fbpx

Gebruiksvoorwaardes

EFFEKTIEWE DATUM: DATUM: 1 JUNIE 2023

Hierdie Gebruiksvoorwaardes word aangegaan tussen jou, hierna na verwys as “jy” of “jou” en Panaroma Finance (hierna verwys as “Panaroma Finance Limited”) soos hieronder omskryf. Deur toegang tot enige van die produkte of dienste wat deur Panaroma Finance verskaf word, te verkry of te gebruik, stem jy in en bevestig jy dat jy al die bepalings en voorwaardes gelees, verstaan ​​en aanvaar het wat in Hierdie Bepalings uiteengesit word, hierna verwys as “hierdie Bepalings” of “Bepalings” . Daarbenewens, wanneer jy sommige kenmerke van Panaroma Finance gebruik, kan jy onderhewig wees aan spesifieke bykomende bepalings en voorwaardes wat op daardie kenmerke van toepassing is. 

Verwysings na “jy” en/of “jou” is verwysings na enige persoon wat hierdie webwerf gebruik, toegang verkry of probeer om hierdie webwerf te gebruik of toegang te verkry. Lees asseblief die bepalings noukeurig, aangesien dit jou gebruik van Panaroma Finance-webwerf en sy verwante produkte sowel as dienste reguleer. 

Soos met enige bate, kan die waarde van digitale geldeenhede, soos hieronder gedefinieer, aansienlik wissel en daar is ‘n aansienlike risiko van ekonomiese verliese wanneer digitale geldeenhede en hul afgeleide instrumente gekoop, verkoop, gehou word of belê word. 

 

Deur gebruik te maak van Panaroma Finance Services, erken, stem jy in en bevestig jy dat: 

 • Soos met enige bate, kan die waarde van Digitale Geldeenhede, soos hieronder gedefinieer, aansienlik wissel en daar is ‘n aansienlike risiko van ekonomiese verliese wanneer jy in Digitale Geldeenhede en hul afgeleide instrumente koop, verkoop, hou of belê; 
 • Jy sal alle risiko’s aanvaar wat verband hou met Panaroma Finance Services en transaksies van digitale geldeenhede en hul afgeleide instrumente; 
 • Panaroma Finance behoort nie aanspreeklik gehou te word vir enige sulke risiko’s of nadelige uitkomste nie; 
 • Jy gebruik vrywillig Panaroma Finansies produkte en dienste; 
 • U verstaan ​​die meganisme en algoritme van gedesentraliseerde kripto-uitruilings soos Panaroma Swap. 

 

Deur Panaroma Finance Services in enige hoedanigheid te assesseer, te gebruik of te probeer gebruik, erken jy dat jy aanvaar en instem om gebonde te wees aan hierdie Bepalings. As jy nie saamstem nie, moenie toegang verkry tot Panaroma Finansies, of Panaroma Finansiesdienste gebruik nie. Jy stem outomaties in om aan hierdie reëls te voldoen deur Panaroma Finance se produkte, dienste en sy webwerf te gebruik. 

Definisies 

Panaroma Finance verwys na ‘n ekosisteem wat bestaan ​​uit Panaroma Finance-webwerf en ekosisteemplatform (wie se domeinname insluit, maar nie beperk is nie tot panaroma.finance en byvoegingsdomeinname), kliënte of ander toepassings of dienste wat ontwikkel is om Panaroma Finance Ecosystem aan te bied. 

Panaroma Finance Ecosystem verwys na verskeie dienste en produkte wat deur Panaroma Finance aan jou verskaf word wat gebaseer is op die internet en/of blokkettingtegnologieë wat aangebied word deur Panaroma Finance-webwerwe en sy ekosisteme-domein- of byvoegingsdomeinname. Panaroma Finance sluit in, maar is nie beperk nie tot sulke Panaroma Finance-ekosisteemkomponente soos Digital Asset Trading Platform, DeFi (Decentralized Finance), boerdery- en stakingsaanbiedinge, en handelskompetisie-aanbiedinge, sowel as verwysingsprogram. 

