brugere og de skridt, vi tager for at sikre deres beskyttelse. 

Data beskyttelse: 

 1. Vi anvender industristandard krypteringsprotokoller til at sikre brugerdatatransmission og -lagring.
 2. Brugerdata gemmes på sikre servere med begrænset adgang og stærke autentificeringsmekanismer.
 3. Vi sikkerhedskopierer regelmæssigt brugerdata for at forhindre tab eller korruption og sikre forretningskontinuitet.

Kontosikkerhed: 

 1. Vi opfordrer brugerne til at aktivere to-faktor-godkendelse (2FA) for et ekstra sikkerhedslag på platformen.
 2. Vi overvåger løbende brugerkonti for mistænkelige aktiviteter eller uautoriserede adgangsforsøg.
 3. I tilfælde af et formodet sikkerhedsbrud underretter vi omgående de berørte brugere og reagerer passende for at afbøde risici.

Systemsikkerhed: 

 1. Vores systemer gennemgår regelmæssige sikkerhedsvurderinger og sårbarhedstests for at identificere og løse eventuelle svagheder.
 2. Vi opretholder opdaterede sikkerhedsrettelser og softwareopdateringer for at beskytte mod kendte sårbarheder.
 3. Vores infrastruktur er designet med redundans og failover-mekanismer for at sikre systemtilgængelighed og modstandsdygtighed.

Medarbejderuddannelse: 

 1. Vi gennemfører regelmæssig træning i sikkerhedsbevidsthed for vores medarbejdere for at fremme en kultur af sikkerhed og årvågenhed.
 2. Vores medarbejdere er uddannet til at følge strenge sikkerhedsprotokoller og opretholde fortroligheden af ​​brugerdata.

Tredjepartsintegration: 

 1. Når vi integrerer med tredjepartstjenester eller -platforme, evaluerer vi omhyggeligt deres sikkerhedspraksis og sikrer, at de opfylder vores strenge sikkerhedsstandarder.
 2. Vi indgår kontraktlige aftaler med tredjepartsudbydere for at beskytte brugerdata og sikre overholdelse af gældende regler for privatliv og sikkerhed.

Hændelsesrespons: 

 1. Vi opretholder en hændelsesresponsplan for at håndtere sikkerhedshændelser hurtigt og effektivt.
 2. I tilfælde af et sikkerhedsbrud følger vi etablerede procedurer for at undersøge, begrænse og afbøde virkningen af ​​hændelsen.

Overholdelse og revision: 

 1. Vi overholder gældende databeskyttelseslove og -regler, herunder håndtering af personoplysninger.
 2. Der udføres regelmæssige interne og eksterne revisioner for at vurdere vores sikkerhedspraksis og sikre overholdelse af industristandarder.

 

Vi er forpligtet til løbende at forbedre vores sikkerhedsforanstaltninger og holde os ajour med nye trusler og teknologier. Ved at implementere denne sikkerhedspraksis stræber vi efter at levere et sikkert og troværdigt miljø, hvor vores brugere kan engagere sig i vores tjenester. 

For eventuelle sikkerhedsproblemer eller spørgsmål bedes du kontakte vores dedikerede sikkerhedsteam på [email protected] 

Bemærk: Denne sikkerhedspolitik er underlagt opdateringer og revisioner efter behov for at tilpasse sig udviklende sikkerhedspraksis og lovmæssige krav. 

Bemærk: Denne risikoadvarselspolitik er underlagt opdateringer og revisioner efter behov for at tilpasse sig regulatoriske krav og afspejle den udviklende karakter af DeFi-økosystemet.