fbpx

Condicions d'ús

DATA D’ENTRADA EN VIGOR: DATA: 1 DE JUNY DE 2023

Aquestes Condicions d’ús s’estableixen entre vostè, d’ara endavant denominat “vostè” o “el vostre” i Panaroma Finance (d’ara endavant, “Panaroma Finance Limited”) tal com es defineix a continuació. En accedir o utilitzar qualsevol dels productes o serveis proporcionats per Panaroma Finance, accepteu i confirmeu que heu llegit, entès i acceptat tots els termes i condicions estipulats en aquestes Condicions, d’ara endavant denominades “aquestes Condicions” o “Condicions”. . A més, quan utilitzeu algunes funcions de Panaroma Finance, podeu estar subjecte a termes i condicions addicionals específics aplicables a aquestes funcions. 

Les referències a “tu” i/o “el teu” són referències a qualsevol persona que utilitzi, accedeixi o intenti utilitzar o accedir a aquest lloc web. Si us plau, llegiu les condicions amb atenció, ja que regeixen el vostre ús del lloc web de Panaroma Finance i els seus productes i serveis associats. 

Com amb qualsevol actiu, el valor de les monedes digitals, tal com es defineix a continuació, pot fluctuar significativament i hi ha un risc substancial de pèrdues econòmiques en comprar, vendre, mantenir o invertir en monedes digitals i els seus derivats. 

 

En fer ús de Panaroma Finance Services, reconeixeu, accepteu i confirmeu que: 

 • Com amb qualsevol actiu, el valor de les monedes digitals, tal com es defineix a continuació, pot fluctuar significativament i hi ha un risc substancial de pèrdues econòmiques en comprar, vendre, mantenir o invertir en monedes digitals i els seus derivats; 
 • Assumiràs tots els riscos relacionats amb Panaroma Finance Services i les transaccions de monedes digitals i els seus derivats; 
 • Panaroma Finance no s’ha de fer responsable d’aquests riscos o resultats adversos; 
 • Utilitzeu voluntàriament els productes i serveis de Panaroma Finance; 
 • Enteneu el mecanisme i l’algoritme dels intercanvis criptogràfics descentralitzats com Panaroma Swap. 

 

En avaluar, utilitzar o intentar utilitzar Panaroma Finance Services de qualsevol manera, reconeixeu que accepteu i accepteu estar subjecte a aquestes Condicions. Si no hi esteu d’acord, no accediu a Panaroma Finance ni utilitzeu els serveis de Panaroma Finance. Vostè accepta automàticament complir aquestes normes mitjançant l’ús dels productes, serveis i el seu lloc web de Panaroma Finance. 

Definicions 

Panaroma Finance fa referència a un ecosistema format per un lloc web de Panaroma Finance i una plataforma d’ecosistema (els noms de domini inclouen, entre d’altres, panaroma.finance i noms de domini addicionals), clients o altres aplicacions o serveis desenvolupats per oferir Panaroma Finance Ecosystem. 

Panaroma Finance Ecosystem fa referència a diversos serveis i productes que us ofereix Panaroma Finance que es basen en les tecnologies d’Internet i/o blockchain que ofereixen els llocs web de Panaroma Finance i els seus ecosistemes de domini o noms de domini addicionals. Panaroma Finance inclou, entre d’altres, components de l’ecosistema de Panaroma Finance, com ara la plataforma de comerç d’actius digitals, DeFi (finançament descentralitzat), ofertes d’agricultura i participació i ofertes de competència comercial, així com un programa de referència. 

Les regles de l’ecosistema de Panaroma Finance fan referència a totes les normes, interpretacions, anuncis, declaracions, cartes de consentiment i altres continguts que han estat i seran publicats posteriorment per Panaroma Finance, així com regulacions, normes d’implementació, descripcions de processos de productes i anuncis publicats a través de Panaroma. Canal de xarxes socials de Finance i a la pàgina d’anuncis del lloc web de Panaroma Finance. 

Els usuaris fan referència a totes les persones, institucions i/o organitzacions que accedeixen, utilitzen o intenten utilitzar Panaroma Finance Ecosystem. 

Les monedes digitals es refereixen a fitxes o criptomonedes xifrades o digitals amb un valor determinat que es basen en tecnologies blockchain i criptografia i s’emeten i gestionen de manera descentralitzada. 

Els actius digitals es refereixen a les monedes digitals , els seus derivats o altres tipus d’actius digitalitzats amb un valor determinat. 

El comerç de criptografia a criptografia es refereix a transaccions en què s’intercanvia una moneda digital per una altra moneda digital. 