Panaroma Finance Ecosystem-reëls verwys na alle reëls, interpretasies, aankondigings, verklarings, toestemmingsbriewe en ander inhoud wat deur Panaroma Finance vrygestel is en daarna vrygestel sal word, sowel as regulasies, implementeringsreëls, produkprosesbeskrywings en aankondigings wat via Panaroma gepubliseer is. Finance Social Media Channel en op Panaroma Finance webwerf aankondigings bladsy. 

Gebruikers verwys na alle individue, instansies en/of organisasies wat Panaroma Finance Ecosystem toegang verkry, gebruik of probeer gebruik. 

Digitale geldeenhede verwys na geënkripteerde of digitale tokens of kriptogeldeenhede met ‘n sekere waarde wat gebaseer is op blokketting- en kriptografietegnologieë en op ‘n gedesentraliseerde wyse uitgereik en bestuur word. 

Digitale bates verwys na digitale geldeenhede , hul afgeleides, of ander tipes gedigitaliseerde bates met ‘n sekere waarde. 

Crypto-to-crypto Trading verwys na transaksies waarin een digitale geldeenheid vir ‘n ander digitale geldeenheid verruil word. 

Gedesentraliseerde finansies (DeFi) verwys na toepassings wat voortbou op verspreide grootboektegnologieë (DLT) om dienste soos handel, uitleen en belegging aan te bied sonder om ‘n tradisionele gesentraliseerde tussenganger te gebruik. 

 

Algemene voorsienings 

 • Veranderinge aan hierdie Bepalings 

 

Panaroma Finance behou die reg voor om hierdie Bepalings na eie goeddunke te verander of te wysig. Panaroma Finance sal in kennis stel van sulke veranderinge deur die bepalings op sy webwerf by te werk en die “laas hersiene” datum wat in die kop van die dokument vertoon word, te wysig. Al die veranderinge aan hierdie Bepalings sal van krag word by publikasie op die webwerf of vrystelling aan gebruikers. Gevolglik impliseer jou voortgesette gebruik van Panaroma Finance Services jou outomatiese aanvaarding van die gewysigde Bepalings. 

 

As jy nie instem tot enige veranderinge aan hierdie Bepalings nie, moet jy jou daarvan weerhou om enige van Panaroma Finance Ecosystem en sy dienste en produkte onmiddellik te gebruik. Panaroma Finance beveel u sterk aan om hierdie bepalings gereeld te hersien om te verseker dat u die bepalings verstaan ​​wat op u gebruik van Panaroma Finance Services van toepassing is. 

 

 • Oor Panaroma Finansies 

 

Alhoewel Panaroma Finance nog altyd daartoe verbind was om die akkuraatheid van die inligting wat vir sy ekosisteemprodukte en -dienste verskaf word, te handhaaf, sal Panaroma Finance nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat direk of indirek deur jou gebruik van hierdie inhoud veroorsaak kan word nie. Die inligting, Panaroma Finance en sy ekosisteem produkte en dienste kan verander sonder kennisgewing, en die hoofdoel van die verskaffing van sulke inligting is om gebruikers te help om onafhanklike besluite te neem. 

 

Panaroma Finance verskaf geen beleggings- of raadgewende advies van enige aard nie, en sal ook nie verantwoordelik wees vir die gebruik of interpretasie van inligting oor Panaroma Finance of enige Panaroma Finance-verwante kommunikasiekanale nie. Alle gebruikers van Panaroma Finance Services moet die risiko’s verstaan ​​wat verband hou met Digital Currency Trading en word sterk aangemoedig om omsigtigheid te beoefen en verantwoordelik handel te dryf binne hul eie vermoëns. 

 

 • Persoonlike sekuriteit 

 

Panaroma Finance was nog altyd daartoe verbind om die sekuriteit van gebruikers te handhaaf en het die bedryf se beste sekuriteitstandaarde geïmplementeer. Die optrede van individuele gebruikers kan egter sekere risiko’s inhou. Jy sal instem om jou beursie se toegangsbewyse (soos saadfrases, private sleutels en wagwoorde) as vertroulike inligting te hanteer, en om nie sulke inligting aan enige derde party bekend te maak nie. Jy stem ook in om alleen verantwoordelik te wees vir die neem van die nodige voorsorgmaatreëls om jou persoonlike inligting te beskerm. 

