fbpx

Política d'avís de riscos

DATA D’ENTRADA EN VIGOR: DATA: 1 DE JUNY DE 2023

Panaroma Finance (d’ara endavant, “Panaroma Finance Limited”), tal com es defineix a continuació, es compromet a proporcionar una plataforma de negociació transparent i segura. Tanmateix, és important que els usuaris entenguin i reconeguin els riscos associats a la participació en activitats comercials i de DeFi (finançament descentralitzat). Aquesta política d’avís de riscos descriu els riscos potencials que implica i posa l’accent en la necessitat que els usuaris tinguin precaució i prenguin decisions informades. 

Volatilitat dels actius digitals: 

 1. Els actius digitals, incloses les criptomonedes, són coneguts per la seva alta volatilitat de preus. Els preus poden fluctuar significativament en períodes curts.
 2. Els usuaris han d’estar preparats per a possibles pèrdues i entendre que el rendiment dels preus passats no és indicatiu de resultats futurs.

Riscos de mercat: 

 1. El mercat DeFi està descentralitzat i funciona les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, la qual cosa pot provocar moviments ràpids i impredictibles del mercat.
 2. Els usuaris han de ser conscients que les condicions del mercat, la liquiditat i els volums de negociació poden afectar l’execució i el preu de les transaccions.

Riscos del contracte intel·ligent: 

 1. Les plataformes DeFi es basen en contractes intel·ligents per facilitar les transaccions i executar protocols.
 2. Els contractes intel·ligents estan subjectes a possibles vulnerabilitats, errors o errors de codificació que poden provocar pèrdues financeres.

Riscos regulatoris: 

 1. El panorama regulador dels actius digitals i DeFi està evolucionant i varia entre les jurisdiccions.
 2. Els usuaris haurien de considerar i complir les lleis, regulacions i obligacions fiscals aplicables relacionades amb la seva participació en les activitats de DeFi.

Riscos de contrapartida: 

 1. Les plataformes DeFi faciliten les transaccions peer-to-peer, que impliquen interactuar directament amb altres usuaris.
 2. Els usuaris han de tenir precaució quan realitzen transaccions amb contraparts desconegudes o no verificades, ja que hi ha risc d’activitat fraudulenta o estafes.

Riscos de seguretat personal: 

 1. Els usuaris són responsables de la seguretat de la seva informació personal, credencials d’inici de sessió i carteres digitals.
 2. És essencial protegir-se dels intents de pesca, l’accés no autoritzat i altres amenaces de ciberseguretat.

Riscos de tercers: 

 1. Panaroma Finance pot integrar-se amb protocols, plataformes o serveis de tercers.
 2. Els usuaris haurien de revisar els termes, les pràctiques de seguretat i la reputació de les integracions de tercers abans de relacionar-s’hi.

Responsabilitat educativa i de recerca: 

 1. Es recomana als usuaris que s’educaran sobre els conceptes, els riscos i les millors pràctiques de DeFi.
 2. Feu una investigació exhaustiva, busqueu assessorament professional i entengueu les implicacions abans de prendre qualsevol decisió financera o d’inversió.

Panaroma Finance anima els usuaris a considerar acuradament aquests riscos i a exercir la prudència quan participen en activitats de DeFi. Els usuaris només haurien d’invertir quantitats que es poden permetre perdre i tenir en compte la seva tolerància al risc i els seus objectius d’inversió. 

En accedir i utilitzar la plataforma Panaroma Finance, reconeixeu que heu llegit, entès i acceptat els riscos associats a les activitats de DeFi tal com es descriu en aquesta Política d’advertència de riscos. Panaroma Finance no es farà responsable de cap pèrdua o dany ocasionat a causa de la participació de l’usuari en les activitats de DeFi. 

Per a qualsevol pregunta o inquietud, poseu-vos en contacte amb nosaltres a [email protected] . 

Nota: aquesta política d’avís de risc està subjecta a actualitzacions i revisions segons sigui necessari per alinear-se amb els requisits reglamentaris i reflectir la naturalesa evolutiva de l’ecosistema DeFi.