fbpx

Serviceovereenkomst

INGANGSDATUM: DATUM: 1 JUNI 2023

Lees deze documentatie zorgvuldig door voordat u Panaroma Swap gebruikt. Door dit platform te betreden, erkent u dat u de werking ervan en de onderliggende protocollen begrijpt.

Panaroma Swap fungeert als een web-app-interface waarmee gebruikers op gedecentraliseerde wijze digitale activa kunnen uitwisselen. Het is belangrijk op te merken dat Panaroma Swap geen controle uitoefent over individuele transacties of de digitale activa die op het platform worden verhandeld. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het beoordelen van de voordelen en risico’s die gepaard gaan met het gebruik van Panaroma Swap.

De verwachte wisselkoersen en activaprijzen zijn schattingen en mogen niet als garanties worden opgevat.

Panaroma Swap is niet verantwoordelijk voor enig verlies van activa van gebruikers of voor enige discrepantie tussen verwachte en gerealiseerde winsten die voortvloeien uit het gebruik ervan.

De continuïteit van de Panaroma Swap-service en de functionaliteiten ervan zijn niet gegarandeerd.

De betrouwbaarheid van elke blockchain die door Panaroma Swap wordt gebruikt, evenals van diensten van derden, kan niet worden gegarandeerd.

De ontwikkeling en updates van Panarama Swap zijn bedoeld om de gebruikerservaring en functionaliteit te verbeteren; De ontwikkelaars van Panaroma Swap aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enig aspect van het platform.

Slimme contractcode die binnen Panaroma Swap wordt gebruikt, kan gevoelig zijn voor kwetsbaarheden, waardoor gebruikers worden blootgesteld aan het risico van activaverlies door hacks en exploits die misbruik maken van deze kwetsbaarheden.