fbpx

Riskvarningspolicy

IKRAFTTRÄDANDEDATUM: DATUM: 1 JUNI 2023

Panaroma Finance (hädanefter kallad ”Panaroma Finance Limited”) enligt definitionen nedan har åtagit sig att tillhandahålla en transparent och säker handelsplattform. Det är dock viktigt för användare att förstå och erkänna riskerna som är förknippade med att delta i handel och DeFi (Decentralised Finance) aktiviteter. Denna riskvarningspolicy beskriver de potentiella riskerna som är involverade och betonar behovet av att användarna är försiktiga och tar välgrundade beslut. 

Volatilitet för digitala tillgångar: 

 1. Digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor, är kända för sin höga prisvolatilitet. Priserna kan fluktuera kraftigt inom korta perioder.
 2. Användare bör vara förberedda på potentiella förluster och förstå att tidigare prisutveckling inte är en indikation på framtida resultat.

Marknadsrisker: 

 1. DeFi-marknaden är decentraliserad och fungerar 24/7, vilket kan resultera i snabba och oförutsägbara marknadsrörelser.
 2. Användare bör vara medvetna om att marknadsförhållanden, likviditet och handelsvolymer kan påverka genomförandet och prissättningen av transaktioner.

Smarta kontraktsrisker: 

 1. DeFi-plattformar förlitar sig på smarta kontrakt för att underlätta transaktioner och exekvera protokoll.
 2. Smarta kontrakt är föremål för potentiella sårbarheter, buggar eller kodningsfel som kan resultera i ekonomisk förlust.

Regulatoriska risker: 

 1. Det regulatoriska landskapet för digitala tillgångar och DeFi utvecklas och varierar mellan olika jurisdiktioner.
 2. Användare bör överväga och följa tillämpliga lagar, förordningar och skatteplikter relaterade till deras deltagande i DeFi-aktiviteter.

Motpartsrisker: 

 1. DeFi-plattformar underlättar peer-to-peer-transaktioner, som involverar interaktion med andra användare direkt.
 2. Användare bör vara försiktiga när de gör transaktioner med okända eller overifierade motparter, eftersom det finns en risk för bedräglig aktivitet eller bedrägerier.

Personliga säkerhetsrisker: 

 1. Användare är ansvariga för säkerheten för sin personliga information, inloggningsuppgifter och digitala plånböcker.
 2. Det är viktigt att skydda mot nätfiskeförsök, obehörig åtkomst och andra cybersäkerhetshot.

Tredjepartsrisker: 

 1. Panaroma Finance kan integreras med tredjepartsprotokoll, plattformar eller tjänster.
 2. Användare bör granska villkoren, säkerhetsrutinerna och ryktena för tredjepartsintegrationer innan de tar kontakt med dem.

Utbildnings- och forskningsansvar: 

 1. Användare uppmuntras att utbilda sig själva om DeFi-koncept, risker och bästa praxis.
 2. Genomför grundlig forskning, sök professionell rådgivning och förstå konsekvenserna innan du fattar några investerings- eller ekonomiska beslut.

Panaroma Finance uppmuntrar användare att noggrant överväga dessa risker och utöva försiktighet när de deltar i DeFi-aktiviteter. Användare bör endast investera belopp som de har råd att förlora och överväga deras risktolerans och investeringsmål. 

Genom att komma åt och använda Panaroma Finance-plattformen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat riskerna förknippade med DeFi-aktiviteter som beskrivs i denna riskvarningspolicy. Panaroma Finance ska inte hållas ansvarigt för några förluster eller skador som uppstår på grund av användarens deltagande i DeFi-aktiviteter. 

För alla frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på [email protected] . 

Obs: Denna riskvarningspolicy är föremål för uppdateringar och revideringar vid behov för att anpassa sig till regulatoriska krav och återspegla den utvecklande karaktären hos DeFi-ekosystemet.