 

Jy sal instem om jou tweefaktor-verifikasie (soos saadfrase en toegang vir die teken) as vertroulike inligting te hanteer, en om nie sulke inligting aan enige derde party bekend te maak nie. Jy stem ook in om alleen verantwoordelik te wees vir die neem van die nodige voorsorgmaatreëls om jou toegang tot die platform te beskerm. 

 

Jy moet alleen verantwoordelik wees om jou beursies veilig te hou, toegang op die platform, toegang tot twee-faktor-verifikasie, en verantwoordelik te wees vir al die transaksies onder jou beursies. Panaroma Finance sal onder geen omstandighede aanspreeklik gehou word vir enige verlies of gevolge wat veroorsaak word deur gemagtigde of ongemagtigde gebruik van jou beursies se fondse en/of geloofsbriewe nie, insluitend maar nie beperk nie tot verlies van persoonlike fondse, inligtingsopenbaarmaking, inligtingvrystelling, toestemming of indiening van verskeie reëls en ooreenkomste deur op die webwerf te klik. 

 

Deur enige van Panaroma Finance en sy ekosisteemprodukte en -dienste te gebruik, stem jy hiermee in dat jy alle veiligheidsaanbevelings van Panaroma Finance ten opsigte van sekuriteit, verhandeling, onttrekking, ens. 

 

 • Panaroma Finansiële Dienste 

 

Panaroma Finance het die reg om, na eie goeddunke, enige Panaroma Finance Services te verskaf, te wysig of te beëindig en die gebruik van enige Panaroma Finance Services toe te laat of te verbied in ooreenstemming met relevante platformreëls. 

 

Beursie- en fondsintegriteitskontrole is ‘n verpligte deel van ‘n gebruiker om te bereik om toegang tot die platform te verkry en die dienste te gebruik. Gebruikers is verantwoordelik om seker te maak dat die integriteit van hul beursie en fondse ingesamel en gebruik word om sekuriteit en nakoming vir kripto-besighede te handhaaf. 

 

Panaroma Finance het die eksklusiewe reg om die digitale geldeenhede te bepaal wat by die witlys ingesluit moet word en kan na eie goeddunke Digitale bates byvoeg of verwyder van die platform se witlys. In die geval van sulke byvoegings, verwyderings of wysigings, kan Panaroma Finance, maar is nie verplig om, gebruikers vooraf in kennis te stel en Panaroma Finance sal geen aanspreeklikheid teenoor gebruikers aanvaar met betrekking tot sodanige toevoegings, verwyderings of wysigings nie. 

 

 • Staking Programme 

 

Panaroma Finance mag, maar is nie verplig om, Inzetprogramme vir spesifieke digitale geldeenhede te verskaf om, volgens sekere voorwaardes, gebruikers te beloon wat sulke digitale geldeenhede in hul persoonlike beursies hou. Wanneer jy gebruik maak van sulke Staking-programme, moet jy daarop let dat: 

 

Tensy anders bepaal deur Panaroma Finance, is Staking Services gratis; 

 

 • Panaroma Finance waarborg nie gebruikers se opbrengs onder enige Staking-program nie; 
 • Panaroma Finance het die reg om ‘n insetprogram vir enige digitale geldeenhede te inisieer of te beëindig of reëls van sulke programme na eie goeddunke te verander; 
 • As gevolg van netwerkvertraging, rekenaarstelselfoute of ander force majeure, wat moontlik kan lei tot vertraging in die uitvoering van Panaroma Finansies Staking Programme, Panaroma Finance sal redelike pogings aanwend om te verseker dat Panaroma Finansies Staking Program stabiel en doeltreffend loop; 
 • Locked Staking Liquidity is die enigste besluit van die gebruiker en in enige situasie sal Panaroma Finance verantwoordelik gehou of verplig word tot die onvoorsiene scenario’s.  
 • U stem in dat alle beleggingsoperasies wat op Panaroma Finance uitgevoer word, u ware beleggingsvoornemens verteenwoordig en dat u die potensiële risiko’s en voordele van u beleggingsbesluit onvoorwaardelik aanvaar; 
 • Wanneer u Panaroma Finance Staking Program gebruik, moet u die risiko’s van belegging in digitale bates ten volle erken en versigtig werk; 
 • Panaroma Finance waarborg nie gebruikers se opbrengs onder enige Staking-program nie; 
 • Panaroma Finance aanvaar alle verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir die fondse wat deur gebruikers van die Staking-programme-kontrakte gedeponeer word. 

