fbpx

Serviceaftale

 

IKRAFTTRÆDELSESDATO: DATO: 1. JUNI 2023

Før du engagerer dig med Pana Token, bedes du gennemgå denne dokumentation omhyggeligt. Ved at bruge dette token anerkender du din forståelse af dets funktionaliteter og underliggende protokoller.

Pana Token er et digitalt aktiv, der opererer på blockchain-teknologi, designet til at lette forskellige transaktioner og interaktioner i dets økosystem. Brugere skal bemærke, at Pana Token ikke har kontrol over individuelle transaktioner eller andre brugeres adfærd i økosystemet. Det er brugerens ansvar at vurdere fordele og risici forbundet med at interagere med Pana Token.

Forventede tokenværdier og angivne nytteværdier er skøn og bør ikke fortolkes som garantier.

Pana Token påtager sig intet ansvar for tab af aktiver pådraget af brugere eller for enhver forskel mellem forventede og realiserede fordele som følge af brugen af det.

Kontinuiteten af Pana Tokens tjenester og funktionaliteter kan ikke garanteres.

Pålideligheden af enhver blockchain-teknologi, der anvendes af Pana Token, samt eventuelle tredjepartstjenester integreret i dets økosystem, kan ikke garanteres.

Pana Tokens udvikling og opdateringer har til formål at forbedre dets funktioner og sikkerhed; Udviklere påtager sig dog ikke noget ansvar for noget aspekt af tokens ydeevne.

Smart kontraktkode forbundet med Pana Token kan være sårbar over for udnyttelser, hvilket potentielt kan resultere i tab af aktiver. Brugere bør være opmærksomme på og afbøde disse risici, når de interagerer med Pana Token.