fbpx

Acord de serviciu

DATA INTRARE ÎN VIGOARE: DATA: 1 IUNIE 2023


Înainte de a utiliza Panaroma Swap, vă rugăm să examinați cu atenție această documentație. Accesând această platformă, recunoașteți că înțelegeți operațiunile și protocoalele care stau la baza acesteia.

Panaroma Swap servește ca o interfață de aplicație web care facilitează utilizatorilor să facă schimb de active digitale într-un mod descentralizat. Este important de menționat că Panaroma Swap nu exercită control asupra tranzacțiilor individuale sau asupra activelor digitale tranzacționate pe platformă. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru evaluarea avantajelor și riscurilor asociate cu utilizarea Panaroma Swap.

Ratele de schimb proiectate și prețurile activelor furnizate sunt estimări și nu trebuie interpretate ca garanții.

Panaroma Swap nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile de active suferite de utilizatori sau pentru orice discrepanță între profiturile proiectate și realizate rezultate din utilizarea acestuia.

Continuitatea serviciului Panaroma Swap și funcționalitățile acestuia nu sunt garantate.

Fiabilitatea oricărui blockchain utilizat de Panaroma Swap, precum și a oricăror servicii terță parte, nu poate fi asigurată.

Dezvoltarea și actualizările Panorama Swap au scopul de a îmbunătăți experiența și funcționalitatea utilizatorului; cu toate acestea, dezvoltatorii Panaroma Swap nu își asumă nicio răspundere pentru niciun aspect al platformei.

Codul de contract inteligent utilizat în Panaroma Swap poate fi susceptibil la vulnerabilități, expunând astfel utilizatorii la riscul de pierdere a activelor prin hack-uri și exploatări care exploatează aceste vulnerabilități.