fbpx

Zasady ostrzegania o ryzyku

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: DATA: 1 CZERWCA 2023 R

Panaroma Finance (zwana dalej „Panaroma Finance Limited”) zgodnie z poniższą definicją jest zobowiązana do zapewnienia przejrzystej i bezpiecznej platformy transakcyjnej. Jednak ważne jest, aby użytkownicy rozumieli i uznawali ryzyko związane z uczestnictwem w handlu i działalności DeFi (zdecentralizowane finanse). Niniejsza Polityka ostrzegania o ryzyku przedstawia potencjalne zagrożenia i podkreśla potrzebę zachowania przez użytkowników ostrożności i podejmowania świadomych decyzji. 

Zmienność aktywów cyfrowych: 

 1. Aktywa cyfrowe, w tym kryptowaluty, znane są z dużej zmienności cen. Ceny mogą się znacznie zmieniać w krótkich okresach.
 2. Użytkownicy powinni być przygotowani na potencjalne straty i rozumieć, że wcześniejsze wyniki cenowe nie wskazują na przyszłe wyniki.

Ryzyka rynkowe: 

 1. Rynek DeFi jest zdecentralizowany i działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co może skutkować szybkimi i nieprzewidywalnymi ruchami na rynku.
 2. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że warunki rynkowe, płynność i wolumen obrotu mogą wpływać na realizację i wycenę transakcji.

Ryzyka inteligentnych kontraktów: 

 1. Platformy DeFi polegają na inteligentnych umowach w celu ułatwienia transakcji i wykonywania protokołów.
 2. Inteligentne kontrakty są podatne na potencjalne luki, błędy lub błędy w kodowaniu, które mogą skutkować stratami finansowymi.

Ryzyka regulacyjne: 

 1. Otoczenie regulacyjne dotyczące zasobów cyfrowych i DeFi ewoluuje i różni się w zależności od jurysdykcji.
 2. Użytkownicy powinni rozważyć i przestrzegać obowiązujących przepisów, regulacji i zobowiązań podatkowych związanych z ich udziałem w działaniach DeFi.

Ryzyko kontrahenta: 

 1. Platformy DeFi ułatwiają transakcje peer-to-peer, które obejmują bezpośrednią interakcję z innymi użytkownikami.
 2. Użytkownicy powinni zachować ostrożność podczas zawierania transakcji z nieznanymi lub niezweryfikowanymi kontrahentami, ponieważ istnieje ryzyko nieuczciwej działalności lub oszustwa.

Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego: 

 1. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich danych osobowych, danych logowania i portfeli cyfrowych.
 2. Ochrona przed próbami phishingu, nieautoryzowanym dostępem i innymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa jest niezbędna.

Ryzyka osób trzecich: 

 1. Panaroma Finance może integrować się z protokołami, platformami lub usługami stron trzecich.
 2. Użytkownicy powinni zapoznać się z warunkami, praktykami bezpieczeństwa i reputacją integracji stron trzecich przed rozpoczęciem z nimi współpracy.

Odpowiedzialność edukacyjna i badawcza: 

 1. Zachęcamy użytkowników do zdobywania wiedzy na temat koncepcji DeFi, zagrożeń i najlepszych praktyk.
 2. Przeprowadź dokładne badania, zasięgnij profesjonalnej porady i zrozum konsekwencje przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych lub finansowych.

Panaroma Finance zachęca użytkowników do uważnego rozważenia tych zagrożeń i zachowania ostrożności podczas uczestnictwa w działaniach DeFi. Użytkownicy powinni inwestować tylko kwoty, na których utratę mogą sobie pozwolić, oraz brać pod uwagę swoją tolerancję ryzyka i cele inwestycyjne. 

Uzyskując dostęp do platformy Panaroma Finance i korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś ryzyko związane z działaniami DeFi, jak określono w niniejszych Zasadach ostrzegania o ryzyku. Panaroma Finance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku udziału użytkownika w działaniach DeFi. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem [email protected] . 

Uwaga: niniejsza Polityka ostrzegania o ryzyku podlega aktualizacjom i poprawkom w razie potrzeby w celu dostosowania do wymogów regulacyjnych i odzwierciedlenia zmieniającego się charakteru ekosystemu DeFi.