Les finances descentralitzades (DeFi) es refereixen a les aplicacions basades en tecnologies de registre distribuït (DLT) per oferir serveis com ara comerç, préstecs i inversió sense utilitzar un intermediari centralitzat tradicional. 

 

Provisions generals 

 • Canvis a aquestes Condicions 

 

Panaroma Finance es reserva el dret de canviar o modificar aquestes Condicions a la seva discreció. Panaroma Finance notificarà aquests canvis actualitzant les condicions al seu lloc web i modificant la data de “última revisió” que es mostra a la capçalera del document. Tots els canvis d’aquestes Condicions es faran efectius a partir de la seva publicació al lloc web o al seu lliurament als usuaris. Per tant, el vostre ús continuat de Panaroma Finance Services implica la vostra acceptació automàtica de les Condicions modificades. 

 

Si no accepteu cap canvi a aquestes Condicions, haureu d’abstenir-vos d’utilitzar cap de Panaroma Finance Ecosystem i els seus serveis i productes immediatament. Panaroma Finance us recomana encaridament que reviseu aquestes condicions amb freqüència per assegurar-vos que entengueu les Condicions que s’apliquen al vostre ús dels Serveis de Panaroma Finance. 

 

 • Sobre Panaroma Finance 

 

Tot i que Panaroma Finance sempre s’ha compromès a mantenir l’exactitud de la informació proporcionada per als seus productes i serveis de l’Ecosistema, Panaroma Finance no serà responsable de cap pèrdua o dany que es pugui ocasionar directament o indirectament pel seu ús d’aquests continguts. La informació, Panaroma Finance i els seus productes i serveis de l’ecosistema poden canviar sense previ avís, i l’objectiu principal de proporcionar aquesta informació és ajudar els usuaris a prendre decisions independents. 

 

Panaroma Finance no ofereix assessorament d’inversió o consultoria de cap tipus, ni serà responsable de l’ús o interpretació de la informació sobre Panaroma Finance o cap canal de comunicació relacionat amb Panaroma Finance. Tots els usuaris de Panaroma Finance Services han d’entendre els riscos associats al comerç de divises digitals i se’ls anima molt a exercir la prudència i a operar de manera responsable dins de les seves pròpies capacitats. 

 

 • Seguretat personal 

 

Panaroma Finance sempre s’ha compromès a mantenir la seguretat dels usuaris i ha implementat els millors estàndards de seguretat del sector. Tanmateix, les accions dels usuaris individuals poden suposar certs riscos. Vostè acceptarà tractar les credencials d’accés de la seva cartera (com ara frases inicials, claus privades i contrasenyes) com a informació confidencial i no revelar aquesta informació a tercers. També accepteu ser l’únic responsable de prendre les precaucions necessàries per protegir la vostra informació personal. 

 

Vostè acceptarà tractar la seva autenticació de dos factors (com ara la frase inicial i l’accés al testimoni) com a informació confidencial i no revelar aquesta informació a tercers. També accepteu ser l’únic responsable de prendre les precaucions necessàries per protegir el vostre accés a la plataforma. 

 

Hauríeu de ser l’únic responsable de mantenir segurs les vostres carteres, l’accés a la plataforma, l’accés a l’autenticació de dos factors i ser responsable de totes les transaccions de les vostres carteres. En cap cas, Panaroma Finance es farà responsable de cap pèrdua o conseqüència causada per l’ús autoritzat o no autoritzat dels fons i/o credencials de la seva cartera, inclosa, entre d’altres, la pèrdua de fons personals, la divulgació d’informació, l’alliberament d’informació, el consentiment o la presentació de diverses normes i acords fent clic al lloc web. 

 

En utilitzar qualsevol dels productes i serveis de Panaroma Finance i dels seus ecosistemes, accepteu que seguireu estrictament totes les recomanacions de seguretat de Panaroma Finance pel que fa a seguretat, comerç, retirada, etc. 

 

 • Panaroma Finance Services 

 

Panaroma Finance té el dret de proporcionar, modificar o rescindir, a la seva discreció, qualsevol Servei de Panaroma Finance i permetre o prohibir l’ús d’algun usuari de qualsevol Servei de Panaroma Finance d’acord amb les regles rellevants de la plataforma. 

 

La comprovació d’integritat de la cartera i els fons és una part obligatòria d’un usuari per accedir a la plataforma i utilitzar els serveis. Els usuaris són responsables d’assegurar-se que la integritat de la seva cartera i els seus fons es recapten i s’utilitzen per mantenir la seguretat i el compliment per a les empreses cripto. 

