fbpx

Polityka bezpieczeństwa

Przegląd:

W Panaroma Finance rozumiemy znaczenie utrzymywania bezpiecznego środowiska w ekosystemie Web3. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie bezpiecznych produktów i priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo. Nasze zaangażowanie motywuje nas do ciągłego ulepszania naszych produktów i procesów. Zachęcamy społeczność do zbadania naszego kodu i zgłoszenia nam wszelkich zidentyfikowanych problemów związanych z bezpieczeństwem.

Zgłaszanie luki w zabezpieczeniach:

Jeśli napotkasz potencjalną lukę w zabezpieczeniach któregokolwiek z naszych produktów lub usług, uprzejmie prosimy o zgłoszenie jej nam za pośrednictwem naszego programu Bug Bounty. Alternatywnie możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy za pomoc w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: DATA: 1 CZERWCA 2023 R
 

W firmie Panaroma Finance (zwanej dalej „Panaroma Finance Limited”), zgodnie z poniższą definicją , priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo i ochronę informacji i aktywów naszych użytkowników. Wdrożyliśmy solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, naruszeniem danych i innymi potencjalnymi zagrożeniami. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa określa nasze zaangażowanie w utrzymywanie bezpiecznego środowiska dla naszych użytkowników oraz kroki, jakie podejmujemy w celu zapewnienia im ochrony. 

Ochrona danych: 

 1. Stosujemy standardowe w branży protokoły szyfrowania w celu zabezpieczenia transmisji i przechowywania danych użytkownika.
 2. Dane użytkowników są przechowywane na bezpiecznych serwerach z ograniczonym dostępem i silnymi mechanizmami uwierzytelniania.
 3. Regularnie tworzymy kopie zapasowe danych użytkowników, aby zapobiec utracie lub uszkodzeniu oraz zapewnić ciągłość biznesową.

Ochrona Konta: 

 1. Zachęcamy użytkowników do włączenia uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) w celu zapewnienia dodatkowej warstwy bezpieczeństwa na platformie.
 2. Nieustannie monitorujemy konta użytkowników pod kątem podejrzanych działań lub prób nieautoryzowanego dostępu.
 3. W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa niezwłocznie powiadamiamy użytkowników, których to dotyczy, i odpowiednio reagujemy, aby ograniczyć ryzyko.

Bezpieczeństwo systemu: 

 1. Nasze systemy poddawane są regularnym ocenom bezpieczeństwa i testom podatności na zagrożenia w celu zidentyfikowania i usunięcia wszelkich potencjalnych słabości.
 2. Utrzymujemy aktualne poprawki zabezpieczeń i aktualizacje oprogramowania w celu ochrony przed znanymi lukami w zabezpieczeniach.
 3. Nasza infrastruktura została zaprojektowana z uwzględnieniem mechanizmów redundancji i przełączania awaryjnego, aby zapewnić dostępność i odporność systemu.

Szkolenie pracowników: 

 1. Przeprowadzamy regularne szkolenia w zakresie świadomości bezpieczeństwa dla naszych pracowników, aby promować kulturę bezpieczeństwa i czujności.
 2. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie przestrzegania ścisłych protokołów bezpieczeństwa i zachowania poufności danych użytkowników.

Integracja stron trzecich: 

 1. Podczas integracji z usługami lub platformami stron trzecich dokładnie oceniamy ich praktyki w zakresie bezpieczeństwa i upewniamy się, że spełniają one nasze surowe standardy bezpieczeństwa.
 2. Zawieramy umowy z zewnętrznymi dostawcami w celu ochrony danych użytkowników i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa.

Reagowania na incydenty: 

 1. Utrzymujemy plan reagowania na incydenty, aby szybko i skutecznie reagować na incydenty związane z bezpieczeństwem.
 2. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa postępujemy zgodnie z ustalonymi procedurami w celu zbadania, powstrzymania i złagodzenia skutków incydentu.

Zgodność i audyty: 

 1. Przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych, w tym postępowania z danymi osobowymi.
 2. Regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne są przeprowadzane w celu oceny naszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zapewnienia zgodności ze standardami branżowymi.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby stale ulepszać nasze środki bezpieczeństwa i być na bieżąco z pojawiającymi się zagrożeniami i technologiami. Wdrażając te praktyki bezpieczeństwa, staramy się zapewnić naszym użytkownikom bezpieczne i godne zaufania środowisko do korzystania z naszych usług. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z bezpieczeństwem prosimy o kontakt z naszym dedykowanym zespołem ds. bezpieczeństwa pod adresem [email protected] 

Uwaga: niniejsza Polityka bezpieczeństwa podlega aktualizacjom i poprawkom w razie potrzeby w celu dostosowania do zmieniających się praktyk bezpieczeństwa i wymagań prawnych. 

Uwaga: niniejsza Polityka ostrzegania o ryzyku podlega aktualizacjom i poprawkom w razie potrzeby w celu dostosowania do wymogów regulacyjnych i odzwierciedlenia zmieniającego się charakteru ekosystemu DeFi.