fbpx

Használati feltételek

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: DÁTUM: 2023. JÚNIUS 1

A jelen Felhasználási Feltételek Ön, a továbbiakban „Ön” vagy „Ön” és a Panaroma Finance (a továbbiakban: „Panaroma Finance Limited”) között jön létre, az alábbiakban meghatározottak szerint. A Panaroma Finance által nyújtott bármely termék vagy szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön elfogadja és megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Feltételekben (a továbbiakban: „ezek a Feltételek” vagy a „Feltételek”) meghatározott valamennyi feltételt és feltételt. . Ezenkívül a Panaroma Finance egyes funkcióinak használatakor előfordulhat, hogy az adott funkciókra vonatkozó további feltételek vonatkoznak rád. 

Az „Önre” és/vagy „Önre” való hivatkozások minden olyan személyre utalnak, aki használja, hozzáfér, vagy megkísérli használni vagy elérni ezt a webhelyet. Kérjük, figyelmesen olvassa el a feltételeket, mivel ezek szabályozzák a Panaroma Finance webhely és a kapcsolódó termékek, valamint szolgáltatások Ön általi használatát. 

Mint minden eszköz esetében, az alábbiakban meghatározott digitális valuták értéke jelentősen ingadozhat, és jelentős a gazdasági veszteségek kockázata a digitális valuták és származékaik vásárlása, eladása, birtoklása vagy befektetése során. 

 

A Panaroma Finance Services igénybevételével Ön tudomásul veszi, elfogadja és megerősíti, hogy: 

 • Mint minden eszköz esetében, a digitális pénznemek alább meghatározott értéke jelentősen ingadozhat, és jelentős a gazdasági veszteségek kockázata a digitális valuták és származékaik vásárlása, eladása, birtoklása vagy befektetése során; 
 • Ön vállalja a Panaroma pénzügyi szolgáltatásokkal, valamint a digitális valutákkal és származékaikkal kapcsolatos tranzakciókkal kapcsolatos összes kockázatot; 
 • A Panaroma Finance nem tehető felelőssé az ilyen kockázatokért vagy kedvezőtlen következményekért; 
 • Ön önkéntesen használja a Panaroma Finance termékeket és szolgáltatásokat; 
 • Ismeri a decentralizált kriptocsere-cserék, például a Panaroma Swap mechanizmusát és algoritmusát. 

 

A Panaroma Finance Services bármely minőségben történő értékelésével, használatával vagy megkísérlésével Ön tudomásul veszi, hogy elfogadja ezeket a feltételeket, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha nem ért egyet, ne lépjen be a Panaroma Finance szolgáltatásba, és ne vegye igénybe a Panaroma Finance Services szolgáltatást. A Panaroma Finance termékeinek, szolgáltatásainak és webhelyének használatával automatikusan beleegyezik a szabályok betartásába. 

Definíciók 

A Panaroma Finance egy olyan ökoszisztémára utal, amely Panaroma Finance webhelyből és ökoszisztéma-platformból áll (amelynek domain nevei közé tartozik, de nem kizárólagosan a panaroma.finance és a kiegészítő domain nevei), ügyfelekből vagy egyéb alkalmazásokból vagy szolgáltatásokból, amelyeket a Panaroma Finance Ecosystem kínálására fejlesztettek ki. 

A Panaroma Finance Ecosystem a Panaroma Finance által az Ön számára nyújtott különféle szolgáltatásokra és termékekre vonatkozik, amelyek a Panaroma Finance webhelyei által kínált Interneten és/vagy blokklánc-technológiákon, valamint ökoszisztéma-domainjein vagy kiegészítői domainnevein alapulnak. A Panaroma Finance többek között olyan Panaroma Finance ökoszisztéma-összetevőket foglal magában, mint a Digital Asset Trading Platform, a DeFi (Decentralized Finance), a mezőgazdasági és befektetési ajánlatok, a kereskedési versenyajánlatok, valamint az ajánlási program. 