 

Panaroma Finance té el dret exclusiu de determinar les monedes digitals que s’han d’incloure a la llista blanca i pot afegir o eliminar actius digitals de la llista blanca de la plataforma a la seva discreció. En cas d’aquestes addicions, eliminacions o esmenes, Panaroma Finance pot, però no està obligat, a notificar-ho als usuaris amb antelació i Panaroma Finance no assumirà cap responsabilitat davant els usuaris en relació amb aquestes addicions, eliminacions o esmenes. 

 

 • Programes de replantejament 

 

Panaroma Finance pot, però no està obligat a, proporcionar programes de participació per a monedes digitals específiques per recompensar, segons determinades condicions, els usuaris que tinguin aquestes monedes digitals a la seva cartera personal. Quan feu ús d’aquests programes de staking, heu de tenir en compte que: 

 

Tret que Panaroma Finance estableixi el contrari, els serveis de staking són gratuïts; 

 

 • Panaroma Finance no garanteix els ingressos dels usuaris sota cap programa de participació; 
 • Panaroma Finance té el dret d’iniciar o finalitzar el programa de participacions per a qualsevol moneda digital o modificar les regles d’aquests programes a la seva discreció; 
 • A causa del retard de la xarxa, fallades del sistema informàtic o altres causes de força major, que poden provocar un retard en l’execució dels programes de participació de Panaroma Finance, Panaroma Finance farà un esforç raonable per garantir que el programa de participació de Panaroma Finance funcioni de manera estable i eficaç; 
 • Locked Staking Liquidity és l’única decisió de l’usuari i en qualsevol cas Panaroma Finance serà responsable o obligat davant els escenaris imprevistos.  
 • Accepteu que totes les operacions d’inversió realitzades a Panaroma Finance representen les vostres veritables intencions d’inversió i que accepteu incondicionalment els possibles riscos i beneficis de la vostra decisió d’inversió; 
 • Quan utilitzeu el programa Panaroma Finance Staking, heu de reconèixer completament els riscos d’invertir en actius digitals i actuar amb precaució; 
 • Panaroma Finance no garanteix els ingressos dels usuaris sota cap programa de participació; 
 • Panaroma Finance assumeix tota la responsabilitat dels fons dipositats pels usuaris dels contractes de Staking Programs. 

 

Anuncis 

Tingueu en compte que tots els anuncis oficials, notícies, promocions, concursos i llançaments aeri es publicaran a la pàgina d’anuncis del lloc web de Panaroma Finance i als canals oficials de xarxes socials. Els usuaris es comprometen a consultar aquests materials amb rapidesa i periòdica. Panaroma Finance no serà responsable de cap mena d’indemnització en cas que els usuaris incorrin en pèrdues personals derivades de la negligència o el desconeixement dels anuncis. Per tant, qualsevol confiança que confieu en la informació proporcionada pels canals no oficials de Panaroma Finance és sota el vostre propi risc. 

 

Sense assessorament personal i/o financer 

Panaroma Finance no és el vostre assessor, intermediari o intermediari, i no té cap relació fiduciaria ni obligació amb vosaltres en relació amb les operacions o altres activitats o decisions afectades per l’ús de Panaroma Finance Services. Panaroma Finance no ofereix assessorament personal en relació amb els nostres productes i serveis. Cap comunicació o informació que us proporcioni Panaroma Finance té la intenció, ni s’interpretarà com a, d’assessorament d’inversió, assessorament financer, assessorament comercial, recomanació per realitzar cap inversió o sol·licitud per participar en qualsevol activitat d’inversió. 

Totes les operacions s’executen automàticament mitjançant la tecnologia de contracte intel·ligent, en funció dels paràmetres de les instruccions de la vostra comanda, i sou l’únic responsable de determinar si qualsevol inversió, estratègia d’inversió o transacció relacionada és adequada per a vosaltres segons els vostres objectius d’inversió personals, circumstàncies financeres i tolerància al risc, i vostè serà l’únic responsable de qualsevol pèrdua o responsabilitat que se’n derivi. Heu d’assegurar-vos que el contingut del contracte intel·ligent compleixi els vostres objectius i interessos i entendreu completament el contingut. 

No controlem si el vostre ús de Panaroma Finance Services és coherent amb els vostres objectius i objectius financers. Depèn de vostè avaluar si els seus recursos financers són adequats per a la seva activitat financera amb nosaltres i per a la seva apetit al risc pels productes i serveis que utilitzeu. 

