fbpx

Dohoda o službách

DATUM ÚČINNOSTI: DATUM: 1. ČERVNA 2023

Než začnete používat Pana Token, pečlivě si prostudujte tuto dokumentaci. Používáním tohoto tokenu potvrzujete, že rozumíte jeho funkcím a základním protokolům.

Pana Token je digitální aktivum fungující na technologii blockchain, navržené k usnadnění různých transakcí a interakcí v rámci svého ekosystému. Uživatelé by si měli uvědomit, že Pana Token nemá kontrolu nad jednotlivými transakcemi nebo chováním ostatních uživatelů v rámci ekosystému. Je odpovědností uživatele posoudit výhody a rizika spojená s interakcí s Pana Token.

Předpokládané hodnoty tokenů a poskytnutá užitečnost jsou odhady a neměly by být interpretovány jako záruky.

Pana Token nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu aktiv vzniklých uživatelům nebo za jakékoli rozdíly mezi předpokládanými a realizovanými přínosy vyplývajícími z jeho používání.

Kontinuitu služeb a funkcí Pana Token nelze zaručit.

Spolehlivost jakékoli blockchainové technologie využívané Pana Token, stejně jako jakýchkoli služeb třetích stran integrovaných do jejího ekosystému, nelze zaručit.

Cílem vývoje a aktualizací Pana Tokenu je zlepšit jeho funkce a zabezpečení; vývojáři však nepřebírají žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt výkonu tokenu.

Kód inteligentní smlouvy spojený s Pana Token může být zranitelný vůči zneužití, což může mít za následek ztrátu aktiv. Uživatelé by si měli být vědomi a zmírňovat tato rizika při interakci s Pana Token.