A Panaroma Finance ökoszisztéma szabályai vonatkoznak minden szabályra, értelmezésre, közleményre, nyilatkozatra, beleegyező levelre és egyéb tartalomra, amelyet a Panaroma Finance adott ki és ad ki a későbbiekben, valamint a Panaroma által közzétett szabályzatokra, végrehajtási szabályokra, termékfolyamatok leírására és közleményeire. A Finance közösségi média csatornán és a Panaroma Finance webhely hirdetményi oldalán. 

A felhasználók minden olyan személyre, intézményre és/vagy szervezetre vonatkoznak , akik hozzáférnek, használják vagy megkísérlik használni a Panaroma Finance Ecosystem rendszert. 

A digitális valuták olyan titkosított vagy digitális tokenek vagy meghatározott értékű kriptovaluták , amelyek blokklánc- és kriptográfiai technológiákon alapulnak, és decentralizált módon kerülnek kibocsátásra és kezelésre. 

A digitális eszközök digitális valutákat , származékaikat vagy más típusú, meghatározott értékű digitalizált eszközöket jelentenek . 

A kriptográfiai alapú kereskedés olyan tranzakciókra vonatkozik, amelyek során az egyik digitális valutát egy másik digitális valutára cserélik. 

A decentralizált finanszírozás (DeFi) az elosztott főkönyvi technológiákra (DLT) épülő alkalmazásokra utal, amelyek olyan szolgáltatásokat kínálnak, mint a kereskedés, a hitelezés és a befektetés hagyományos központi közvetítő használata nélkül. 

 

Általános rendelkezések 

 • A jelen Feltételek változásai 

 

A Panaroma Finance fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa vagy módosítsa a jelen Feltételeket. A Panaroma Finance az ilyen változásokról a weboldalán található feltételek frissítésével és a dokumentum fejlécében megjelenő „utolsó módosítás” dátumának módosításával értesít. A jelen Feltételek minden módosítása a weboldalon való közzétételkor vagy a felhasználók számára történő közzétételkor lép hatályba. Ennélfogva a Panaroma Finance Services folyamatos használata magában foglalja a módosított Feltételek automatikus elfogadását. 

 

Ha nem fogadja el a jelen Feltételek módosításait, azonnal tartózkodnia kell a Panaroma Finance Ecosystem és annak szolgáltatásai és termékei használatától. A Panaroma Finance erősen javasolja, hogy gyakran tekintse át ezeket a feltételeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a Panaroma Finance Services használatára vonatkozó Feltételeket. 

 

 • A Panaroma Finance-ről 

 

Bár a Panaroma Finance mindig is elkötelezett volt az ökoszisztéma termékeihez és szolgáltatásaihoz nyújtott információk pontosságának megőrzése mellett, a Panaroma Finance nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet közvetlenül vagy közvetve okozott ezen tartalmak használata. Az információk, a Panaroma Finance és ökoszisztéma termékei és szolgáltatásai értesítés nélkül változhatnak, és az ilyen információk szolgáltatásának fő célja a felhasználók önálló döntéshozatalának elősegítése. 

 

A Panaroma Finance nem ad semmilyen befektetési vagy tanácsadási tanácsot, és nem vállal felelősséget a Panaroma Finance vagy a Panaroma Finance-hoz kapcsolódó kommunikációs csatornák információinak felhasználásáért vagy értelmezéséért. A Panaroma Finance Services minden felhasználójának meg kell értenie a digitális valuta kereskedéssel kapcsolatos kockázatokat, és erősen bátorítjuk őket, hogy saját lehetőségeikhez mérten körültekintően járjanak el, és felelősségteljesen kereskedjenek. 

 

 • Személyes biztonság 

 

A Panaroma Finance mindig is elkötelezett volt a felhasználók biztonságának fenntartása mellett, és az iparág legjobb biztonsági szabványait alkalmazta. Az egyes felhasználók tevékenysége azonban bizonyos kockázatokat rejthet magában. Ön beleegyezik abba, hogy pénztárcája hozzáférési hitelesítő adatait (például kezdő kifejezések, privát kulcsok és jelszavak) bizalmas információként kezeli, és ezeket az információkat nem adja ki harmadik félnek. Ön vállalja továbbá, hogy kizárólagos felelősséget vállal a személyes adatai védelméhez szükséges óvintézkedések megtételéért. 