Abans de prendre la decisió de comprar, vendre o mantenir qualsevol actiu digital, hauríeu de fer la vostra pròpia diligència deguda i/o consultar els vostres assessors financers abans de prendre qualsevol decisió d’inversió. Panaroma Finance no es farà responsable de les decisions que prengui per comprar, vendre o mantenir l’actiu digital en funció de la informació proporcionada per Panaroma Finance. 

 

 

 

Sense assessorament fiscal, normatiu o jurídic 

La fiscalitat dels actius digitals és incerta i vostè és responsable de determinar a quins impostos podríeu estar subjecte i com s’apliquen quan feu transaccions a través de Panaroma Finance Services. És la vostra responsabilitat informar i pagar els impostos derivats de les transaccions amb Panaroma Finance Services (si n’hi ha), i reconeixeu que Panaroma Finance no proporciona l’estatus legal o fiscal ni les obligacions relatives a aquestes transaccions. 

Si teniu dubtes sobre la vostra situació fiscal o les vostres obligacions quan feu servir Panaroma Finance Services, o sobre els actius digitals que teniu a les vostres carteres, és possible que vulgueu demanar assessorament independent. Us recomanem que busqueu assessorament fiscal professional i personal sobre qualsevol transacció d’actius digitals. 

 

Riscos de mercat 

El comerç d’actius digitals està subjecte a un alt risc i volatilitat dels preus. Els canvis de valor poden ser significatius i es poden produir ràpidament i sense previ avís. El rendiment passat no és un indicador fiable del rendiment futur. El valor d’una inversió i qualsevol rendibilitat poden augmentar o baixar, i és possible que no recupereu l’import invertit. 

En acceptar aquestes Condicions, vostè reconeix que està entrant en qualsevol inversió o comerç pel seu compte després d’haver fet la seva pròpia diligència deguda. 

No hauríeu de fer cap inversió o comerç tret que estigueu preparat per patir una pèrdua total del vostre capital principal. Heu de tenir en compte que certs tipus de productes poden comportar més riscos i que els no experts no els entenguin fàcilment. Si teniu dubtes sobre l’ús d’algun dels serveis que ofereix Panaroma Finance, heu de demanar assessorament a un assessor financer independent o abstenir-vos de participar-hi. Panaroma Finance no serà responsable de cap pèrdua en què incorri a causa de la vostra inversió o comerç. 

 

Riscos de liquiditat 

Els actius digitals poden tenir una liquiditat limitada que pot dificultar o dificultar la venda o la sortida d’una posició quan ho desitgeu. Això pot passar en qualsevol moment, fins i tot en moments de moviments ràpids de preus. Us animem a supervisar la liquiditat de cada actiu digital abans de fer qualsevol negociació. 

 

Tarifes i Càrrecs 

Les tarifes i càrrecs estan subjectes a la visualització de la pàgina el dia. Panaroma Finance pot, a la seva discreció, actualitzar les tarifes i càrrecs de tant en tant. Aquests canvis us seran comunicats en conseqüència. Tingueu en compte tots els costos i càrrecs que us apliquen perquè aquests costos i càrrecs afectaran els guanys que genereu amb l’ús de Panaroma Finance Services. 

 

Pèrdua permanent 

Si us plau, tingueu en compte i estigueu ben informats sobre les conseqüències de les pèrdues impermanents abans d’afegir liquiditat a qualsevol dels grups de liquiditat disponibles a Panaroma Finance. Els grups que contenen actius que es mantenen en un rang de preus reduït estaran menys exposats a pèrdues impermanents. Les monedes estables o diferents versions embolcallades d’una moneda, per exemple, es mantindran en un rang de preus relativament contingut. En aquest cas, hi ha un risc menor de pèrdua impermanent per als proveïdors de liquiditat (LP). La pèrdua permanent és un dels conceptes fonamentals que hauria d’entendre qualsevol persona que vulgui aportar liquiditat als AMM. 

 

Riscos de disponibilitat 

Panaroma Finance no garanteix que els productes i serveis de Panaroma Finance Ecosystem estiguin disponibles en un moment concret o que els productes i serveis de Panaroma Finance Ecosystem no estiguin subjectes a interrupcions de servei no planificades o congestió de la xarxa. És possible que no sigui possible comprar, vendre, participar/despartir o afegir fitxes als grups de liquiditat quan ho desitgeu. 

 

Disposicions finals 

 

Confirmeu que esteu familiaritzat amb aquestes Condicions i que les enteneu completament. Panaroma Finance no es fa responsable dels riscos associats amb l’ús que feu dels productes i serveis de Panaroma Finance Ecosystem i del seu lloc web. Aquestes Condicions són obligatòries per a tothom que utilitzi els productes, serveis i el seu lloc web de Panaroma Finance Ecosystem.