fbpx

Serviceavtal

IKRAFTTRÄDANDE DATUM: DATUM: 1 JUNI 2023


Läs igenom denna dokumentation noggrant innan du använder Panaroma Swap. Genom att komma åt den här plattformen bekräftar du din förståelse för dess verksamhet och underliggande protokoll.

Panaroma Swap fungerar som ett webbapp-gränssnitt som underlättar för användare att utbyta digitala tillgångar på ett decentraliserat sätt. Det är viktigt att notera att Panaroma Swap inte utövar kontroll över enskilda transaktioner eller de digitala tillgångar som handlas på plattformen. Användare är ensamt ansvariga för att bedöma fördelarna och riskerna med att använda Panaroma Swap.

Angivna växelkurser och tillgångspriser är uppskattningar och ska inte tolkas som garantier.

Panaroma Swap tar inget ansvar för eventuella förluster av tillgångar som användare ådragit sig eller för eventuella skillnader mellan beräknade och realiserade vinster till följd av dess användning.

Kontinuiteten för Panaroma Swap-tjänsten och dess funktioner garanteras inte.

Tillförlitligheten hos blockkedjor som används av Panaroma Swap, såväl som tredjepartstjänster, kan inte garanteras.

Utveckling och uppdateringar av Panorama Swap syftar till att förbättra användarupplevelsen och funktionaliteten; Panaroma Swap-utvecklare tar dock inget ansvar för någon aspekt av plattformen.

Smart kontraktskod som används inom Panaroma Swap kan vara känslig för sårbarheter, och därigenom utsätta användare för risken för tillgångsförlust genom hacks och utnyttjande som utnyttjar dessa sårbarheter.

© 2022 - 2024 Copyright Panaroma Finance, All Right Reserved.