fbpx

Acord de servei

DATA ENTRADA EN VIGOR: DATA: 1 DE JUNY DE 2023


Abans d’utilitzar Panaroma Swap, reviseu a fons aquesta documentació. En accedir a aquesta plataforma, reconeixeu la vostra comprensió de les seves operacions i protocols subjacents.

Panaroma Swap serveix com a interfície d’aplicació web que facilita als usuaris intercanviar actius digitals de manera descentralitzada. És important tenir en compte que Panaroma Swap no controla les transaccions individuals ni els actius digitals que es negocien a la plataforma. Els usuaris són els únics responsables d’avaluar els avantatges i riscos associats a l’ús de Panaroma Swap.

Els tipus de canvi projectats i els preus dels actius proporcionats són estimacions i no s’han d’interpretar com a garanties.

Panaroma Swap no assumeix cap responsabilitat per les pèrdues d’actius en què incorrin els usuaris o per qualsevol discrepància entre els beneficis projectats i realitzats com a conseqüència del seu ús.

No es garanteix la continuïtat del servei Panaroma Swap i les seves funcionalitats.

La fiabilitat de qualsevol cadena de blocs utilitzada per Panaroma Swap, així com de qualsevol servei de tercers, no es pot assegurar.

El desenvolupament i les actualitzacions de Panorama Swap tenen com a objectiu millorar l’experiència i la funcionalitat de l’usuari; tanmateix, els desenvolupadors de Panaroma Swap no assumeixen cap responsabilitat per cap aspecte de la plataforma.

El codi de contracte intel·ligent utilitzat a Panaroma Swap pot ser susceptible a vulnerabilitats, exposant així els usuaris al risc de pèrdua d’actius mitjançant pirates i exploits que explotin aquestes vulnerabilitats.