fbpx

Serviceavtale

IKRAFTTRAKTSDATO: DATO: 1. JUNI 2023

Før du tar kontakt med Pana Token, vennligst les denne dokumentasjonen nøye. Ved å bruke dette tokenet, anerkjenner du din forståelse av funksjonene og underliggende protokollene.

Pana Token er et digitalt aktivum som opererer på blockchain-teknologi, designet for å lette ulike transaksjoner og interaksjoner innenfor økosystemet. Brukere bør merke seg at Pana Token ikke har kontroll over individuelle transaksjoner eller oppførselen til andre brukere i økosystemet. Det er brukerens ansvar å vurdere fordelene og risikoene forbundet med samhandling med Pana Token.

Anslåtte symbolverdier og nytteverdier som er oppgitt er estimater og skal ikke tolkes som garantier.

Pana Token har intet ansvar for tap av eiendeler pådratt av brukere eller for eventuelle ulikheter mellom anslåtte og realiserte fordeler som følge av bruken.

Kontinuiteten til Pana Tokens tjenester og funksjonalitet kan ikke garanteres.

Påliteligheten til enhver blokkjedeteknologi som brukes av Pana Token, så vel som eventuelle tredjepartstjenester integrert i økosystemet, kan ikke garanteres.

Pana Tokens utvikling og oppdateringer tar sikte på å forbedre funksjonene og sikkerheten; Utviklere påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for noen aspekter av tokens ytelse.

Smart kontraktskode knyttet til Pana Token kan være sårbar for utnyttelse, som potensielt kan resultere i tap av eiendeler. Brukere bør være oppmerksomme på og redusere disse risikoene når de samhandler med Pana Token.