 

Ön vállalja, hogy kéttényezős hitelesítését (mint például a kezdőfrekvencia és a token hozzáférése) bizalmas információként kezeli, és nem adja ki harmadik félnek ezeket az információkat. Ön vállalja továbbá, hogy kizárólagos felelősséget vállal a platformhoz való hozzáférésének védelme érdekében szükséges óvintézkedések megtételéért. 

 

Kizárólag Önnek kell felelnie pénztárcája biztonságának megőrzéséért, a platformon való hozzáférésért, a kéttényezős hitelesítési hozzáférésért, valamint a pénztárcája alatti összes tranzakcióért. A Panaroma Finance semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé semmilyen veszteségért vagy következményért, amelyet az Ön pénztárcájának pénzeszközeinek és/vagy hitelesítő adatainak engedélyezett vagy jogosulatlan felhasználása okozott, beleértve, de nem kizárólagosan a személyes pénzeszközök elvesztését, az információk nyilvánosságra hozatalát, az információ kiadását, a hozzájárulást vagy a különböző szabályokat és megállapodásokat a weboldalra kattintva. 

 

Bármely Panaroma Finance és ökoszisztéma termékének és szolgáltatásának használatával Ön elfogadja, hogy szigorúan betartja a Panaroma Finance minden biztonsági ajánlását a biztonsággal, kereskedéssel, visszavonással stb. 

 

 • Panaroma pénzügyi szolgáltatások 

 

A Panaroma Finance jogosult saját belátása szerint bármely Panaroma pénzügyi szolgáltatást nyújtani, módosítani vagy megszüntetni, és engedélyezni vagy megtiltani a Panaroma Finance szolgáltatások egyes felhasználók általi használatát a vonatkozó platformszabályokkal összhangban. 

 

A pénztárca és az alapok integritásának ellenőrzése kötelező része a felhasználónak a platform eléréséhez és a szolgáltatások használatához. A felhasználók felelősek azért, hogy pénztárcájuk és pénzeszközeik sértetlenségét begyűjtsék, és a kriptográfiai vállalkozások biztonságának és megfelelőségének fenntartásához használják fel. 

 

A Panaroma Finance kizárólagos joga meghatározni azokat a digitális pénznemeket, amelyeket fel kell venni az engedélyezési listára, és saját belátása szerint hozzáadhat vagy eltávolíthat digitális eszközöket a platform engedélyezőlistájáról. Az ilyen kiegészítések, eltávolítások vagy módosítások esetén a Panaroma Finance előzetesen értesítheti, de nem köteles a felhasználókat, és a Panaroma Finance nem vállal felelősséget a felhasználók felé az ilyen kiegészítésekért, eltávolításokért vagy módosításokért. 

 

 • Staking programok 

 

A Panaroma Finance biztosíthat, de nem köteles tétprogramokat nyújtani meghatározott digitális valutákhoz, hogy bizonyos feltételek mellett jutalmazza azokat a felhasználókat, akik ilyen digitális valutákat tartanak személyes pénztárcájukban. Amikor ilyen Staking Programokat használ, vegye figyelembe, hogy: 

 

Ha a Panaroma Finance másként nem rendelkezik, a Staking Services ingyenes; 

 

 • A Panaroma Finance nem vállal garanciát a felhasználók bevételére semmilyen Staking Program keretében; 
 • A Panaroma Finance saját belátása szerint jogosult bármely Digitális Pénznemre vonatkozó Staking Program kezdeményezésére vagy megszüntetésére, illetve az ilyen programok szabályainak módosítására; 
 • Hálózati késedelem, számítógépes rendszerhibák vagy más vis maior miatt, amelyek potenciálisan a Panaroma Finance Staking Programok végrehajtásának késleltetéséhez vezethetnek, a Panaroma Finance ésszerű erőfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy a Panaroma Finance Staking Program stabilan és hatékonyan működjön; 
 • A Locked Staking Liquidity a felhasználó kizárólagos döntése, és minden helyzetben a Panaroma Finance felelős vagy köteles az előre nem látható forgatókönyvekért.  
 • Ön elfogadja, hogy a Panaroma Finance-en végrehajtott valamennyi befektetési művelet az Ön valódi befektetési szándékát tükrözi, és feltétel nélkül elfogadja befektetési döntésének lehetséges kockázatait és előnyeit; 
 • A Panaroma Finance Staking Program használatakor teljes mértékben fel kell ismernie a digitális eszközökbe történő befektetés kockázatait, és óvatosan kell működnie; 
 • A Panaroma Finance nem vállal garanciát a felhasználók bevételére semmilyen Staking Program keretében; 
 • A Panaroma Finance minden felelősséget és felelősséget vállal a Staking Programs szerződések felhasználói által elhelyezett pénzeszközökért. 

