fbpx

Dohoda o službách

DATUM ÚČINNOSTI: DATUM: 1. ČERVNA 2023


Před použitím Panaroma Swap si důkladně prostudujte tuto dokumentaci. Vstupem na tuto platformu potvrzujete, že rozumíte jejím operacím a základním protokolům.

Panaroma Swap slouží jako rozhraní webové aplikace, které uživatelům usnadňuje výměnu digitálních aktiv decentralizovaným způsobem. Je důležité si uvědomit, že Panaroma Swap nevykonává kontrolu nad jednotlivými transakcemi nebo digitálními aktivy obchodovanými na platformě. Uživatelé jsou výhradně odpovědní za posouzení výhod a rizik spojených s používáním Panaroma Swap.

Předpokládané směnné kurzy a poskytnuté ceny aktiv jsou odhady a neměly by být vykládány jako záruky.

Panaroma Swap nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu aktiv vzniklých uživatelům nebo za jakýkoli rozpor mezi předpokládanými a realizovanými zisky vyplývajícími z jeho použití.

Kontinuita služby Panaroma Swap a jejích funkcí není zaručena.

Spolehlivost jakéhokoli blockchainu využívaného Panaroma Swap, stejně jako jakýchkoli služeb třetích stran, nelze zaručit.

Cílem vývoje a aktualizací Panorama Swap je zlepšit uživatelskou zkušenost a funkčnost; vývojáři Panaroma Swap však nepřebírají žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt platformy.

Inteligentní smluvní kód používaný v rámci Panaroma Swap může být náchylný k zranitelnostem, čímž vystavuje uživatele riziku ztráty aktiv prostřednictvím hacků a exploitů využívajících tyto zranitelnosti.