fbpx

Serviceavtale

IKRAFTTRAKTSDATO: DATO: 1. JUNI 2023


Før du bruker Panaroma Swap, vennligst les denne dokumentasjonen grundig. Ved å få tilgang til denne plattformen erkjenner du din forståelse av dens operasjoner og underliggende protokoller.

Panaroma Swap fungerer som et web-app-grensesnitt som gjør det mulig for brukere å utveksle digitale eiendeler på en desentralisert måte. Det er viktig å merke seg at Panaroma Swap ikke utøver kontroll over individuelle transaksjoner eller de digitale eiendelene som handles på plattformen. Brukere er alene ansvarlige for å vurdere fordelene og risikoene forbundet med bruk av Panaroma Swap.

Anslåtte valutakurser og aktivapriser oppgitt er estimater og skal ikke tolkes som garantier.

Panaroma Swap har intet ansvar for tap av eiendeler påført av brukere eller for eventuelle uoverensstemmelser mellom anslått og realisert fortjeneste som følge av bruken.

Kontinuiteten til Panaroma Swap-tjenesten og dens funksjonalitet er ikke garantert.

Påliteligheten til blokkjeder som brukes av Panaroma Swap, så vel som eventuelle tredjepartstjenester, kan ikke garanteres.

Utvikling og oppdateringer av Panorama Swap har som mål å forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten; Panaroma Swap-utviklere påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for noen aspekter av plattformen.

Smart kontraktskode brukt i Panaroma Swap kan være utsatt for sårbarheter, og utsetter dermed brukere for risikoen for tap av eiendeler gjennom hacks og utnyttelser som utnytter disse sårbarhetene.