fbpx

Umowa serwisowa

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: DATA: 1 CZERWCA 2023


Przed skorzystaniem z Panaroma Swap prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą dokumentacją. Uzyskując dostęp do tej platformy, potwierdzasz zrozumienie jej działania i leżących u jej podstaw protokołów.

Panaroma Swap służy jako interfejs aplikacji internetowej ułatwiający użytkownikom wymianę zasobów cyfrowych w sposób zdecentralizowany. Należy zauważyć, że Panaroma Swap nie sprawuje kontroli nad indywidualnymi transakcjami ani aktywami cyfrowymi będącymi przedmiotem obrotu na platformie. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ocenę korzyści i ryzyka związanego z korzystaniem z Panaroma Swap.

Podane prognozowane kursy walut i ceny aktywów mają charakter szacunkowy i nie należy ich traktować jako gwarancji.

Panaroma Swap nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę majątku poniesioną przez użytkowników ani za jakąkolwiek rozbieżność pomiędzy przewidywanymi a zrealizowanymi zyskami wynikającymi z jego użytkowania.

Nie gwarantuje się ciągłości usługi Panaroma Swap i jej funkcjonalności.

Nie można zagwarantować niezawodności żadnego blockchainu wykorzystywanego przez Panaroma Swap, ani usług stron trzecich.

Rozwój i aktualizacje Panorama Swap mają na celu poprawę komfortu użytkowania i funkcjonalności; jednakże programiści Panaroma Swap nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za żaden aspekt platformy.

Kod inteligentnego kontraktu wykorzystywany w ramach Panaroma Swap może być podatny na luki w zabezpieczeniach, narażając w ten sposób użytkowników na ryzyko utraty aktywów w wyniku włamań i exploitów wykorzystujących te luki.