fbpx

Acord de servei

DATA ENTRADA EN VIGOR: DATA: 1 DE JUNY DE 2023

Abans de participar amb Pana Token, reviseu atentament aquesta documentació. En utilitzar aquest testimoni, reconeixeu la vostra comprensió de les seves funcionalitats i protocols subjacents.

Pana Token és un actiu digital que funciona amb tecnologia blockchain, dissenyat per facilitar diverses transaccions i interaccions dins del seu ecosistema. Els usuaris han de tenir en compte que Pana Token no té control sobre les transaccions individuals o el comportament d’altres usuaris dins de l’ecosistema. És responsabilitat de l’usuari avaluar els beneficis i riscos associats a la interacció amb Pana Token.

Els valors de testimoni projectats i la utilitat proporcionada són estimacions i no s’han d’interpretar com a garanties.

Pana Token no assumeix cap responsabilitat per cap pèrdua d’actius en què incorrin els usuaris o per qualsevol disparitat entre els beneficis projectats i realitzats que resultin del seu ús.

No es pot garantir la continuïtat dels serveis i funcionalitats de Pana Token.

No es pot assegurar la fiabilitat de qualsevol tecnologia blockchain utilitzada per Pana Token, així com de qualsevol servei de tercers integrat al seu ecosistema.

El desenvolupament i les actualitzacions de Pana Token tenen com a objectiu millorar les seves funcions i seguretat; tanmateix, els desenvolupadors no assumeixen cap responsabilitat per cap aspecte del rendiment del testimoni.

El codi de contracte intel·ligent associat amb Pana Token pot ser vulnerable a les explotacions, la qual cosa podria provocar la pèrdua d’actius. Els usuaris han de ser conscients i mitigar aquests riscos quan interactuen amb Pana Token.