 

Aankondigings 

Wees bewus daarvan dat alle amptelike aankondigings, nuus, promosies, kompetisies en airdrops gepubliseer sal word op Panaroma Finance webwerf aankondigings bladsy en amptelike sosiale media kanale. Gebruikers onderneem om stiptelik en op ‘n gereelde basis na hierdie materiaal te verwys. Panaroma Finance sal nie aanspreeklik of verantwoordelik gehou word op enige wyse van vergoeding indien gebruikers persoonlike verliese ly wat voortspruit uit nalatigheid of onkunde van die aankondigings nie. Enige vertroue wat jy plaas op die inligting wat deur nie-amptelike Panaroma Finance se kanale verskaf word, is dus streng op jou eie risiko. 

 

Geen persoonlike en/of finansiële advies nie 

Panaroma Finance is nie jou adviseur, makelaar of tussenganger nie, en het geen vertrouensverhouding of verpligting teenoor jou in verband met enige ambagte of ander aktiwiteite of besluite wat deur jou geraak word deur Panaroma Finance Services te gebruik nie. Panaroma Finance verskaf nie persoonlike advies met betrekking tot ons produkte en dienste nie. Geen kommunikasie of inligting wat deur Panaroma Finance aan jou verskaf word, is bedoel as, of sal vertolk word as, beleggingsadvies, finansiële advies, handelsadvies, aanbeveling om transaksies te doen in enige belegging of versoek om by enige beleggingsaktiwiteit betrokke te raak nie. 

Alle transaksies word outomaties uitgevoer met behulp van slimkontraktegnologie, gebaseer op die parameters van jou bestellingsinstruksies, en jy is alleen verantwoordelik om te bepaal of enige belegging, beleggingstrategie of verwante transaksie geskik is vir jou volgens jou persoonlike beleggingsdoelwitte, finansiële omstandighede, en risikotoleransie, en jy sal alleen verantwoordelik wees vir enige verlies of aanspreeklikheid daaruit. Jy moet verseker dat die inhoud van die slim kontrak aan jou doelwitte en belangstellings voldoen en die inhoud daarvan ten volle verstaan. 

Ons monitor nie of jou gebruik van Panaroma Finance Services in ooreenstemming is met jou finansiële doelwitte en doelwitte nie. Dit is aan jou om te bepaal of jou finansiële hulpbronne voldoende is vir jou finansiële aktiwiteit by ons, en vir jou risiko-aptyt vir die produkte en dienste wat jy gebruik. 

Voordat jy die besluit neem om enige digitale bate te koop, te verkoop of te hou, moet jy jou eie omsigtigheidsondersoek doen en/of jou finansiële adviseurs raadpleeg voordat jy enige beleggingsbesluit neem. Panaroma Finance sal nie verantwoordelik gehou word vir die besluite wat jy neem om digitale bate te koop, te verkoop of te hou gebaseer op die inligting wat deur Panaroma Finance verskaf word nie. 

 

 

 

Geen belasting, regulatoriese of regsadvies nie 

Die belasting van digitale bates is onseker, en jy is verantwoordelik om te bepaal watter belasting jy aanspreeklik kan wees, en hoe dit van toepassing is, wanneer jy transaksies deur Panaroma Finance Services doen. Dit is jou verantwoordelikheid om enige belasting van transaksies op Panaroma Finance Services aan te meld en te betaal (indien so bestaan), en jy erken dat Panaroma Finance nie wetlike of belastingstatus of verpligtinge met betrekking tot hierdie transaksies verskaf nie. 