 

Közlemények 

Ne feledje, hogy minden hivatalos bejelentés, hír, promóció, verseny és légiközlekedés a Panaroma Finance weboldalán és a hivatalos közösségi média csatornáin megjelenik. A felhasználók vállalják, hogy ezekre az anyagokra azonnal és rendszeresen hivatkoznak. A Panaroma Finance semmilyen kártérítési felelősséget nem vállal, ha a felhasználóknak személyes veszteségei származnak a bejelentések hanyagságából vagy figyelmen kívül hagyásából. Ezért a Panaroma Finance nem hivatalos csatornáitól származó információkra való bármilyen támaszkodás szigorúan a saját felelősségére történik. 

 

Nincs személyes és/vagy pénzügyi tanács 

A Panaroma Finance nem az Ön tanácsadója, brókerje vagy közvetítője, és nincs vagyonkezelői jogviszonya vagy kötelezettsége Ön felé a Panaroma Finance Services használatával kapcsolatos bármely kereskedéssel vagy egyéb tevékenységgel vagy döntéssel kapcsolatban. A Panaroma Finance nem ad személyes tanácsot termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A Panaroma Finance által Önnek nyújtott semmilyen kommunikáció vagy információ nem minősül befektetési tanácsadásnak, pénzügyi tanácsadásnak, kereskedési tanácsadásnak, befektetési ügyletre vonatkozó ajánlásnak vagy befektetési tevékenységre irányuló megkeresésnek. 

Minden ügylet automatikusan, intelligens szerződéses technológiával valósul meg, az Ön megbízási utasításainak paraméterei alapján, és kizárólag Ön felelős annak megállapításáért, hogy bármely befektetés, befektetési stratégia vagy kapcsolódó tranzakció megfelelő-e az Ön számára személyes befektetési céljainak, pénzügyi körülményeinek, valamint kockázattűrés, és kizárólag Ön felelős az ebből eredő veszteségért vagy felelősségért. Biztosítania kell, hogy az intelligens szerződés tartalma megfeleljen az Ön céljainak és érdekeinek, és teljes mértékben meg kell értenie annak tartalmát. 

Nem ellenőrizzük, hogy a Panaroma Finance Services használata összhangban van-e pénzügyi céljaival és célkitűzéseivel. Önön múlik, hogy felmérje, hogy pénzügyi forrásai megfelelőek-e a nálunk végzett pénzügyi tevékenységéhez, valamint kockázati étvágya az Ön által használt termékek és szolgáltatások iránt. 

Mielőtt bármilyen digitális eszköz vásárlására, eladására vagy birtoklására vonatkozó döntést hozna, saját átvilágítást kell végeznie, és/vagy konzultálnia kell pénzügyi tanácsadójával, mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna. A Panaroma Finance nem vállal felelősséget a Panaroma Finance által szolgáltatott információk alapján a digitális eszköz vásárlására, eladására vagy birtoklására vonatkozó döntéseiért. 

 

 

 

Nincs adózási, szabályozási vagy jogi tanácsadás 

A Digitális Eszközök megadóztatása bizonytalan, és Ön felelős annak meghatározásáért, hogy milyen adók eshetnek ki, és hogyan vonatkoznak rájuk, ha a Panaroma Finance Services szolgáltatáson keresztül bonyolít le tranzakciókat. Az Ön felelőssége a Panaroma Finance Services (ha van ilyen) tranzakcióból származó adók bejelentése és megfizetése, és tudomásul veszi, hogy a Panaroma Finance nem biztosít jogi vagy adózási státuszt vagy kötelezettségeket ezekhez a tranzakciókhoz. 

