fbpx

Umowa serwisowa

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: DATA: 1 CZERWCA 2023

Przed nawiązaniem współpracy z Pana Token prosimy o dokładne zapoznanie się z tą dokumentacją. Korzystając z tego tokena, potwierdzasz zrozumienie jego funkcjonalności i leżących u jego podstaw protokołów.

Pana Token to cyfrowy zasób działający w oparciu o technologię blockchain, zaprojektowany w celu ułatwienia różnych transakcji i interakcji w ramach swojego ekosystemu. Użytkownicy powinni pamiętać, że Pana Token nie ma kontroli nad indywidualnymi transakcjami ani zachowaniem innych użytkowników w ekosystemie. Użytkownik ma obowiązek ocenić korzyści i ryzyko związane z interakcją z Pana Token.

Przewidywane wartości tokenów i zapewniona użyteczność są szacunkami i nie należy ich interpretować jako gwarancji.

Pana Token nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę majątku poniesioną przez użytkowników ani za rozbieżności pomiędzy przewidywanymi a zrealizowanymi korzyściami wynikającymi z jego użytkowania.

Nie można zagwarantować ciągłości usług i funkcjonalności Pana Token.

Nie można zagwarantować niezawodności jakiejkolwiek technologii blockchain wykorzystywanej przez Pana Token, a także usług stron trzecich zintegrowanych z jej ekosystemem.

Rozwój i aktualizacje Pana Token mają na celu ulepszenie jego funkcji i bezpieczeństwa; jednakże programiści nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt działania tokena.

Inteligentny kod kontraktu powiązany z Pana Tokenem może być podatny na exploity, co może skutkować utratą aktywów. Użytkownicy powinni być świadomi tych zagrożeń i je minimalizować podczas interakcji z Pana Token.