As jy enige twyfel het oor jou belastingstatus of -verpligtinge wanneer jy Panaroma Finance Services gebruik, of met betrekking tot die Digitale Bates wat op jou beursies gehou word, sal jy dalk onafhanklike advies wil inwin. Jy word aangemoedig om professionele en persoonlike belastingadvies in te win oor enige digitale batetransaksie. 

 

Markrisiko’s 

Digitale batehandel is onderhewig aan hoë risiko en pryswisselvalligheid. Veranderinge in waarde kan beduidend wees en kan vinnig en sonder waarskuwing plaasvind. Vorige prestasie is nie ‘n betroubare aanwyser van toekomstige prestasie nie. Die waarde van ‘n belegging en enige opbrengs kan styg of daal, en jy sal dalk nie die bedrag wat jy belê het terugkry nie. 

Deur hierdie Bepalings te aanvaar, erken jy dat jy enige belegging of handel op jou eie aangaan nadat jy jou eie omsigtigheidsondersoek gedoen het. 

Jy moenie enige belegging of handel dryf nie, tensy jy bereid is om ‘n totale verlies van jou hoofkapitaal te ly. Jy moet bewus wees dat sekere soorte produkte groter risiko’s kan inhou en dalk nie maklik deur nie-kundiges verstaan ​​word nie. As jy enige twyfel het oor die gebruik van enige van die dienste wat Panaroma Finance bied, moet jy óf advies van ‘n onafhanklike finansiële adviseur inwin óf jou daarvan weerhou om daaraan deel te neem. Panaroma Finance sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies wat jy ly as gevolg van jou belegging of handel nie. 

 

Likiditeitsrisiko’s 

Digitale bates kan beperkte likiditeit hê wat dit vir jou moeilik of onmoontlik kan maak om ‘n posisie te verkoop of te verlaat wanneer jy dit wil doen. Dit kan enige tyd voorkom, insluitend in tye van vinnige prysbewegings. Ons moedig u aan om die likiditeit van elke digitale bate te monitor voordat u handel dryf. 

 

Fooie & Kostes 

Fooie en koste is onderhewig aan die bladsyvertoning op die dag. Panaroma Finance kan, na sy uitsluitlike goeddunke, die fooie en heffings van tyd tot tyd opdateer. Sulke veranderinge sal dienooreenkomstig aan u gekommunikeer word. Wees bewus van alle kostes en heffings wat op jou van toepassing is, want sulke kostes en heffings sal die winste wat jy genereer uit die gebruik van Panaroma Finance Services beïnvloed. 

 

Onverganklike verlies 

Wees asseblief bewus en goed opgevoed van die gevolge van permanente verlies voordat likiditeit bygevoeg word by enige van die likiditeitpoele wat op Panaroma Finance beskikbaar is. Poele wat bates bevat wat in ‘n klein prysklas bly, sal minder aan permanente verlies blootgestel wees. Stabiele munte of verskillende toegedraaide weergawes van ‘n munt sal byvoorbeeld in ‘n relatief beperkte prysklas bly. In hierdie geval is daar ‘n kleiner risiko van permanente verlies vir likiditeitsverskaffers (LP’s). Onverganklike verlies is een van die fundamentele konsepte wat enigiemand wat likiditeit aan AMM’s wil verskaf, moet verstaan. 

 

Beskikbaarheidsrisiko’s 

Panaroma Finance waarborg nie dat Panaroma Finance Ecosystem-produkte en -dienste op enige spesifieke tydstip beskikbaar sal wees of dat Panaroma Finance Ecosystem-produkte en -dienste nie onderhewig sal wees aan onbeplande diensonderbrekings of netwerkopeenhoping nie. Dit is dalk nie moontlik om te koop, verkoop, in te steek/ontspan of tokens by likiditeitpoele te voeg wanneer jy dit wil doen nie. 

 

Finale Bepalings 

 

Jy bevestig dat jy vertroud is met hierdie Bepalings en dat jy dit ten volle verstaan. Panaroma Finance is nie verantwoordelik vir enige risiko’s wat verband hou met jou gebruik van die Panaroma Finance Ecosystem-produkte en -dienste en sy webwerf nie. Hierdie bepalings is verpligtend vir almal wat Panaroma Finance Ecosystem-produkte, -dienste en sy webwerf gebruik.