Ha kétségei vannak adózási helyzetével vagy kötelezettségeivel kapcsolatban a Panaroma Finance Services használata során, vagy a pénztárcájában lévő Digitális Eszközökkel kapcsolatban, érdemes független tanácsot kérni. Javasoljuk, hogy minden digitális eszközzel kapcsolatos tranzakcióval kapcsolatban kérjen szakmai és személyes adózási tanácsot. 

 

Piaci kockázatok 

A digitális eszközök kereskedelme nagy kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. Az értékváltozások jelentősek lehetnek, és gyorsan és figyelmeztetés nélkül következhetnek be. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. Egy befektetés értéke és az esetleges hozamok emelkedhetnek vagy csökkenhetnek, és előfordulhat, hogy nem kapja vissza a befektetett összeget. 

A jelen Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen befektetést vagy kereskedést saját elhatározásából, saját kellő gondossággal végez. 

Ne fektessen be vagy kereskedjen, kivéve, ha készen áll a tőke teljes elvesztésére. Tudnia kell, hogy bizonyos típusú termékek nagyobb kockázattal járhatnak, és előfordulhat, hogy a nem szakértők nem értik meg őket könnyen. Ha kétségei vannak a Panaroma Finance által kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban, kérjen tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, vagy tartózkodjon az abban való részvételtől. A Panaroma Finance nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amelyet befektetése vagy kereskedése miatt ér. 

 

Likviditási kockázatok 

A Digitális Eszközök korlátozott likviditásúak lehetnek, ami megnehezítheti vagy lehetetlenné teheti a pozíció eladását vagy kilépését, amikor ezt szeretné. Ez bármikor előfordulhat, beleértve a gyors ármozgások idején is. Javasoljuk, hogy minden kereskedés előtt ellenőrizze minden digitális eszköz likviditását. 

 

Díjak és díjak 

A díjak és költségek a napi oldal megjelenítésétől függenek. A Panaroma Finance saját belátása szerint időről időre frissítheti a díjakat és díjakat. Az ilyen változásokról ennek megfelelően tájékoztatjuk Önt. Legyen tisztában minden Önre vonatkozó költséggel és díjjal, mert ezek a költségek és díjak befolyásolják a Panaroma Finance Services használatából származó nyereséget. 

 

Múlhatatlan veszteség 

Kérjük, legyen tudatában és jól képzett az állandó veszteség következményeinek, mielőtt likviditást adna a Panaroma Finance-en elérhető likviditási poolokhoz. Azok a poolok, amelyek kis árkategóriában maradó eszközöket tartalmaznak, kevésbé lesznek kitéve az állandó veszteségnek. A stabil érmék vagy az érmék különböző becsomagolt változatai például viszonylag korlátozott árkategóriában maradnak. Ebben az esetben kisebb az állandó veszteség kockázata a likviditásszolgáltatók (LP-k) számára. Az állandó veszteség az egyik alapvető fogalom, amelyet mindenkinek meg kell értenie, aki likviditást akar biztosítani az AMM-eknek. 

 

Elérhetőségi kockázatok 

A Panaroma Finance nem garantálja, hogy a Panaroma Finance Ecosystem termékek és szolgáltatások egy adott időpontban elérhetőek lesznek, vagy hogy a Panaroma Finance Ecosystem termékek és szolgáltatások nem lesznek kitéve nem tervezett szolgáltatáskimaradásoknak vagy hálózati torlódásoknak. Előfordulhat, hogy nem lehet vásárolni, eladni, tétet venni/kivenni, vagy tokeneket hozzáadni a likviditási poolokhoz, ha ezt szeretné. 

 

Záró rendelkezések 

 

Ön megerősíti, hogy ismeri a jelen Feltételeket, és teljes mértékben megérti azokat. A Panaroma Finance nem vállal felelősséget a Panaroma Finance Ecosystem termékeinek és szolgáltatásainak, valamint webhelyének Ön általi használatával összefüggő kockázatokért. Ezek a feltételek kötelezőek mindenki számára, aki a Panaroma Finance Ecosystem termékeit, szolgáltatásait és webhelyét használja.