fbpx

Risikoadvarselspolitik

IKRAFTTRÆDELSESDATO: DATO: 1. JUNI 2023

Panaroma Finance (herefter benævnt “Panaroma Finance Limited”) som defineret nedenfor er forpligtet til at levere en gennemsigtig og sikker handelsplatform. Det er dog vigtigt for brugerne at forstå og anerkende de risici, der er forbundet med deltagelse i handel og DeFi (Decentraliseret Finans) aktiviteter. Denne risikoadvarselspolitik skitserer de potentielle risici, der er involveret, og understreger behovet for, at brugere udviser forsigtighed og træffer informerede beslutninger. 

Volatilitet af digitale aktiver: 

 1. Digitale aktiver, herunder kryptovalutaer, er kendt for deres høje prisvolatilitet. Priserne kan svinge betydeligt inden for korte perioder.
 2. Brugere bør være forberedt på potentielle tab og forstå, at tidligere prisudvikling ikke er vejledende for fremtidige resultater.

Markedsrisici: 

 1. DeFi-markedet er decentraliseret og opererer 24/7, hvilket kan resultere i hurtige og uforudsigelige markedsbevægelser.
 2. Brugere bør være opmærksomme på, at markedsforhold, likviditet og handelsvolumener kan påvirke udførelsen og prissætningen af ​​transaktioner.

Smart kontraktrisici: 

 1. DeFi-platforme er afhængige af smarte kontrakter for at lette transaktioner og udføre protokoller.
 2. Smarte kontrakter er underlagt potentielle sårbarheder, fejl eller kodefejl, der kan resultere i økonomiske tab.

Regulatoriske risici: 

 1. Det regulatoriske landskab for digitale aktiver og DeFi udvikler sig og varierer på tværs af jurisdiktioner.
 2. Brugere bør overveje og overholde gældende love, regler og skatteforpligtelser i forbindelse med deres deltagelse i DeFi-aktiviteter.

Modpartsrisici: 

 1. DeFi-platforme letter peer-to-peer-transaktioner, som involverer interaktion med andre brugere direkte.
 2. Brugere bør udvise forsigtighed, når de handler med ukendte eller ubekræftede modparter, da der er risiko for svigagtig aktivitet eller svindel.

Personlige sikkerhedsrisici: 

 1. Brugere er ansvarlige for sikkerheden af ​​deres personlige oplysninger, login-legitimationsoplysninger og digitale tegnebøger.
 2. Det er vigtigt at beskytte mod phishing-forsøg, uautoriseret adgang og andre cybersikkerhedstrusler.

Tredjepartsrisici: 

 1. Panaroma Finance kan integreres med tredjeparts protokoller, platforme eller tjenester.
 2. Brugere bør gennemgå vilkårene, sikkerhedspraksis og omdømmet for tredjepartsintegrationer, før de engagerer sig i dem.

Uddannelses- og forskningsansvar: 

 1. Brugere opfordres til at uddanne sig selv om DeFi-koncepter, risici og bedste praksis.
 2. Gennemfør grundig research, søg professionel rådgivning og forstå konsekvenserne, før du træffer nogen investerings- eller økonomiske beslutninger.

Panaroma Finance opfordrer brugere til nøje at overveje disse risici og udvise forsigtighed, når de deltager i DeFi-aktiviteter. Brugere bør kun investere beløb, de har råd til at tabe, og overveje deres risikotolerance og investeringsmål. 

Ved at tilgå og bruge Panaroma Finance-platformen anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret de risici, der er forbundet med DeFi-aktiviteter som beskrevet i denne risikoadvarselspolitik. Panaroma Finance kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader opstået på grund af brugerens deltagelse i DeFi-aktiviteter. 

For spørgsmål eller bekymringer bedes du kontakte os på [email protected] . 

Bemærk: Denne risikoadvarselspolitik er underlagt opdateringer og revisioner efter behov for at tilpasse sig regulatoriske krav og afspejle den udviklende karakter af DeFi-økosystemet.